/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/02/25/#ubuntu-dk-moede.txt

nicky441'aften kammerater Ubuntu-folk :)18:30
pixiarvaihey nicky441 18:32
sbcgodaften18:45
wangerin'aften18:51
wangerin!preben Æhhh. Når du kommer med +500 flasker skal du nok også ha poser og labels med. (ok denne gang har jeg labels nok liggende, med ellers ;-)18:56
wangerinHmm. Det er ikke sådan med intern og ekstern kommunikatgion i samme program ;-)18:58
wangerinGCBM3MT618:58
wangerin5ZJPWC2C18:58
nicky441500 flasker er da ellers noget :)18:58
wangerinJeps. Så kommer det bare an på indholdet :-)18:58
=== Ubuntubruger7 is now known as AJenbo-mobil
sbcAJenbo-mobil: Hej Anders19:00
sbcHej alle :)19:00
sbcSå er klokken vist 8. Lad os komme igang :)19:00
sbcVi har en dagsorden, den kan læses her:19:00
sbchttp://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/545/detail/19:00
sbceller her:19:00
sbcDagsorden19:00
sbc    Hej og navnerunde19:00
sbc    Dagsorden19:00
sbc    Valg af dirregent og referent19:00
sbc    Godkendelse af referat fra sidste møde19:00
sbc    Eksakt pris for SSL-certifikat19:00
sbc    Generalforsamling 201319:00
sbc    Global Jam?19:00
sbc    Open Source Days19:00
sbc    Eventuelt19:00
sbcFørste punkt:19:00
sbc    Hej og navnerunde19:00
* sbc er Søren fra København.19:01
* pixiarvai er christian arvai fra lolland19:01
* wangerin er Henning frø Sønderborg, formand for alslug19:01
* neglesaks er Peter Bjørn fra Kgs. Lyngby, mangeårig hangaround i ubuntu/FLOSS cirklerne19:01
nicky441Nicky Thomassen og fra Helsingør19:01
sbcSå når vi til:19:02
sbc    Dagsorden19:02
sbcSå vi skal vel formelt høre om der er andre forslag til dagsorden end den allerede postede?19:02
sbcDet er der vist ikke...19:03
sbc    Valg af dirregent og referent19:03
pixiarvaijo et enkelt. jeg har lidt om regnskabet 201219:03
nicky441Jeg kan sikkert godt referer19:03
sbcpixiarvai: Skal vi putte det ind efter Generalforsamlings punktet?19:03
sbcNogen indvendinger mod det ekstra punkt?19:04
sbcnicky441: Det lyder godt! :D19:04
nicky441Bare jeg ikke også skal dirregere igen ;)19:04
* sbc skal gerne dirrigere. Men vil også gerne lade andre, hvis nogen har lyst.19:04
sbcSå den nye dagsorden er som følger:19:05
sbcDagsorden19:05
sbc    Hej og navnerunde19:05
sbc    Dagsorden19:05
sbc    Valg af dirregent og referent19:05
sbc    Godkendelse af referat fra sidste møde19:05
sbc    Eksakt pris for SSL-certifikat19:05
sbc    Generalforsamling 201319:05
sbc    Regnskabet 201219:05
sbc    Global Jam?19:05
sbc    Open Source Days19:05
sbc    Eventuelt19:05
sbcog vi har fundet en referent og dirregent, så går vi videre til:19:05
sbc    Godkendelse af referat fra sidste møde19:05
sbc    http://ubuntudanmark.dk/blog/artikler/2013/02/22/referat-af-irc-mode-d-2801-2013/19:05
sbcIndvendinger / kommentarer til referatet?19:05
nicky441OK herfra19:05
pixiarvai+119:06
sbcnicky441: Du har skrevet det, det har bare at være ok fra din side ;)19:06
sbc+119:06
nicky441sbc, det er jo lige det :)19:06
wangerin+119:06
sbcDet lader til at være godkendt.19:06
sbcNæste punkt:19:06
sbc    Eksakt pris for SSL-certifikat19:06
nicky441!19:06
sbcnicky441: vil du sige noget om det?19:06
sbcnicky441: værsgo19:06
nicky441Det var sidste gang vi snakkede om det, der vedtog vi cirka 200 kroner19:07
nicky441Men det bliver 280, så jeg ville bare informere om det, og hører om det er ok? /19:07
wangerin+119:07
pixiarvai+119:07
sbc+119:07
sbcdet lader til at være vedtaget / godkendt.:)19:08
sbcSå når vi til:19:08
sbc    Generalforsamling 201319:08
ajenbohej :)19:08
sbcajenbo: hejsa19:08
nicky441Dav dav :)19:08
nicky441Vi satte iøvrigt en dato sidste gang på generalforsamlingen19:09
sbcDer blev vedtaget tidspunkt sidst. Hvad ellers mangler at blive forberedt? Hvordan får vi gjort 'reklame' for at stille op til de forskellige tillidsposter? (Hvis der skal gøres noget ved det)19:09
sbcVi kan selvfølgelig oprette Facebook, G+, osv. begivenheder, men er der andet der skal gøres? Skrives en 'indkaldelse' på mail listen, og opfrodring til at folk stiller op?19:09
sbcpixiarvai: Er budget og regnskab klar? (det er måsek næste punkt)19:10
nicky441Tror det er svært. Så længe at tingende kører nogenlunde, så får vi nok ikke skabt interesse for foreningen19:10
pixiarvairegnskab skal jeg lige have godkendt, men reelt er det en mindre detalje vedr kvitteringerne på porto (han har vist regnet nogle fra 2011 med, hvilket jeg ikke har)19:11
pixiarvaihan = revisoren19:11
sbcNebulus_: Hej Søren19:11
sbcpixiarvai: Er det mange penge det drejer sig om?19:12
* Nebulus_ lister ind i hjørnet - hej til alle19:12
wangerin!19:12
pixiarvaiHej, Christian19:12
pixiarvaiJeg har lige et par spørgsmål:19:12
pixiarvaiPorto:19:12
pixiarvaiJeg får en summe på 1463,12 (-1,00 UbuntuDanmark/Bilag 2012/Bilag 2 (porto)/Bilag_08_05_2012.pdf bogført 532,00 med kvitteringen lyder på 531,00)19:12
pixiarvaimen der kun trukket 1198,22 (727,11 + 471,11) det giver en difference på 264,90 - mangler der et bilag :)19:12
pixiarvaiCd'er til OSAA:19:12
pixiarvaiAt pengene er overført til Nota nr. 98216 WP-MERCHANDISE MAN, LONDON19:12
pixiarvaiMen er der ikke en nota/faktura der beskriver hvad der er købt?19:12
pixiarvaiGebyr:19:12
pixiarvai 2 x 8,00 = 16.00, de er ikke bogført og der ikke noget bilag/kvittering.19:12
pixiarvaidet er hele mailen19:12
sbcpixiarvai: CD'er burde jeg kunne finde noget på. Det jeg sendte til dig var ikke nok / ok?19:13
sbcwangerin: værsgo19:13
sbc!19:13
wangeriner blevet besvaret ;-) /19:13
pixiarvainu har jeg ikke haft tid til at tjekke det, men jeg ved at der i det ene bilag er ti regninger fra 2012, så det er nok der fejlen ligger19:13
pixiarvaiti=to hehe19:13
pixiarvaisbc, det bilag er fint nok!19:14
sbcpixiarvai: Jeg gætter at de 16 er for konto-overførsler til enten min anden konto eller til Nickys konto.19:14
sbcpixiarvai: Hvis det er skal vi måske tage den efter mødet? Hvis vi skal regne efter er det måske ikke relevant for alle andre?19:15
sbcpixiarvai: Eller er der mere overordnede problemer?19:15
pixiarvaidet er fint nok ud. som sådan skal jeg jo ikke skrive et nyt regnskab, men blot lige dokumentere det19:15
sbcah, ok.19:16
wangerinskal jeg forsøge at hodkalde revisor? Jeg har mulihvis en livline til ham ;-)19:16
sbcSkal du bruge noget mere fra mig i den forbindelse?19:16
sbcwangerin: Måske? :) pixiarvai Hvad siger du?19:16
pixiarvaiden skulle da være noget præcist om havd de sølle 16kr er gået til. i kontooversigten står de "bare" som gebyr19:17
pixiarvaivi overlever nok uden revisoren i dag :)19:17
sbcpixiarvai: Skal jeg ikke prøve at tjekke efter på kontoen efter mødet, og så lige give dig en update?19:17
pixiarvaiok med mig19:17
sbcså kan vi rykke videre i dagsordenen?19:17
sbcok, det gør vi.19:17
sbcSå når vi til 19:18
sbc    Global Jam?19:18
ajenbo!19:18
sbcJeg ville egentlig bare gøre reklame for at der næste weekend er global jam. Men hvis ingen lige har overskud til at få stablet noget på benene, så sker der nok ikke så meget ved det.19:18
sbcajenbo: værsgo!19:18
ajenboJeg var ikke lige ak ved SSL pris, har i fået den eller skal jeg lige komme med den hurtigt?19:18
nicky441Var det ikke 280 kroner?19:19
ajenboJo næsten 274,8119:19
nicky441Smukt :) Jamen så er det fikset19:19
ajenboVi spare dog en del ved at købe for flere år af gangen.19:19
ajenboMen det tror jeg vi er blevet enige om ikke at gøre.19:19
ajenboVidere til jam :)19:20
ajenboP.s. jeg har generet det nødvendige for at oprette certifikatet så jeg køber det nok inden febuar er omme.19:20
ajenboslut.19:20
sbcajenbo: cool19:20
sbcMen hvis ingen melder sig til at gøre noget ved jam, så syntes jeg vi skal gå videre.19:21
sbc    Open Source Days19:21
ajenbohej askhl19:21
askhlhej ajenbo og andre19:21
sbcJeg når nok desværrer ikke med selv i år, og det er vist også for sent at få en bruger-stand...19:21
sbcså der er måske ikke så meget pointe i punktet, men nu fik jeg det endelig sat på...19:21
sbcaskhl: Hej Ask19:22
askhlJeg troede det ville blive gjort som google-hangout19:22
sbcaskhl: Det var bare mig der klikkede rundt i google... sorry for forvirring.19:22
askhlOkay.  Det skader vel ikke at deltage i et irc-møde en gang imellem.  Fortsæt endelig...19:22
sbcAnyway, videre til næste punkt...19:23
sbc    Eventuelt19:23
sbc    http://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=12&t=1717419:23
nicky441Det er mig igen :)19:23
sbcReklamer på forum er oppe til diskussion...19:23
pixiarvai!19:23
nicky441Jeg ville bare nævne det, men de fleste af os i dag har nok set tråden19:23
nicky441 /19:24
sbcpixiarvai: værsgo19:24
pixiarvaisom kasserer vil jeg gerne se nogle penge i kassen, og jeg vil helst ikke skulle være afhængig af frivillige bidrag19:24
sbc!19:25
pixiarvai /19:25
sbcFor at komme kritiken lidt i møde, kan vi så ikke sætte det på som 'rigtigt' punkt til næste møde, med afstemning? Hvis nok syntes det er en dårlig ide med reklamer, så kan de møde op og stemme reklamerne væk?19:25
sbc /19:25
pixiarvai!19:25
sbcpixiarvai: værsgo19:26
pixiarvaiallerede som det er nu, vil foreningens kasse løbe tør i 2015! det er ret risikabelt at fjerne de reklamer, da det er vores eneste gfaste indtægt19:26
pixiarvai /19:26
sbc!19:26
nicky441!19:26
sbcnicky441: værsgo19:26
wangerin!19:26
nicky441Driften kunne sikkert godt dækkes, men så mangler vi resten, til fx porto og cd'er19:27
nicky441Så i det lange løb risikere vi at "amputere" foreningen økonomisk19:27
ajenbo!19:27
nicky441Men på den anden side kan jeg også godt forstå kritikken19:27
nicky441 /19:27
sbcMig19:27
sbcDer ligger 2015 relativt langt ude i fremtiden. Hvis det bliver helt kritisk kan vi putte dem tilbage igen... det er jeg ikke så bange for. Jeg tror ikke det vil være svært at få penge, hvis vi mangler, men jeg er måske optimistisk.19:27
sbc /19:27
sbcwangerin: værsgo19:27
wangerinJeg kan nu ikke se noget problem i at der er dynamiske reklamer på forum. Hvis jeg skulle se en MS-reklame på siden, skal jeg yderst gerne trykke på den, så de spytter lidt i kassen. :-) Vi skal trods alt ha nogle penge i kassen for at arbejde /19:28
sbcajenbo: værsgo19:28
ajenboVi kunne lave en betalings model der tillader bruger at købe sig fri af reklamerne. Det burde kunne styres på bruger nivou i forummet.19:28
ajenboVi kunne også balancere det så hvis donationer ikke rækker 1 år ud i fremtiden aktiveres reklamer ind til budgettet igen er på rette køl.19:29
nicky441!19:29
pixiarvai!19:29
wangerin!19:29
ajenboMan kan sige at første ikke løser problemet for dem der syndes det er dårlig image for UDK, men så kunne man også bare sponsorere siden reklame fri for alle.19:30
ajenbo /19:30
sbcnicky441: værsgo19:30
sbc!19:30
nicky441Modellen med at aktivere og deaktivere reklamer, virker ret tiltalende. En decideret betalingsmodel lyder lidt besværligt /19:30
sbcpixiarvai: værsgo19:30
pixiarvaivi rammer også aktiviteter, som da vi fx brugte ca 1100kr på flere cd'er. jeg er heller ikke glad for de reklamer, men jeg ser dem som en nødvendighed for drift19:30
pixiarvai /19:30
sbcwangerin: værsgo19:30
wangerinajenbo - kan de ting laves automatisk? Det ville være ret træls at skulle lave flere ting manuelt. /19:31
sbcmig:19:31
sbcMå jeg ikke have lov til at lave en håndfuld forskellige forslag som kan komme til afstemning på næste møde.19:31
sbcDem som stemmer imod reklamer må så dukke op og anvise hvor pengene skal komme fra?19:31
ajenbowangerin, Det kan nok kun automatiseres så betalingerne selv udløber, men en admin skal ind og opdatere bruger profilen når vi modtagere en betaling.19:32
sbcDet virker ikke fair at begynde at beslutte ting her, om et punkt som ikke er på dagsordenen. Men forskellige løsningsforslag er selvfølgelig gode at få belyst.19:32
sbc /19:32
sbcVirker det som en ok løsning?19:33
ajenbowangerin,  Ellers skal vi have en hel betalings side op at køre og det er ikke helt lige til selv med paypal og googleplay (intergeringen er det svære, og så tager de %).19:33
wangerinsbc: enig, men nogle info om et potientielt problem er fint at få på banen, så der er nogen mere at gå ud fra næste gang hvis/når punktet skal på dagsordenen19:33
ajenbosbc, +119:33
nicky441Yes, helt enig19:34
nicky441Så kan vi også vende det i forummet i løbet af marts19:34
sbcKan vi ikke sige at jeg og pixiarvai lige stikker hovederne sammen og får formuleret nogle fornuftige forslag, med afsæt i vores økonomi?19:34
pixiarvaisbc, +119:34
nicky441+119:34
sbcok.19:34
ajenbo+119:34
sbcMere / andet til eventuelt?19:34
askhl+119:34
ajenbo!19:35
sbcajenbo: værsgo19:35
wangerin!19:35
ajenboen grund til at vi gik væk fra donationer var også at der ikke længere ville være en forskel på dem der donkerede og dem der ikke gjorde.19:36
ajenbo /19:36
sbcwangerin: værsgo19:36
wangerinLidt reklame for OSD :-) Vi mangler som sædvanlig hjælpere, så der er mulighed for at melde sig som hjælper, og kommer gratis ind mod at lave lidt praktisk arbejde - se mere på http://opensourcedays.org/2013/content/join-us19:37
wangerin /19:37
sbcwangerin:  :)19:37
sbcAndet til Eventuelt?19:37
sbcSå siger jeg tak for et godt møde.19:38
neglesaks+1 :)19:38
sbcpixiarvai: Jeg har kigget - jeg tror de mange gange 2 kr. er for hver overførsel. Det lader til at være hvad min bank tager for den slags.19:38
ajenbotak til alle19:38
wangerinvi ses måske på CBS 9/10 marts - jeg er en af fem som fiser rundt med radio ;-)19:39
ajenbopixiarvai, fandt vi nogen siden ud af hvad der blev af vores google betaling og hvad vores adsense konto er?19:39
pixiarvaisbc, jeg skriver lige en kort mail til revisoren, og spørger om han vil "nøjes" med den forklaring19:39
ajenbosbc, kan du eventuelt huske hvilken konto vi køre adsense fra (ikke adwords eller analytics)19:39
sbcajenbo: ingen anelse...19:40
nicky441Heh19:40
sbcwangerin: er der et officielt #hashtag for osd? #OSD13 ?19:40
neglesakser jeg helt væk i tågerne hvis jeg læser "adwords" som "abiword"? :)19:40
sbcneglesaks: hehe19:40
pixiarvaiajenbo,  så vidt jeg kom frem til, så skyldes det at google først udbetaler når saldoen er over 600kr, hvilket at den så kun gjorte 3 gange sidste år. det er netop også derfor at jeg er lidt bekymret for regnskabet fremover19:40
sbcneglesaks: Jeg tror ikke vi får mange penge udbetalt af abiword...19:41
wangerinsbc: Godt spørgsmål - jeg er ikke særligt meget aktiv på twitter, så . . . . . .  ;-)19:41
sbcwangerin: Jeg prøver et eller andet. Ellers går det jo nok.19:42
ajenbosbc, kan du prøve at logge ind her med din google konto https://google.com/adsense bare for at se ;)19:42
ajenboellers er det måske martins konto...?19:42
* pixiarvai ved intet om den konto19:43
sbcajenbo: Nu er det ikke noget med at det link hacker mig med en ip-adresse, vel? :P19:43
ajenboJeg tror faktisk det er noget der blev sat op før jeg kom med i foreningen, så jeg har bare kopieret id over fra den gamle siden. Kan være vi skal have fat i Martin.19:43
nicky441ajenbo, måske jeg skulle skrive til Martin og bede ham om at lukke One?19:43
sbcajenbo: "You're signed into your Google Account but this is not a valid AdSense login. If you're an AdSense Publisher, try signing in using your AdSense email and password. " No luck!19:43
ajenbosbc, takker :)19:43
sbcpixiarvai: Hvis revisor ikke køber den, så giv lyd!19:44
pixiarvaisbc,  yep19:44
ajenbosbc, og tak for tilliden ;)19:44
sbcajenbo: :P19:44
ajenbonicky441, tror jeg fint du kan gøre, du må også meget gerne spørge ham om det er ham der styre adsense kontoen og om han kan tilføje forum@ubundudanmark.dk eller knytte den til vores analytics konto.19:45
nicky441ajenbo, det skal jeg gøre :)19:46
sbcTak for i aften alle :) Vi ses / snakkes.19:47
askhlHejhej19:47
pixiarvaiaskhl,  hejsa. vi er desværre lige sluttet19:48
askhlpixiarvai: ja, jeg har været her i lidt tid19:48
pixiarvaihehe, jeg er blevet blind ;)19:49
askhldet er heller ikke fordi jeg har været så aktiv19:49
pixiarvaijo da, men jeg kigger jo også på regnskabet imens, så jeg overså dit navn i loggen, før at jeg svarede dig19:51

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!