/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/03/#ubuntu-no.txt

RoyKloldog: bare kjøp en ny en og ta det derfra00:08
RoyKforresten http://efn.no/kodemus/00:08
RoyKfin, lita novelle;)00:08
loldogtror du nevnte den for et par minutter siden00:09
RoyKah, stemmer, med mindre "etpar" betyr "90"00:09
RoyKmen sorry00:09
RoyKi min lille verden betyr "etpar" noe sånt som "2 eller kanskje 5"00:10
loldogJeg er lite opptatt av tid og datoer00:13
loldogInattentive adhd :P00:13
loldogbegyner å bli lei av å vente på badblocks00:18
RoyKheh00:22
RoyKtwist and shout! ;)00:22
RoyKseriøst - om du får dårlige sektorer, så bare parker disken00:23
RoyKså får du i hvert fall noe tilbake00:23
RoyKdet er i det minste min løsning00:23
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
loldogDa er jeg klar til å sette opp raid514:29
Mathiaser du virkelig det?14:36
MathiasRoyK14:36
loldogGenerating mdadm.conf...14:40
loldogapt stoppet der14:40
loldogMathias: Kan jeg bruke raidet før det er ferdig oppsatt?14:46
loldogLagde filsystem på det14:46
Mathiastvilsomt, men så har jeg aldri kuket rundt med raid før14:48
loldog500 minutter, jay14:54
IvarBfinnes det en *buntu distro som bruker nyeste Gnome hele tiden? feks 3.8 ?15:23
loldogetter unity gikk jeg for xfce15:27
IvarBhar kjørt xfce en stund nå15:28
IvarBfornøyd med det egentlig15:28
IvarBmen det er litt.. blodfattig :P15:28
IvarBmen... blb15:29
IvarBbbl15:29
loldogjeg ville foretrukket gnome15:29
f00funity er fremtiden15:30
loldogUnity er grusomt15:31
loldogde ødela alt + f215:31
loldogalt + f2 er hele workflowen min15:31
loldogBoot -> alt +f2 -> firefox -> alt + f2 -> xfce4-terminal -> alt +f2 steam -> alt+f2 chromium osv15:32
Malinuxer jo gnome enda15:39
Malinuxog om du foretrekker gnome-panel er det ikke problematisk å installere det15:39
Malinuxalt + f2 virker fint med Unity15:39
Malinuxmen ser kanskje ikke like minimalistisk ut mer15:39
Atluxityhttp://xkcd.com/1172/ - Every change breaks someones workflow15:42
Malinuxja15:42
* Malinux er spent på xkcd.com/1337/ når den en dag kommer15:43
loldogMalinux: unity alt + f2 gir meg ikke program etter programmnavn15:43
loldogden søker etter norsk eller noe15:44
MalinuxAtluxity: den der var dødsmorsom15:44
Malinuxloldog: hm, det er jo ikke bra i såfall. har ikke prøvdp å norsk15:44
Malinuxmen burde vel virke i gnome-panel ?15:44
loldogJeg vil skrive inn hva binaryen heter15:44
Malinuxsiden den gjorde det før15:44
loldogikke det norske navnet (husker aldri hva de jungeloversetterne kaller ting)15:45
Malinuxhm, dette må jeg teste :) og virker det ikke, så er det jo litt jall15:45
Malinuxkjører på engelsk her, så får ikke teste 100%15:45
loldogJeg har nesten lyst til å fikse oversettelsene15:46
Malinuxja, er mulig å fikse det :)15:48
Malinuxjeg skal prøve nå å stille over på norsk og teste ut alt + f215:48
Malinuxellers blir det jo ikke helt det samme :)15:48
Malinuxbokmål tipper jeg?15:49
loldogtror den søker på tittel15:49
Atluxityloldog: jeg har engelsk, men alt+f2 søker jo etter kommandoen ref %PATH15:49
Malinuxja15:49
Malinuxskrev jeg i unity rhythmbox så dukket jo det navnet opp (engelsk språk)15:50
Malinuxsamme skjer i gnome-panel15:50
loldogLurer på hva som var galt med min da15:50
Malinuxnå har jeg bytta til norsk, men beholdt engelske navn på /home/Pictures osv i stedet for å bytte til bilder15:52
Atluxityom man trykket på super-knappen, så søker den etter programnavn ref "meny"15:52
Malinuxskriver jeg vlc dukker vlc opp, skriver jeg libre, så dukker libreoffice opp osv15:52
Malinuxsnakker gnome-panels her15:52
Malinuxalt + f2 er jo like rask som super for å få opp den unity-dash-greia ser jeg. kanskje tilogmed raskere, for den er jo mindre bling bling med gnome-panels15:54
Malinuxmen den henter bare opp programmer man vil kjøre.15:54
Malinuxog ikke filer15:54
Malinuxmen det derer jo helt klart smak og behag.15:54
Malinuxskriver jeg det norske navnet (musikkavspiller) da duker det ikke opp noe rhythmbox15:56
loldogmerkelig16:03
loldogjeg foretrekker gamle gnome16:03
Malinuxok. jeg ser ikke noe forskjell på om det er gnome2 eller gnome3 i bunn16:05
Malinuxnår jeg bruker gnome-panels16:05
Malinuxeneste er at det ikke er en egen fane øverst for system16:05
Malinuxmen kan jo være man oppdager mer og mer som er blitt vekke om man bruker det mye. jeg har bare prøvd det litt og ikke brukt det skikkelig så16:31
RoyKloldog: fikk du opp raidet?18:58
lolantRoyK: nja, den sier den recovere23:42
lolantRoyK: glemte aa hente disker, ble litt mye aa gjpre idag23:42
lolantDen sier den skal bruke 16 dager pa recovery23:42
lolantRegner med jeg fucket noe opp23:43
lolant      [========>............]  recovery = 43.9% (1286859932/2930135040) finish=25728.4min speed=1064K/sec23:44

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!