/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/02/06/#ubuntu-no.txt

Mathiashmm, mulig å slette alt bortsett fra mapper rekursivt?00:44
IvarBloop?00:50
Mathias?00:51
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
geirhafind ...06:09
Mathiasdu06:13
geirhaNei, du er ikke så brukbart til det formålet06:30
IvarBfind ja07:24
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
RoyKMathias: find /dir ! -type d -exec rm {} \;12:11
geirha... -exec rm {} +12:17
RoyK+ ?12:18
geirhakjører   rm dir/fil1 dir/fil2   i stedet for   rm dir/fil1; rm dir/fil212:18
RoyKah12:24
RoyK:)12:24
sigurdga_alltid noe nytt å lære12:37
RoyKmhm12:40
* RoyK tester raid-6 native på btrfs 16:02
AeyounGamer har åpnet Linux-portal: http://www.gamer.no/linux/17:03
AeyounRSS: http://www.gamer.no/linux/feed/17:06
AeyounKanskje inkludere feeden på ubuntu.no? (Antar noen som hører til der er her inne også.)17:09
RoyKkanskje få med seg http://ubuntunorge.com/ også? der skjer det jo faktisk litt...17:12
f00f-jøss17:47
f00f-hva er forskjellen på ubuntunorge.com og ubuntu.no da?17:47
f00f-:p17:47
f00f-"Counter Strike 1.6 på Ubuntu" .. ikke "på linux" altså17:48
RoyKtja - forskjellen er vel stort sett at på ubuntunorge.com, så oppdateres det litt oftere ;)17:51
geirhaDe går vel for å bare støtte Ubuntu i starten, så andre distroer når den er stabil.17:57
AeyounRoyK, de har ikke en feed aggrigator på forsiden.18:19
AeyounDen har ikke så veldig mye hyppigere oppdatert innhold, akkurat.18:20
AeyounHva skal vi med to sider? Er det ikke bedre å blåse liv i Ubuntu.no? Siden er dog ganske unapprochable.18:21
sigurdga_problemet er vel at ubuntu no har vært for vanskelig, så noen andre har laget den andre18:56
Aeyoun"For vanskelig"?18:59
RoyKdårlig med tilgang for nye stemmer der18:59
AeyounOm noen har erfaring med iptables/ufw og multicast, hadde jeg satt pris på om du kan se på http://askubuntu.com/q/252101/18339 :-)18:59
AeyounHvem driver egentlig siden? kanskje vedkommende kunne la seg overtale til å la noen andre ta over.19:00
RoyKubuntu.no?19:00
RoyKtror det er jo-erlend19:01
RoyKAeyoun: hva med den multicast-greia?19:04
AeyounRoyk, jeg blokkerer noe jeg selv mener ikke bli blokkert.19:04
Aeyoun*ikke bør bli19:04
Aeyoun—og skjønner elgsteik hva jeg gjør galt.19:05
AeyounUhm, tydligvis ble rettet til elgsteik. :-P19:05
RoyKom du ikke blokkerer multicast og ikke nettleverandøren gjør det, og ikke nettet mellom nettleverandøren og resten gjør det, så...19:05
RoyKmange isp-er blokkerer multicast19:06
AeyounOh, feilmeldingene jeg får er fra ufw lokalt på min maskin. Multicast blir blokkert på vei ut av min maskin av ufw.19:09
AeyounRoyK, om du ser på konfigurasjonen jeg postet på Ask Ubuntu så sier jeg explicit at igmp, icmpv6, og udp til multicast-rangen er tillatt. Likevel blokkerer ufw det.19:10
RoyKAeyoun: hva sier loggene?19:22
RoyKåh19:22
RoyKser19:22
RoyKkanskje greit å poste en bug, evt se over iptables-reglene19:23
RoyKevt bare "ufw allow ff00::/8"19:24
RoyKog samme for v419:24
RoyKAeyoun: ah19:25
RoyKAeyoun: du tillater icmp, men ikke icmpv619:26
RoyKicmp har protokollnummer 1, icmpv6 5819:26
RoyKså der har du nok løsninga19:26
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
Mathiasså var det å slåss med pulseaudio :s19:36
RoyKAeyoun: funka det?19:55
Mathiashmm, har et lite problem her, prøver å få lyden på laptopen til å streames til rpien (har prøvd en del drit nå (f.eks. airplay-greia i paprefs))19:56
Mathiasaner ikke om det er pien som loker eller maskinen19:58
AeyounRoyK, ble litt opptatt. Overumplet med et surprisemåltid.20:07
AeyounRoyK, "ufw allow udp|tcp" ingen måte å tillate andre protokoller direkte derifra. Da må jeg innom iptables-style reglene (before[6].rules)20:07
AeyounRoyK, loggen klager da virkelig på protokoll nummer 2 og ikke 1. Som er igmp, om jeg ikke har bommet stygt.20:08
AeyounJeg mener at reglen "-A ufw6-before-output -p icmpv6 -d ff00::/8 -j ACCEPT" burde ha tillatt og altså ikke triggret denne feilen "[UFW BLOCK] IN= OUT=eth0 SRC=fe80:0000:0000:0000:f66d:feee:feee:feee DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002 LEN=56 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=133 CODE=0"20:10
Mathiasfuck yeah! endelig :D20:18
Mathiasrygel med gststreamer var løsningen20:18
Mathiasrofl20:32
Mathiashvis jeg dreper rygel, og prøver å koble til på nytt vil den ikke streame, men hvis jeg ber rpien koble til den over upnp (via bubbleupnp på telefonen) vil den med en gang20:33
AeyounIkke akkurat en løsning, *sigh* http://falconmt.dyndns.biz/logs-flooded-with-igmp-and-ufw/21:00
RoyKAeyoun: det du posta som din ufw status inneholdt ikke icmpv621:04
AeyounRoyK, joda. Se det jeg skriver om /etc/ufw/user6.rules:21:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!