/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/02/#ubuntu-dk.txt

BlfriisDer skulle vel ikke være en som kan hjælpe lidt med denne her http://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=31&t=1732314:09
cromagkan du pinge de 2 dns'er ?14:41
cromagerhm14:42
cromager den sat op til at modtage dhcp ?14:42
cromaghvem er udbyderen egetnlig ?14:42
cromag"rundsendings adresse" er det broadcast ? - for det er sku underligt så14:43
Blfriisudbyderen er cbb14:43
Blfriisog sætter jeg usb sticken i min egen virker den fint14:43
cromagfår du samme slags ip adresse ?14:43
cromagmed en maske der hedder 255.255.255.255 ?14:44
Blfriisdet har jeg så ikke prøvet14:44
Blfriismen det virker som om der er noget der blokere i lite udgaven14:44
cromaglite ?14:44
cromagah14:45
cromaglubuntu14:45
Blfriishar prøvet med både chrome og firefox ja den er bygget på lubuntu14:45
cromagdet havde jeg ikke lige spottet14:45
cromagder tør jeg ikke lige komme med noget bud, da jeg synes det ser næsten ok ud14:45
cromagmen du bør forsøge at pinge de 2 dns adresser og se om der er sat noget statisk op i forvejen f.eks14:46
Blfriisja jeg fatter det heller ikke14:46
Blfriishvis jeg køre en live udgave køre det fint..15:04
Ubuntubruger4Hej er der en her der kan fortælle mig hvorfor ubuntu ikke vil installere? skal der være installeret windows for at kunne starte installationen?15:34
Blfriiscromag:  har lavet en ny installation og det virker nu15:48

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!