/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/02/13/#ubuntu-no.txt

=== pdxleif is now known as pdxleif_away
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
jho_hei.12:58
jho_noen som har peil på silverlight og ubuntu?12:59
RoyKhttp://www.nuug.no/news/Stallman_kommer_til_Oslo_2013_03_01.shtml12:59
jho_et problem med at jeg på noen sider "visma" og netflix får beskjed om at jeg trenger silverlight..12:59
jho_har forsøkt og legge inn programtillegget i firefox, men funker dårlig..13:00
RoyKjho_: eneste som fantes, var moonlight, men på grunn av masse krøll fra M$, ble prosjektet stoppa13:00
jho_ok.. men det må vel finnes en eller annen Work around??13:01
RoyKjho_: ja, en windows-vm13:05
jho_RoyK: wind.....? nei ærlig talt.. må jeg krype til korset??13:07
RoyKja, for å bruke silvershite, må du bruke windoze eller mac13:09
jho_zhit....13:09
jho_noe skit å måtte installere den skiten på maskina for noen få websider.13:14
RoyKvisma er fulle av dritt, da...13:14
jho_ingen plan om å ta opp igjen prosjektet?13:14
f00f-MS har vel gitt opp hele silverlight13:16
RoyKaften17:46
winbye18:54
Malinuxnoen som har problemer med å laste ned torrents med transmission og transmission-daemon for tiden? Det har jeg, uten at jeg aner hvorfor19:04
winbMalinux: Ja19:13
=== pdxleif_away is now known as pdxleif

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!