/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/02/09/#kubuntu-se.txt

maxjezyPhilip5, vilken chatklient kör du?19:28
Philip5konversation om du menar för irc19:35
maxjezyaha, rensade i menyn idag, quassel fanns där, trodde det va naturliga valet för KDA19:35
maxjezygalet mycket program som va installerade i onödan19:36
Philip5jo den är väl den förvalda klienten men jag föredrar konversation19:36
maxjezystartmenyn är inget jag gillar i kde så jag tog de program ja gillar och la i panelen19:42
Philip5du kan ju anpassa startmenyn så den är klassiske eller så där kde/windowsig och vad som ska vara i den19:43
maxjezyjo, fast båda är sega och svårt att träffa rätt i19:44
maxjezyhttp://www.pasteall.org/pic/show.php?id=4520219:45
maxjezysådär blev det19:45
Philip5kör du utan startmeny och bara panel??19:48
Philip5maxjezy: vad vill du köpa för kamera då?19:59
Philip5eller vad är det du behöver/vill ha?19:59
maxjezyjag vill ha kamera med stativ och ett vidvinkelobjektiv och ett zoom20:33
maxjezy10 lax20:34
maxjezykanske ska satsa på en lite billigare kamera och lägga mer på objektiv20:39
maxjezyPhilip5, ja, utan startmeny ja20:43
maxjezyusch vilken gammal drivrutin jag har till grafiken20:47
Philip5jag vill köpa nya kamera med större sensor20:52

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!