/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/03/12/#ubuntu-ro.txt

s0r1nsalve10:12
s0r1nce faci lume?10:12
s0r1n:)10:17
ovidiu-florinsbivol: ping11:04
sbivolpong11:04
ovidiu-florinmă poți înscrie te rog pe KDE-ro?11:04
sbivolo secundă...11:04
sbivolsolicit acuși drepturi să poți edita pagina de pe ro.kde.org11:05
sbivolasta trebuie?11:05
ovidiu-florinda11:05
ovidiu-florinîn caz că e necesar: ID-ul meu de pe kde identity e ovidiuflorinbogdan11:06
sbivolva trebui o cheie rsa (sau dsa, nu mai țin minte...). acuși aflu exact11:07
ovidiu-florinaia nu e unică pe calculator?11:10
=== Libertiny` is now known as Libertiny
sbivolnu11:45
ovidiu-florinsbivol: ai reușit?15:51

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!