/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/01/#ubuntu-cat.txt

Albert55Hola?00:44
josepgallartbona nit20:11
sergimateobona nit, josepgallart20:16
sergimateoavui hi havia reunió? Per un cop que m'enrecordo...20:16
josepgallartsi bona nit20:18
sergimateodoncs esperarem una mica...20:18
josepgallartjo tambe me espero20:18
joaquimrubioHola, hi ha reunió avui?20:24
josepgallartsi joaquimrubio20:26
joaquimrubiohola josepgallart, és aquí la reunió, oi?20:26
josepgallartsi20:27
josepgallartpero esperem tenir cuorum20:27
joaquimrubiod'acord, en no veure moviment dubtava de si m'havia equivocat. Gràcies.20:28
josepgallartavui no crec que fem reunio20:51
joaquimrubioD'acord. Ja ens veurem el dia 15. Gràcies i bona nit.20:52
josepgallartbona nit20:54
josepgallartfins la propera sergi20:55
josepgallartplego20:56
sergimateosi.. jo tb plego... ja comentem per la llista si hi ha algo, encara que sembla que no hi havia molta teca per avui.20:59
sergimateoBona nit!20:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!