/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/02/09/#ubuntu-no.txt

f00f-stack-stack-stack00:34
Mathiasmalin: fått prøvd det?03:28
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
Solskogenmalin: nei, desverre. det virker ikke.08:03
Solskogenmen blacklist cirrus derimot08:04
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
malinMathias: nope10:07
malinf00f- har hengt seg opp :P stuck in the stack :D10:07
malinSolskogen: oki :) men det vil si du fant ut hvordan å gjøre det?10:08
Solskogenjepp10:31
hjdHvis noen vil bli med å teste neste versjon av Ubuntu og sjekke at ting fungerer som de skal, se http://www.theorangenotebook.com/2013/02/cadence-weeks-quality-and-you.html :)12:22
geirha133712:37
* RoyK tøffer seg i retning moss...12:37
RoyKhttp://www.dagbladet.no/2013/02/08/nyheter/innenriks/ulykke/25660690/ <--  flinke tromsøværinger...12:57
blaamannRoyK: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bilister-innforer-anarki-1790298.html12:59
RoyKdet er jo bare kaos - det i tromsø, var litt verre ;)13:02
geirhaSer ut som en parkeringsvakts våte drøm14:42
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
Mathiasmalin: /nick malinux :P22:53
Aeyoun+123:22
sweatyRekk opp en hånd de som synes awesome wm er praktisk?23:44
sweaty:-P23:44
Mathiaso23:46
Mathias\23:46
Mathiasglemte et mellomrom der23:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!