/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/03/#ubuntu-cat.txt

toluhola16:33
tolutinc un problema amb el libreoffice16:33
tolualgu em pot ajudar?16:33
toluhola?16:35
toluhola?16:36
alexmsi algú dels presents utilitza el planet.ubuntu.cat, estic mirant d'arreglar-lo20:48
AlbertJBei20:51
AlbertJBostres jo no ho sento20:51
AlbertJBl'únic que m'ha fet gràcia trobar algú que parli en aquest canal xD20:51
alexmsi vols veure'ns parlar, fem reunions els dies 1 i 16 de cada mes a les 22h ;)20:56
alexmperò cada cop som menys gent a les reunions20:56
AlbertJBok20:57
AlbertJBgràcies per la info20:57
AlbertJBjo en sóc un simple usuari20:57
AlbertJBno sóc dev ni res20:57
AlbertJB;)20:57
arualavialexm, ara veig bé el planet :-)20:57
arualavija l'has arreglat?20:57
alexmsí, era la cache20:57
alexmara miro si hi ha una nova versió20:57
alexmper cert, molts records arualavi !20:58
arualavigràcies, igualment :-)20:58
alexmuix, veig que tenim una versió realment antiga del planet... a veure si la puc actualitzar21:04
alexmdoncs m'equivocava, sí tenim la darrera21:17
arualavii lo de la cache què és, que es corromp?21:20
alexmsembla que sí21:23
alexmel problema no és l'espai del disc21:24
alexmhe buidat el directori de cache i ha tornat a funcionar21:24
arualavidoncs vaja, fa de mal diagnosticar això21:25
alexmsí, a més no actualitzen el dipòsit de codi des del 200721:27
alexmbé, he configurat el cron perquè m'enviï un correu quan falli l'actualització21:54
alexmsi més no, me n'adonaré abans que en cubells, amb una mica de sort ;)21:55
alexmau, vo22:04
alexm*bona nit22:04
arualavinanit22:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!