/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/02/09/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

RawChidGoede avond17:00
RawChidIk zag net een nieuw wiki-artikel http://wiki.ubuntu-nl.org/community/AltijdDoen17:00
RawChidIk vind het een zeer persoonlijke voorkeur om deze dingen altijd te doen...17:00
RawChidCees^17:01
commandolinegit, nodejs, midnight commander & open terminal here in nautilus? Lijkt mij ook :P17:35
lordnoidMark Shuttleworth zal het met elk Altijd-Doen-lijstje oneens zijn17:40
trijntjehet lijkt me sowieso niet de bedoeling dat we mensen vertellen zomaar een ppa toe te voegen, zonder uit te leggen wat de risico's zijn22:14
trijntjewie heeft dat geschreven?22:14
trijntjeow, er staat wel dat het artikel nog in aanbouw is, dus ik neem aan dat er nog niet naar verwezen wordt22:16
lordnoidje gaat alleen nooit een "altijd doen" lijstje krijgen waar de meerderheid het mee eens is, want als dat zo was had het wel standaard in Ubuntu gezeten22:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!