/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/02/13/#ubuntu-ro.txt

dadixsalut10:45
dadixvreau sa fac u arhiva si imi apare acest mesaj:  An error occurred while adding files to the archive10:47
dadixPermision denied10:47
dadixam setat permisunile corect la nivel de root10:48
dadixciudat ca se intampla numai pentru un anumit folder10:50
dadix(folder ce contine alte fisiere si subfoldere)10:51
dadixdaca vreau sa fac arhivarea la nivel de root pentru acelasi folder imi soune ca directorul nu exista10:51
dadiximi spune10:51
dadixO.010:52
dadixaveti ceva idei?10:53
ovidiu-florinhello world13:46
ovidiu-florinmă puteți ajuta careva cu git?16:39
ovidiu-florinam rezolvat16:44
dadixprima fotografie cu QQInternational pe Ubuntu 12.04 18:24
dadixhttp://imgur.com/xkiebvR18:25
dadixruleaza in Wine18:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!