/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/02/09/#ubuntu-dk.txt

aggerEr der nogen, der har prøvet at bruge OTR, som kan prøve at sende mig en PM med OTR enabled?15:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!