/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/02/#ubuntu-no.txt

=== pdxleif is now known as pdxleif_away
Mathiasog dere er våkne?02:53
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
IvarBneida06:48
Mathiasfikk ihvertfall sd-kortleseren til å funke06:51
Mathiaskrevde store mengder teip og krympeplast :P06:51
IvarBhva var galt?06:54
Mathiasmongo kortleser + mongo microsd>sd adapter06:58
Mathiasmirakel at det funket06:58
Mathiasskviste skiten inn i maskin og voila, oppdaget den med en gang og dmesg maste ikke om at "init failed" ellernoe i den duren06:59
=== brik is now known as brikkkkkkkk
RoyKMathias: tror ikke jeg har sett microsd-sd-adaptere funke noen gang :P10:46
Mathias?10:48
Mathiaså?*10:48
Mathiasffs10:48
IvarBhehe11:28
IvarBtrolololooo11:28
Mathiasnoen av dere som har fengselstelefon?12:43
Malinuxhva skal man med det da?13:06
f00fringe ut av fengselet13:18
lolantfengselstelefon?13:46
IvarBiphone...13:46
lolantHvilket program kan rydde opp i tusenvis av bilder?13:46
IvarBrm13:47
lolantjeg vil helst tagge, og lagre i mapper13:47
lolantDigikam vil liksom ikke fikse alt13:54
Malinuxf00f: aha, sier seg selv13:55
Mathiaslolant: mv! :P13:59
lolantDet er jo tusenvis av bilder14:00
geirhamv kan flytte tusenvis av filer!14:02
f00fMalinux : skulle tro det ja14:02
lolantgeirha: Jeg har ikke lyst til aa se pa et og et bilde14:32
IvarBhvordan skal du da klare å sortere bildene?14:32
Malinuxi digikam kan man jo importere bilder til en mappe f.eks.14:39
f00fbruk lightroom14:39
f00fder finnes det diverse funksjoner for å hurtig tagge masse bilder og sortere dem deretter14:40
Mathiaslolant: er de tagget med f.eks. lokasjon i exif(?)?14:40
f00ff.eks.14:40
f00fso good14:40
lolantNei14:40
lolantKun datotagg, og masse tullbilder der jeg testet kameraet14:41
Mathiasså, da var det å finne ut hvorfor jeg sshet meg inn på boksen for å sshe meg tilbake til laptopen14:41
lolantrescued:    95710 MB,  errsize:  47560 MB,  current rate:        0 B/s14:41
lolantHarddisker liker meg ikke14:41
Mathiasde har den tendensen14:42
lolantAlltid kos a vente en uke mens den blir imaget14:43
lolant60kB/s xD14:43
Mathiasjohn—as14:43
lolant+14:44
lolant?14:44
geirhalolant: Så hvordan vil du sortere dem? stue dem i kataloger basert på dag/måned?15:19
lolantDet tror jeg kunne funket15:19
lolantSa vil jeg ha mulighet til a lage en mappe med feks bryllupsbilder, eller fra en tur til stranden15:19
geirhada trenger vi bare en kommando som kan hente ut den datotaggen15:21
lolantjau15:37
geirhano ala dette, kanskje: for file in *.jpg; do dir=$(exiftool -p '$CreateDate' -d %Y/%m "$file"); echo mkdir -p "$dir" && echo mv "$file" "$dir"; done15:38
Malinuxoi, det der så kult ut :)15:39
geirhasudo apt-get install libimage-exiftool-perl   for å installere exiftool-kommandoen15:40
Malinuxah15:40
Malinuxah, ja, den bruker jo exiftool :)15:40
pineapplrohai :)16:18
Mathias*plopp*16:19
pineapplrMathias: Det var...16:19
Mathiasnatta!¡!¡!¡16:19
pineapplrhehe16:20
Mathiasnå skal jeg sovevåke/våkesove til 916:20
Mathiasvekk meg da16:20
pineapplrNoen spesiell trigger?16:20
pineapplrSom starter alarmen din?16:20
Mathiasbare å fyr opp en sigar under brannalarmen :P16:21
Mathias^a d16:21
pineapplrpfft :P16:21
Mathiashmmm16:51
Mathiaskukify16:53
RoyKlolant: hvis det bare er masse testbilder, så kan du jo gå gjennom og slette unna litt...16:54
f00fviktig å ta vare på alle bilder16:55
RoyKhehe - ja, ikke sant - du *kan* jo få bruk for det bildet du tok ut av flyvinduet en gang om ti år :P16:55
Mathiasbevis på terrorister fra østre mars16:56
RoyKmars attacks!16:56
Mathiasmarsat tacks16:56
lolantRoyK: Ja, det er planen17:19
lolantRoyK: men selv etter testbildene vil jeg ha mer enn jeg har lyst til aa manuelt sortere17:19
RoyKlolant: tror ikke det er noe bedre der ute for linux enn digikam17:19
lolantdarkroom saa lovende ut, men var pita aa bruke17:20
lolant   ipos:   234958 MB,   errors:     561,    average rate:     488 kB/s17:22
lolant<3 Western Digital <317:22
RoyKhehe17:22
RoyKhva sier smartctl -x ?17:22
lolantbash: smartctl: command not found17:23
RoyKapt-get install smartmontools17:23
RoyKdarktable, kanskje?17:24
lolant/dev/sde: Unknown USB bridge [0x067b:0x2773 (0x100)]17:24
RoyKhuh17:25
RoyKfunker ikke smartctl -H heller?17:25
lolantIcy Boxen b0rker smartdataen17:25
RoyKsmart-ting funker ikke alltid over usb, da...17:25
lolantNei, denne usb-saken st0tter to disker, sa den gjor noe teit med dem17:25
RoyKprøv å stapp disken i den andre sata-porten17:26
RoyKhar sett det der med andre 2-port-greier17:26
RoyKdvs, kjør én disk i dokken17:26
RoyKog prøv begge portene17:26
lolantKan gjore det etter at den har blitt ferdig aa lage image17:27
lolanthar ikke lyst til aa bevege den nevneverdig17:27
lolantvirker som om 1/3 er borte17:27
RoyKhøres klokt ut17:27
RoyKhva bruker du for å lage image?17:27
RoyKdd?17:27
lolantrescued:   100565 MB,  errsize:  49841 MB,  current rate:        0 B/s17:27
lolantddrescue17:27
RoyKok17:28
lolantHar noen brukbare funksjoner og takler disker som er mer herpet, og er glad i resume17:28
RoyKdet kan ta sin tid. håper du har gitt den ei loggfil17:28
lolantdet har jeg17:28
RoyKok17:28
lolantden har vel kjort i 3 dager na17:28
RoyKfikk en disk i hendene for noen måneder siden - en bruker var rimelig trist over at den ikke kunne åpnes på mac-en hennes17:28
RoyKdet tok ei drøy uke - 99,noe% recovered17:29
RoyKmen spørs om du er såpass heldig med den feilraten der17:29
lolantforrige disk jeg gjorde dette pa var en 80gb disk, etter to dager dor disken helt, og jeg mistet type 6.5MB med data17:29
lolantForste run med ingen retries har ofte mye mer feil enn andre gang nar jeg lar den ha 3 retries17:30
RoyKIBAS kan kanskje bli litt dyrt :P17:30
RoyKja, vanlig praksis er vel å kjøre et pass først med null retries17:30
RoyKer du på pass 1?17:30
lolantja17:31
RoyKhvor stor disk?17:31
lolantDen staller hele tiden, sa leser den helt fint med 20MB/s, sa staller den, leser sakte, og sa fort igjen17:31
lolant250GB17:31
RoyKforresten - det er ikke stort verre med WD som med noe annet. alle disker dør før eller senere17:31
RoyKbruk RAID!17:32
RoyKhelst raid-617:32
lolantSaa dyrt med raid-6 med 3tb disker :P17:32
RoyKmye billigere enn IBAS17:32
RoyKog kanskje billigere med flere 2TB-disker17:32
RoyKså får du høyere hastighet på kjøpet også17:32
lolantJeg trodde raid5 aldri burde ha mer enn 4 disker?17:33
RoyKhttp://paste.ubuntu.com/5671106/ <-- 2TB-disker17:33
RoyKlolant: du kan bruke så mange du vil, både på raid-5 og -617:33
RoyKmen jo flere i samme raid-gruppe, jo større sjanse for at to går samtidig, og da er det litt dumt med raid-517:34
lolantMen raid5 taler bare et en ryker17:34
lolantat*17:34
RoyKja, raid-6 tåler at to disker går17:34
lolantIkke hvis de ryker samtidig?17:34
RoyKjo17:34
lolantjeg trodde raid-6 var raid 5 + en reservedisk?17:34
RoyKdobbel paritet - to disker kan ryke17:35
RoyKraid-5+spare != raid-617:35
RoyKjeg har raid-6+reservedisk17:35
RoyKi zfs-land har du også raidz3 med trippel paritet - det er ganske safe17:35
RoyKmen ikke spesielt raskt å skrive til17:35
RoyKhttp://en.wikipedia.org/wiki/Raid-6#RAID_617:35
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
RoyKlolant: hvor mye plass trenger du egentlig?17:48
RoyKfor ordens skyld - jeg tror raid-6 kan funke fint opp til 8-10 disker. sjansen for at to disker går samtidig er ganske liten. sjansen for at én går og at du finner dårlige data på en annen disk ved gjenoppbygginga, er ganske mye større. harddiskprodusentene opererer med tall som 1:10^14 eller 1:10^15 for sjansen for å finne en dårlig sektor17:50
RoyKdette er tall som i beste fall er optimistiske, eventuelt ren løgn17:50
lolantRoyK: tror 3tb holder18:26
lolantendte opp med en ekstern disk fra lefdal :U18:27
RoyKdu får jo 2TB-disker rimelig, så du kan starte med to18:27
RoyKto disker i raid-5, så får du 2TB, så kan du slenge på flere etter hvert som du trenger mer18:27
RoyKog konvertere til raid-6 om du blir nervøs18:27
lolant2 disker i raid5?18:28
lolantma det ikke vaere 3?18:28
RoyKja - linux er fint sånn :)18:28
RoyK2 disker eller mer18:28
RoyKi raid-518:28
RoyKde fleste raidkontrollere krever 3 disker eller mer, linux md klarer seg med to18:28
RoyKen for data, en for paritet18:28
lolantSa da blir begge diskene like?18:29
RoyKså slenger du på en disk til og "mdadm --add /dev/md0 /dev/sdd" eller noe og "mdadm --grow --raid-devices=3 /dev/md0"18:29
RoyKnei, den bruker paritet, ikke speiling18:29
RoyKmen lettere å utvide, da18:29
lolantMen kan jeg miste en disk da?18:29
RoyKja18:31
RoyKdvs, tror raid-1 (speiling) kan konverteres til raid-518:31
RoyKla meg teste litt - har en vm for sånt ;)18:31
RoyK13 1GB-disker på en vm ved navn raidtest18:32
RoyKja, du kan konvertere raid-1 til raid-5, men det er tydeligvis litt køddent siden raid-5 lagrer mer metadata18:34
RoyKstart heller med raid-5 på to disker18:34
RoyKså kan du slenge på flere etter hvert som du trenger mer plass (eller blir mer paranoid og trenger raid-6)18:35
lolantfaens disk jeg kj??pte18:36
lolantbruker microusb18:36
RoyKskal du konvertere fra raid-5 til raid-6, så husk at du må legge til en disk, du kan ikke konvertere et eksisterende raid til -618:36
RoyKlolant: ganske mange sånne greier bruker microusb - funker jo det òg18:36
RoyKlolant: noen har til og med usb-grensesnitt som "native", dvs har ikke sata inni, bare usb18:37
lolantIkke nar jeg bare har usb2 microusb :/18:37
lolantRoyK: Haper ikke dette er en av dem :PO18:37
RoyKdu får åpne den og sjekke når ddrescue er ferdig ,)18:37
RoyKdvs, det bør ikke ha stort å si hva den har, den skal vel tilbake dit den kom fra?18:38
RoyKdu får ikke fiksa dårlige sektorer...18:38
lolantJeg kjopte en 3tb disk na nettopp18:38
lolanteksterndisk18:38
RoyKok, ikke brukt?18:38
RoyKkan jo hende du får returnert den (eller plukka den ut av kabinettet sitt, om det er sata inn)18:39
lolantDet fulgte visst med kabel18:39
lolantda er det vel OK18:39
RoyKhjemmeserver eller NAS er stas - da er ting litt sikrere enn å satse på en enkeltdisk som kan ryke når som helst18:39
lolantkan vel dissekere for aa se etter sata18:39
RoyKog så mister du ofte SMART-støtte og sånt18:39
RoyKmen bestilte du den på nett?18:39
lolantRoyK: har et kabinett med en amd fm1 og 8gb ram som ikke har disker18:40
RoyKburde funke fint18:40
lolantkjopte pa clas18:40
RoyKtrenger ikke mye cpu for sånt18:40
RoyKde har lang returrett18:40
RoyKbare gå tilbake og si du vil ha penga tilbake18:40
RoyKde krangler ikke, selv om den er åpna18:40
lolanterr, jeg kjopte pa lefdal mener jeg, hadde tenkt til aa kjope pa clas18:40
RoyKda vet jeg ikke - lefdal/elkjøp (samme konsern) har vel ikke noen fast returrett, men du kan jo være heldig18:41
RoyKhar du url til disken?18:42
lolantHvis jeg kan ta den ut av kabinettet er jeg ganske fornoyd18:43
RoyKer det skruer og sånt der, eller er det bare forsegla?18:44
RoyKkanskje greit å høre med dem om du kan returnere den før du starter18:44
lolanthttp://www.lefdal.com/product/data/harddisk/SGBP3TB/seagate-backup-plus-3-tb-ekstern-harddisk18:44
RoyKde diskene jeg har sett med usb "native", har bare vært 2,5"18:44
lolantSkruene ligger vel bak klistremerket18:45
lolantRoyK: Jeg tror jeg bare herjer med den, hvis den er ubrukelig far mamma eller soster en backupdisk :P18:46
RoyKlolant: evt kan du ta gamlemåten - la den spinne opp og røsk den 90 grader - gjenta til den tryner - be om å få noe SATA som retur :P18:48
RoyKfunker alltid :)18:48
lolantheh18:48
lolantgparted vil ikke starte18:49
lolcattegnsettingen ble slitsom18:50
RoyKmot usb-disken?18:50
lolantjau18:50
RoyKhva med fdisk?18:50
RoyKfinner den disken?18:50
RoyKforresten - skal du kjøre raid, så ikke gidd å partisjonere først18:51
RoyKblir bare vanskeligere når du en gang skal utvide18:51
lolantfdisk fant den18:55
RoyKmen trenger du bare ett filsystem, er det ikke noe poeng å partisjonere den18:55
RoyKmkfs -t ext4 /dev/whatever18:55
RoyKhvor whatever er sdz eller noe18:55
RoyK...og skal du ha den opp i raid, er det kanskje like greit å sette opp det med én gang18:56
lolantDet var utrolig praktisk18:57
RoyKtype18:57
RoyKmdadm --create --raid-devices=2 --level=5 /dev/md1 /dev/vdi missing18:57
RoyKda setter du opp et raid-5 uten paritet18:57
RoyKfunker fint - så kan du slenge på en ekstra disk senere18:57
lolantFilene forsvant ikke18:57
RoyKåh - du hadde data på den?18:58
RoyKtrodde den var ny, jeg18:58
lolantja, det ligger noe seagate piss der18:58
RoyK(og bytt ut vdi med enhetsnavnet på disken din om du skal gjøre noe der)18:58
lolantEn video, et ikon, og noe greier18:58
RoyKlolant: men - skal du ha denne i raid?18:59
lolantForst vil jeg bare herje med et image jeg har av en gammel disk, sa kan jeg sette den i raid18:59
RoyKdu kan like godt sette opp raid med en gang19:00
lolantBlir oppsettet pa denne maskinen eller pa harddisken?19:00
RoyKsom vist over - da setter du opp raid-5 på to disker med en "missing", sånn at det i praksis er "degraded"19:00
RoyKraid-oppsettet ligger på disken19:00
RoyKså, når du omsider får en ny disk, så19:00
RoyKmdadm --add /dev/md1 /dev/vdj19:00
RoyKvdj er bare enheten på denne vm-en19:01
RoyKbytt ut med hva du nå har19:01
RoyKså vil gjenoppbygging starte, og vips, så har du et redundant oppsett19:01
RoyKdu vil kanskje kalle den md0, siden det er den første md-enheten19:02
RoyKnår raidet er oppe og går (på én disk), så kjør19:02
RoyKmdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf19:02
RoyKupdate-initramfs -u19:02
RoyKellers vil raidet få et navn som md127 eller noe19:03
RoyKså slenger du et lvm-system på den, type 'vgcreate data /dev/md0', og legger et lvm-volum dit, type 'lvcreate -l 100%FREE -n data data'19:04
RoyKevt begynn med litt mindre enn 100%FREE, så har du frihet til å lage nye lvm-volumer til andre ting (om du trenger det)19:04
RoyK-L 1T (f.eks.)19:05
lolantfascinerende19:08
lolant1 time paa aa overfore 250gb19:08
RoyKjau :)19:08
lolant270gb19:08
RoyKble ddrescue ferdig?19:09
RoyKusb2 er suppetregt19:09
lolantnei, samboeren min gikk aa la seg, sa jeg matte ta med meg pcn sa jeg avsluttet den19:09
lolanthar vel et par dager til19:09
lolantBruker USB319:09
RoyKmed en sånn en? http://en.wikipedia.org/wiki/File:Connector_USB_3_IMGP6033_wp_.jpg19:10
lolantjepp19:11
lolantog en mini-usb319:11
RoyKok19:11
lolantDette er image fra min forrige pc. Grillet hovedkortet og sendte tilbake til komplett19:12
lolantTror jeg har 160 bitcoin liggende pa det :)19:12
RoyKheh - var innom komplett for ei stund tilbake og en fyr kom innom med sønnen sin og lurte på hva som kunne være feil med maskinen han hadde satt sammen - hovedkort skrudd rett på bakplata uten plastmellomstykker - popcorn!19:13
RoyKeh19:13
RoyKinnom digital impuls!19:13
RoyKde var kule, da, sa at "det får vi nok på garantien fra produsenten"19:13
lolantJeg tror mitt bare har metallpinner19:14
lolantmen baksiden er ikke borti bakplata19:15
RoyKmetall funker19:15
RoyKkanskje bedre enn plastikk - så får du jorda ting skikkelig19:15
RoyKmen uten mellomstykker, blir det jo litt grisete19:16
lolantIallefall bedre enn a kortslutte hele greia19:16
lolantLiker "Mediecenteret" mitt19:16
lolantHelt stillegaende. Men mediecenter delen ble det darlig med19:16
RoyKxbmc?19:16
RoyKhaha19:17
lolantKjorte boxee, men jeg har ikke disker i den19:17
lolantstar ved siden av fjernsynet med apent kabineett som et monument for ting som burde bli gjort19:17
RoyKlolant: kjør opp et raid-5 på den disken din, så har du noe å starte med19:17
lolantSkal bare ta en kjapp test av dette imaget19:17
lolanthvis jeg husker krypteringsnokkelen har jeg en grunn til a feire19:18
RoyKdu mister dataene på disken når du kjører opp et raid der19:18
lolanteventuelt 100 000 grunner :P19:18
lolantNull stress, jeg tror mesteparten av imaget er nuller og tvserier19:18
lolantjeg vil bare ha wallet.dat og eventuelle bilder, de far plass pa laptopen19:19
RoyKok19:19
lolant3TB er en deilig storrelse. Raid har blitt utsatt pga prisen for tre disker samtidig19:20
lolantMen nar jeg bare trenger to er det jo mye enklere19:21
RoyKog litt lettere neste gang en disk går føyken :P19:21
RoyKfor det gjør de ;)19:21
* RoyK har etpar hundre terabyte netto å håntere på jobb, og hadde det doble av det i gamlejobben19:21
RoyKdisker er forbruksvare - bare tenk på dem som dét19:22
lolantMed raid5 med 2x 3tb sa far jeg 3tb a lagre pa?19:22
RoyKdu mister alltid én disk på raid-519:23
RoyKog to på raid-619:23
lolantJa, ville bare vaere sikker19:23
RoyKhvorfor har du ikke norsk tegnsett?19:23
lolantda ma jeg resette weechat19:23
lolanteller, jeg vet erlig talt ikke19:23
lolantjeg odela VPSen min19:23
RoyKok19:23
lolantJeg installerte ubuntu via deebootstrap, og etter det har jeg slitt med locales19:24
RoyKk19:24
lolantJeg tror en reboot pa begge ender kan fikse det da19:25
lolcat1Sånn19:25
lolcat1lokalt funker det19:25
=== lolcat1 is now known as loldog
RoyKloldog: om du registrerer deg i nickserv, så kan du lettere beholde nicket ditt ;)19:27
loldogJeg er registrert to ganger19:27
loldogEn gang med cloaken her19:28
RoyKlenka konti?19:28
loldogog en gang sånn at jeg slipper cloak for å flashe lolcat.no domenet :P19:28
RoyKsom om det stopper spammere og alskens drit :P19:29
loldogJeg har verken satt opp epost eller webserver :P19:30
loldogJeg tror jeg skal nuke vpsen og lage en ny19:30
loldogDigital Ocean virker litt fascinerende19:30
* RoyK har egen server :P19:30
loldogJeg brukte å ha en dedikert server19:30
loldogMen etter en stund tenkte jeg, hvorfor iallverden bruker jeg $58 i måneden på en quad core med 16gb ram og 2tb lagring til irssi og screen :P19:31
RoyKjeg bruker det til litt mer ;)19:31
RoyKen webserver-vm19:31
RoyKen zimbra-vm19:31
RoyKen irc-vm19:32
RoyKlitt test19:32
loldogJeg hadde en webserver, våknet opp etter å ha drukket litt mye, plutselig var document root satt til /tmp og ganske mye var helt merkelig19:33
IvarBhar egen server jeg også19:33
loldogKoster jo bare 660 kroner for en Rasberry Pi19:33
IvarBi5 med 16gb ram, 6tb hdd, 60mbit link19:33
RoyKlolant: evt 35019:33
RoyKIvarB: du kan kjøre noen vm-er på den greia der...19:33
loldogJeg har 16gb ram i laptopen19:34
RoyKhar bare 8GB i denne - har ikke møtt veggen ennå19:35
loldogetter å ha lest på linuxatemyram.com så føler jeg at det var vell anvendte penger19:35
loldogLinux cacher vel filer og greier i ledig ram.19:36
RoyKlolant: da forstår du ikke minnebehandling19:36
RoyKloldog: evt19:36
RoyKloldog: linux cacher *alt*, men frigir minnet om en prosess trenger mer19:37
RoyKloldog: caching er fint - det gjør at du får mindre I/O - så selv om "free" sier at du har lite minne, så - vel - les den posten en gang til19:37
loldogRoyK: Ja? Det er jo det jeg sier, alt rammet blir brukt til noe fornuftig, selv om programmene mine bare bruker litt.19:37
RoyKja, ok ;)19:38
RoyKminnehåndteringa i linux er faktisk såpass bra at postgresql lar linux kjøre cachinga i stedet for å prøve å finne opp hjulet på nytt slik mange andre databasemotorer gjør19:39
loldogJeg klarer ikke å bruke 16gb til applikasjoner, så hvis rammen bare lå ubrukt ville jeg jo ha kastet bort penger. Men siden ting blir cachet blir jo alt brukt til *noe*19:39
RoyKdet er ikke bare i linux - de fleste moderne OS har en rimelig god minnehåntering, windows inkludert19:39
RoyKde begynner å swappe ut litt tidlig, for å få ut ting som ikke nødvendigvis trengs i minnet, men beholder det både i minnet og på disk før det trengs mer19:39
RoyKså selv om du ser at mye swap er i bruk, så betyr ikke det at det *bare* er i swap, det kan være i minnet samtidig, noe som gjør at om det plutselig trengs masse minne, så slipper OSet å swappe ut ting, det ligger på disk allerede19:40
loldogSiden jeg fikk 16gb har jeg bare brukt 18mb swap19:41
RoyKjoda, prøver bare å si at swap er fint19:41
loldogJa, det kommer helt an på bruk da19:42
RoyKbakgrunnsprosesser kan dumpe ting på disk sånn at hovedminnet kan brukes mer effektivt19:42
loldogPå skrivebordet vil jeg ikke ha mye swap, på en server ville det vært fint19:42
RoyKdet er nok enda mer som allokeres på en vanlig pc som aldri brukes, enn på en server19:42
loldogGodt mulig19:43
loldogJeg tror ikke jeg har swap nå, jeg er litt usikker på hvordan jeg skal få det til19:44
loldog60GB ssd som automounter, og som jeg bruker til root. 750GB hdd som har swap som jeg lagrer filer på, men som jeg helst vil skal idle til jeg mounter den.19:44
IvarBRoyK: har bare såvidt installert virtualbox på den hehe19:46
RoyKloldog: echo 100 > /proc/sys/vm/swappiness19:46
RoyK;)19:46
IvarBhar planer om 3-4 VM's snart19:46
RoyKswappiness definerer hvor tidlig linux skal begynne å swappe - standard er 60 - vil du at den skal begynne tidlig, sett den til 10019:46
RoyKvil du ikke ha swap, sett den til 119:46
RoyK0 er "deny swap", noe som skjelden er så bra, greit å ha swap om noe går til helvete19:47
RoyKdu kan sette vm.swappiness = xx i /etc/sysctl.conf om du vil at den skal overleve en reboot19:47
loldogPå min forrige laptop kunne jeg ikke ha swap, firefox ville spise opp all rammen hver dag, og så krasje19:47
RoyKda var det nok noe feil med firefox eller en plugin19:48
loldogregner med det19:48
RoyKmen firefox eter mye, ja19:48
loldogI Quantal har det ikke skjedd19:48
loldogadblock, og no-script hjelper mye da19:48
IvarBRoyK: noen tips til VM'er?19:49
RoyKIvarB: tips om hva?19:49
IvarBhva som er lurt å kjøre som VM19:50
RoyKmener du hvilken hypervisor?19:50
loldogIvarB: internet explorer!19:50
IvarBnei...19:50
IvarBglem det19:50
RoyKIvarB: jeg virtualiserer det meste19:51
loldogJeg blir så lei meg hver gang Windows Update failer i Internet Explorer i Ubuntu :/19:51
RoyKbortsett fra i/o-intensive ting som databaser (selv om jeg virtualiserer dem også for tida)19:51
IvarBer ikke det litt OCD egentlig? må man egentlig virtualisere bare fordi man kan?19:51
RoyKOCD?19:51
IvarBObsessive Compulsive ;P19:52
RoyKi et vmware-miljø, som vi har på jobb, med 10 noder eller så, så gir virtualisering veldig mye19:52
RoyKvi får redundans på tvers av applikasjoner og OS19:53
RoyKnår en node går ned, så spretter vm-ene opp på en annen19:53
IvarBtil hjemmebruk mente jeg da19:53
RoyKlagring skjer mot diverse volum på diverse SAN-grupper, noe som gir mulighet til god I/O19:53
RoyKtil hjemmebruk, virtualiserer jeg ting som skal funke som servere19:53
RoyKså slipper jeg å ha et lass med maskiner19:54
RoyKtil hjemmebruk, virtualiserer jeg ikke databaser, men alt annet19:54
IvarBok, som er ?19:54
IvarBhva slags servere kjører du hjemme?19:55
RoyKapache, zimbra, loginmaskin for ssh/irc, test-greier - noe er hjemme, noe er hos en isp19:55
RoyKmen "hjemmegreier"19:55
IvarBok19:55
RoyKzimbra burde nok ha fått en egen boks, den er ganske tungrodd under kvm, men det får stå sin prøve19:56
RoyKgidder ikke spandere såpass penger på en privat epostserver19:56
IvarBok20:08
IvarBepost server gidder jeg ikke å ha, ser ikke nytteverdien i det20:08
RoyKskjønner det, men nå har jeg jo en stående, og liker å ha litt kontroll der20:09
IvarBowncloud er noe jeg kan tenke meg å ha da20:10
IvarBgreit dropbox alternativ20:10
RoyKbruker google drive, jeg20:13
RoyKfunker20:14
loldogHva er owncloud?20:14
loldogDet så kult ut20:16
loldogIvarB: Funker det på telefoner?20:16
IvarBjepp20:16
IvarBfinnes en gratis app til android20:17
loldogSweet20:18
loldogDa trenger jeg bare 2500 så kan jeg sette det opp :P20:18
RoyKloldog: for massebackup?20:34
* RoyK bruker crashplan for sånt20:34
loldogRoyK: Jeg er usikker, forst trenger jeg noe som kan fa merget alle mine smadisker20:40
loldogsa ma jeg fa ryddet opp20:40
RoyK!rsync20:40
lubotu3rsync is a fast remote file copy and synchronization program - For more see: https://help.ubuntu.com/community/rsync20:40
IvarBsett opp et nytt raid og flytt over alt manuelt?20:40
loldogBør jeg velge forskjellige merker på diskene eller går det bra med samme merke?20:40
IvarBsiden det er en engangs-operasjon mener jeg20:41
RoyKloldog: bare lag et 1-disk raid-5 på den 3TB-disken20:41
RoyKlegg et filsystem på den20:41
RoyKext4 eller xfs, avhengig av hvor stor du tror den kommer til å bli i framtida20:41
RoyKext4 kan ikke vokse over 16TiB20:41
loldogJa, det funker vel. Men owncloud kan vel gi meg tilgang til filene etter backup?20:41
RoyKjoda, det bør funke20:42
loldogHvordan er det med raid 5 hvis jeg vil migrere til 4tb disker senere?20:42
RoyKda må du bytte ut hver av diskene med 4TB-disker20:42
RoyKså vil det vokse automatisk20:42
RoyKnår alle er erstatta, vel å merke20:42
loldogHvis jeg har tre, kan jeg bytte ut en først, og så ta de andre når jeg får behov for mer plass?20:43
RoyKmen sikkert bedre å bruke flere, små disker enn få store20:43
loldogDet er et godt poeng20:43
RoyKførst når alle er bytta, vil du få mer plass20:43
loldogMen med 6tb kan jeg ikke se for meg at det blir for mye20:43
loldogfor lite plass20:43
RoyKja, og så kan du jo bare kjøpe noen nye 3TB-disker20:43
RoyKdet vil nok ta noen dager å bygge om, men tid er jo skjeldent et problem i lagringssammenheng20:44
RoyKså, start nå med én disk+missing i raid-520:45
RoyKså kan du slenge på flere senere20:45
RoyKdu får ikke dårligere redundans av å bruke en enkelt disk i raid5+missing enn du får av en selvstendig disk20:45
loldogdet er sant20:45
RoyKså kan du kjøpe en ny disk når du får tid eller råd20:46
RoyKog gjenoppbygge raidet20:46
loldogJa, jeg trenger en OS disk også, den forrige døde (alle diskene mine dør)20:46
RoyKså kan du legge til en disk eller to senere, utvide raidet, evt konvertere til raid-6 om du er nervøs20:46
RoyKos-disker holder du utenfor dette20:46
loldogJa, det var det jeg tenkte20:47
RoyKbare bruk noe gammalt ræl, evt med speiling20:47
RoyKhold dataene separat - ALLTID20:47
loldogHvis jeg overfører 1tb disken til 3tb disken, kan jeg bruke den som os-disk etter å ha /dev/nullet den20:47
RoyKjupp, om den er frisk20:47
loldogOsdisker ryker oftere?20:47
RoyKalt ryker20:47
RoyKos-disker ryker nok skjeldnere, siden de er lite i bruk20:48
RoyKos-et leser jo ikke stort fra os-disken når det er boota opp20:48
RoyKjeg har landa på en enkelt ssd for os-et20:50
RoyKnår den tryner, reinstallerer jeg eller legger tilbake fra backup20:50
loldogDet jeg har på laptopen20:50
loldog60SSD20:50
RoyKså har jeg mer fysisk plass til disker20:50
* RoyK har en RealSSD på 256MB :P20:50
RoyKfår kanskje testa EnhanceIO snart, når det kommer i mainline kernel20:51
RoyKsom os-disk på serveren, bruk en liten ssd eller etpar små snurredisker20:52
RoyK3TB-disker er nok de billigste nå, etter hva jeg kan se, så kjøp deg det du trenger20:53
* IvarB hopper i køya, snakkes20:53
RoyKWD-disker suger gamperæv, de støtter ikke SCTERC, som stort sett alt av andre disker støtter20:54
RoyKdvs, WD Red og enterprise-versjonene støtter det, men green og black kommer med firmware som blokkerer det20:54
loldogSCTERC?20:55
RoyKnoe som betyr at om du får en feil, så vil disken gå i såkalt "deep recovery mode" i stedet for å bare gi en feilmelding om at sektoren er dårlig20:55
RoyKnoe som i praksis gjør at raidet kan kaste disken selv om det bare er en sektor eller to som er gåen20:55
loldogHøres idiotisk ut20:55
RoyKWD tjener godt med penger på sånt - lag en god disk - lag en forkrøpla firmware fordi atte det er for desktop atte20:56
RoyKog ta godt betalt for disker med god firmware20:56
RoyKså kjør seagate20:56
loldogDen første er seagate20:56
RoyKevt hitachi, men hitachi er jo eid av wd nå, så det kan hende de har endra firmware på diskene der også20:56
RoyK"deep recovery" er bare et modus som brukes for desktopdisker, type, du har mista en sektor, hei, la oss bruke et minutt eller to for å finne igjen de dataene20:57
RoyKfunker ikke så bra om den står i et raid20:57
loldogSeagate virker brukbart20:59
loldogDe døde diskene er vel alle WD20:59
loldoggzip: sda.img.gz: Input/output error21:04
loldogdet er vel ikke helt bra?21:04
RoyKsjekk dmesg21:06
RoyKevt om du har et fullt filsystem - men tror ikke du skal få den feilmeldinga av det21:07
loldog[275073.878971] Buffer I/O error on device sdd1, logical block 9539774921:07
RoyKoops - dårlig sektor21:07
loldogAllerede? :P21:08
RoyKevt driverproblemer21:08
RoyKsnartctl -x21:08
RoyKsmartctl -x21:08
RoyKevt21:08
loldogsamme feil som før21:14
RoyKsiden det er på en enkelt sektor, så antar jeg at disken er fillete21:15
RoyKer dette den nye 3TB-disken?21:15
loldogder funket det21:16
loldogDevice Error Count: 1121:17
RoyKpastebin av hele greia?21:17
loldoghttp://pastebin.ca/234818821:18
RoyKCurrent_Pending_Sector  -O--C-   100   100   000    -    821:18
RoyKdet der betyr at noe er ille21:19
RoyKdu bør *aldri* få pending sectors21:19
RoyKprøv smartctl -t short21:20
RoyKevt -t long21:20
RoyKsistnevnte kan ta noe tid på en 3TB-disk21:20
RoyKevt prøve smartctl -H først21:20
loldogSå det er ødelagte sektorer på disken?21:20
RoyKja21:20
RoyKdisken er fillete21:20
loldogID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE21:21
loldog190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   046   044   045    Old_age   Always   In_the_past 54 (0 8 56 20 0)21:21
RoyKdet er ikke så nøye21:21
loldog/dev/zeroe og så levere tilbake i morgen? :P21:22
RoyK240 Head_Flying_Hours       ------   100   253   000    -    248631361798146 <-- lurer på når den disken begynte å snurre ;)21:22
loldoger 248631361798146 timene den har snurret?21:22
RoyKser ut som om det er en råverdi21:24
RoyKsleng på "-v 240,raw48:3210r54"21:25
RoyKkanskje det blir litt bedre21:25
RoyKmen uansett - pending sectors == døde sektorer21:26
loldogDen ble mye tregere nå21:28
RoyKetter hva?21:28
loldogfår vel bytte den i morgen21:28
loldogetter at den begynte å få I/O feil21:28
RoyKvar dette den 3TB-disken?21:28
loldogja21:29
RoyKi så fall: mitt råd er å bruke interne snurredisker på SATA (evt SAS) til masselagring. da får du bedre kontroll21:29
RoyKusb legger bare til flere muligheter for feil21:29
loldogJa, var bare en quickfix siden jeg ville ha disken med en gang21:29
loldogbra jeg ikke dissekerte den da :P21:29
RoyKhehe21:29
RoyKja21:29
loldogFår vel bestille fra komplett21:30
RoyKså setter du bare opp en gammel maskin med noen sata-kontrollere, så har du ting på kjøl21:30
RoyKhjemmeserveren min kosta vel 1350 eller så med hk+cpu+minne, tror jeg21:30
RoyKden bruker lite cpu, og har 8GB minne21:31
loldogJeg bare tar mediacenteret, jeg trenger ikke mediecenter21:31
RoyKkabinett og disker hadde jeg jo liggende21:31
loldogSpessielt ikke et uten harddisker :P21:31
RoyKdu kan kjøre det fint fra det meste av athlon-greier21:31
RoyKog det koster jo ikke stort21:31
loldogFM121:31
loldogA4-3400 tror jeg den har21:31
loldogVirket som en veldig grei cpu egentlig21:32
RoyK4-kjerner?21:32
loldogBare 221:32
loldogkoster noen få hundrelapper for å få 421:32
RoyKfunker det også21:32
RoyKhar bare to kjerner på denne også21:32
RoyKAMD Athlon(tm) II X2 255 Processor21:33
loldogSå lenge den ikke skal komprimere eller kryptere så går det vel bra21:33
RoyKdu kan krypte ting med den også21:33
RoyKbare ikke i stor skala21:33
RoyKja, og kompilere21:34
loldogJeg tror at bilder og piss jeg utansett ville puttet på facebook kan være ukryptert21:34
RoyKtar bare litt lengre tid å kompilere ny kjerne om du på død og liv må ha noe som ikke er i repoene21:34
loldogprivatere ting kan jeg kryptere21:34
RoyKjeg bruker kryptert hjemmeområde på min21:34
RoyKmerker ikke noe21:34
RoyK(med mindre jeg starter digikam fra serveren)21:35
loldogDet er forsåvidt også en mulighet21:35
loldogError 16 [15] occurred at disk power-on lifetime: 2 hours (0 days + 2 hours)21:37
RoyKfra smartctl -x +21:38
RoyK?21:38
RoyKja, så det nå21:39
loldogJepp21:39
RoyKunrecoverable error21:39
loldogDet var bare 11 isted21:39
RoyKbare kast den disken21:40
loldogKopierer en fil for å se om det er flere feil21:40
RoyKdvs, kast den tilbake dit den kom fra :P21:40
loldogRoyK: Drar tilbake i morgen og ber om pengene tilbake, og bestiller en intern fra komplett.21:40
RoyKbadblocks -w er destruktiv for dataene på disken, men tester den godt21:40
RoyKloldog: om du ikke får tilbake penga, be om en intern disk tilsvarende21:41
loldogLefdal har ikke det21:41
loldogHvis de hadde interne hadde jeg tatt den21:41
RoyKser de har en 1TB-sak på nettsidene21:42
RoyKmen det blir jo litt lite :P21:42
loldogJa, foretrekker 3TB siden det koster minst per tb21:42
RoyKloldog: håper du får tilbake penga - du har ikke krav på det når du kjøper over disk - du har bare lovbestemt returrett når du kjøper på nett eller per postordre (eller på gata)21:43
RoyKmen spør pent, så kan det hende det funker21:43
loldogHar krav på reklamasjon når produktet ikke funker21:43
loldogDet jeg er redd for er at de vil sende den inn og bruke ukesvis21:43
RoyKdu har krav på erstatning21:43
RoyKog om ikke varen kan erstattes innen rimelig tid, så har du krav på å heve kjøpet21:44
loldogJa, en låneharddisk ville jo vært idiotisk :P21:44
RoyKved tredje forsøk på å erstatte varen, har du krav på å heve kjøpet21:44
* RoyK har lest seg litt opp på forbrukerkjøpsloven21:45
loldogFår vel ta den standard: "Hvor lang tid tror du det tar?" "Åja, mer enn en uke, da trenger jeg låneprodukt." "Nei, dessverre, jeg kan ikke ta en mindre, trenger den til jobb" (idiotene på elkjøp tror at forbrukerkjøpsloven kun gjelder hvis det er til jobb)21:45
RoyKmen du kan jo bare filleriste den nye du får (om de har en på lager), og så gå tilbake og si at "virkerikke!!!!!"21:45
loldoghehe21:45
RoyKdu kan ikke få låneprodukt for sånne ting - det henger ikke på greip21:46
RoyKdet forstår de kanskje21:46
loldogNei, og å reparere disken skjer jo ikke21:46
RoyKforslag: bestill ny fra komplett (eller noe) med en gang, og ta greia med lefdal med ro21:46
RoyKdisker repareres ikke - du må tilbake til tidlig nittitall for at det skulle skje21:47
loldogja, komplett da kan jeg hente og returnere samtidig21:47
RoyKhvor bor du?21:47
loldogde kunne jo resirkulert kabinettet, men så vidt jeg forstår er det gratis21:47
loldogKringsjå21:47
loldogI Oslo21:47
RoyKok21:47
RoyKhttp://digitalimpuls.no/PC-komponenter/Harddisker/3-5--Serial-ATA/Seagate/Seagate-Barracuda-3TB-SATA-6Gb-s-SATA-30--64MB--7200RPM-116831-p0000050892.aspx21:48
RoyKdigital impuls er ganske kule21:48
RoyKog lette å komme tilbake til om noe går til helvete21:48
loldogTakk for tipset21:49
loldogPrisen virker jo også ypperlig21:49
RoyKbare mitt råd: kjøp en disk der over disk, prøv å få tilbake spenna fra lefdal, om du ikke får det, vent litt, ei uke eller tre, gi disken en "twist" og returner den21:50
RoyKgjør det én gang til og du har krav på å heve kjøpet21:50
RoyKså, buybuy lefdal :D21:50
RoyKde store kjeden suger hardt og lenge21:51
loldogMen uten javascript vil ikke digitalimpuls si hvor de er21:51
RoyKmidt i møllergata21:51
RoyKom du er ved stortorget, gå til hjørnet ved møllergata og gå opp der - du finner dem på venstre hånd etter 200m eller så21:52
RoyKmøllergata 11 eller noe21:52
RoyKhusker ikke nøyaktig21:52
loldogMøllergata 521:52
RoyKok21:52
loldogMen idiotisk å ikke legge den på nettsiden uten at man må bruke kart21:53
loldogEventuelt er jeg blind21:53
RoyKdu kan bestille og velge "hente i butikk"21:53
RoyKda trenger du ikke legge igjen noe kort21:53
loldogMå jeg bestille på nett først?21:56
RoyKnei - de hadde vel 38 disker liggende21:56
RoyKbare greit å bestille på nett først om det er lite igjen21:56
loldogDisken feiler hver 12.5GB21:56
RoyKliten sjans for at  de 38 blir borte i morra21:56
RoyKdrit i det - disken feiler - den er fillete21:57
loldogJeg bare syntes det var fascinerende, kan ikke bruke den til noe fornuftig nå.21:57
RoyKom du er redd for at de ikke tror på deg, løft den opp og vri den raskt 90 grader21:57
RoyKgjør det noen ganger21:57
RoyKså får du den returnert ganske garantert21:57
loldogJeg kan avse 1000 kroner i noen uker, men jeg liker ikke å kjøpe noe jeg ikke får bruke.21:58
RoyK"twist and shout!"21:58
RoyKjeg har brukt det trikset noen ganger for å få returnert fillete disker21:58
RoyK"ja, men, smart sier den er fin" - "ja, men jeg veit den er fillete" - "ok - vi returnerer den til deg, så får du se" - "TWIST AND SHOUT!" - return - ok... du hadde visst rett21:59
loldoghaha21:59
RoyKharddiskprodusentene stoler blindt på smart-data22:00
loldog500GB disk til 495 kroner som OS-disk?22:00
RoyKselv om det er rimelig dodgy22:00
RoyKheller en el-cheapo ssd22:00
RoyKeller to22:00
RoyKdu trenger maks 50GB22:01
loldogBilligste SSD koster mer22:01
RoyKevt kan du bare bruke etpar gamle disker22:01
RoyKalle har vel noe gammalt ræl liggende?22:01
loldogEneste disken min som fortsatt lever er en 1TB disk22:01
RoyKstakk ut hånda og fant en 400GB Seagate-disk22:01
RoyKbud?22:01
loldogJeg aner ikke hva den er verdt22:02
RoyKstarting at 20022:02
loldogdet funker22:02
loldoger du i nabolaget? :P22:02
RoyKfant en 320 her også22:03
RoyK350 for begge?22:03
RoyKjeg bor på grefsen - vi kan sikkert møtes nede ved digital impuls i morra om du skal til sentrum22:03
loldoggrefsen er jo rett rundt hjørnet22:04
loldogHar bil22:04
loldogEsso har minibank22:04
RoyKfår bli i morra - orker ikke i dag22:05
loldogden er grei22:05
RoyKRoy <98013356>22:05
RoyKbøffer ikke folk for gamle disker - har bare så mye drit liggende at det bare er fint å bli kvitt litt ;)22:06
loldogSå setter jeg dem to i raid for OS or 3tb i raid for data?22:06
RoyKdu lager et speil av dem22:07
loldoghva var det programmet for å sjekke etter dårlige sektorer? Like greit å ha noe å vise til22:07
RoyKdvs tre små speil, typisk, ett for /boot, 1GB eller så, ett for swap, kanskje 4GB, og ett for rota22:08
RoyKså bruker du 3TB-disken til et eget RAID-5 (med en missing)22:08
RoyKhar forresten liggende en kontroller jeg neppe kommer til å bruke - det er en PCI-X-kontroller (64bit PCI, men funker på 32bit også) som har 8 SATA-porter22:09
RoyKgrei å bruke til rota og sånt - eller andre ting som ikke krever altfor mye I/O22:09
RoyKPCI-bussen er for treg til å brukes til vettuge ting22:09
RoyKmen grei å ha om du trenger noen ekstra SATA-porter før du får kjøpt deg ny kontroller :P22:09
loldogjeg har 6 porter og null harddisker :P22:10
RoyKsi 500 for to disker og en 8-port kontroller?22:10
RoyKevt bare 350 for diskene22:10
loldogKun diskene22:11
RoyKoki22:11
RoyKstuderer du?22:13
loldogJa22:14
loldogPå UiO22:14
RoyKoki22:15
* RoyK jobber på HiOA22:15
RoyKIT drift, ikke undervisning.....22:15
loldog/dev/sdd is apparently in use by the system; it's not safe to run badblocks!22:15
RoyKer det montert?22:16
loldogNei22:16
RoyKlsof /dev/sdd22:16
RoyKevt reboot skiten22:16
RoyKeller - siden det er usb - napp ut kabelen22:16
loldogDet funket22:17
RoyKbadblocks vil sikkert finne et lass av feil22:19
RoyKom den ikke gjør det, vel, TWIST AND SHOUT22:19
loldog-n flagget er vel ok?22:19
RoyK-w22:20
RoyKeller22:20
RoyKhar du data på disken?22:20
RoyK-w er destruktiv for dataene der22:21
loldogbare et bilde av en harddisk22:21
RoyKmen mer effektiv enn -n22:21
loldogmen den har jeg en til av22:21
RoyKom du vil beholde dataene på disken, -n22:21
RoyKom det ikke er så nøye, -w22:21
loldog-w it is22:21
RoyKså kan du holde øye med dmesg og evt smartctl -a22:22
RoyKdu vil nok høre det fra disken om den begynner å slite22:22
RoyKclicketiclack-cliceticack22:23
RoyKwhee - click click22:23
RoyKgode signaler fra en disk som sliter22:23
loldogvirker som om de første 290GB funket, så det tar vel en stund før den finner feilene22:24
RoyKom den sliter, bare start testen og twist22:24
RoyKgår fortere sånn22:24
* RoyK er noe pragmatisk i forhold til garanti22:25
RoyKforresten - har du lest denne? http://efn.no/kodemus/22:25
loldogDet har jeg ikke22:26
RoyKles og kos deg ;)22:27
loldogingen nye døde sektorer, men den har mange feil22:27
RoyKja, da er det bare å lage nye feil22:27
RoyKså du kan få en ny i retur uten mer kødd22:27
RoyKslenger du den i veggen, blir det skader, og de kommer til å krangle22:28
loldogMå legge til skriveren22:28
RoyKmen en liten oops med å vri den 90 grader, kan ikke oppdages22:28
loldogDet er så lett å drepe en?22:30
RoyKja22:30
loldogIkke rart laptopdisker dør ofte da22:31
RoyKgyrokreftene i en snurredisk er sterke22:31
RoyKlaptopdisker har mye mindre masse og diameter22:31
RoyKog hvor ofte blir de utsatt for 90 grader vri i løpet av et brøkdels sekund?22:31
RoyKen 7k2-disk tar du livet av ved etpar "twists"22:32
RoyK5k7- eller 5k4-disker krever litt mer22:32
loldoginteressant22:38
loldogvil se hvordan den gjør det første gang da22:38
RoyKprøv ;)22:38
loldogbadblocks tar tid22:58
RoyKdmesg sier?22:58
RoyKbadblocks skal jo skrive over alt av blokker, det er logisk sett tid22:59
loldogingen nye feil ser det ut til22:59
RoyKtwist and shout!23:00
RoyKom en disk begynner å feile23:00
RoyKså bare ta det videre23:00
RoyKnei, det er ikke kødd, det er min ærlige mening23:00
RoyKen disk som får litt dårlige sektorer her og der, er døende, og vil komme til å dø23:01
loldogJeg er helt enig, men om jeg kunne fått testet passordet mitt på imaget et par ganger hadde det ikke skadet23:01
RoyKså - aktiv dødshjelp23:01
loldogHva bruker du for å advare om døende disker i raidet?23:02
RoyKsmartd23:02
RoyKog jevnlige scrubs23:02
RoyKmen det du ser nå, er såpass dårlig at jeg ville ha ødelagt disken med en gang23:03
RoyKikke noe poeng å vente på en "ja, men, disken virker jo helt grei........"23:04
RoyKmen nå er det visst kvelden23:04
loldogJeg får uansett ikke returnert i morgen23:07

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!