/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/03/#ubuntu-tr.txt

ognyherkese selam11:38
Kartagisogny: selam,12:11
Kartagisbenim bir uygulamaya ihtiyacım var, belki sen bilirsin12:12
Kartagisphp'de yazılmış rezervasyon uygulaması12:12
ognyrezervasyon12:35
ognyacikcasi duymadim abi12:35
=== taha is now known as aliveli
=== aliveli is now known as taha
cmdexeselam asl ?17:50
turgayselam21:48
ozcanesenselam21:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!