/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/02/#kubuntu-se.txt

=== madmax_ is now known as maxjesy
Philip5maxjesy: lite videoinspiration: http://vimeo.com/6240911820:31
Philip5kombinera stillfoto med rörlig20:31
Philip5maxjesy: plus att det verkar ha kommit en firmware update till din kamera med D3200 Firmware Update C 1.0120:35
maxjesysåg det, verkar inte vara något speciellt som jag har nytta av iaf i den22:40
maxjesykool video22:41

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!