/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/03/#ubuntu-vn.txt

vubuntor891rfafjghk04:05
vubuntor891cho minh hoi:sluong bộ xử lý,đĩa cứng và tập tin hổ trợ là bnhiu,ram hổ trợ tối đa là bnhiu?tks cac ac trc04:07
C4NoC muốn nhiêu chả dc04:09
vubuntor891nhưng em muốn bjt cụ thể số liệu!tại em đang học môn này anh ơi!lên anh gồ search hoài mak ko ra a rảnh jup em với04:24
C4NoCvubuntor891: môn jề04:25
vubuntor891hdh Linux a oi04:25
C4NoC coi cái máy tính nó hỗ trợ dc bi nhiu04:25
C4NoCko si nghĩ cách tìm mà lên hỏi dc jề04:25
vubuntor891thườn thì sluong xử lý hổ trợ tối đa 4 nhân. rồi mấy cái kia em hk bjt rõ cho lắm04:26
vubuntor891ram tối đa chắc là 4g04:27
C4NoC:|04:27
vubuntor891thay ổng bắt cho cái link cho ổng nữa kìa04:30
vubuntor642Cho mình hỏi sao cài đặt ubuntu 11 từ đĩa CD thì lúc cuối luôn báo lỗi log gì đó? Có cách nào giải quyết ko ạ?05:09
kientuxalo06:05
kientuxmáy mỗi lần xem flash trên youtube là nóng kinh khủng, quạt quay vù vù, có ai biết cách khắc phục ko :(06:18
kientuxe đang dùng crunchbang06:18
vubuntor981hi06:39
vubuntor981ai là admin site này nhỉ06:39
vubuntor981cho xin yahoo để mua quảng cáo06:39
=== vubuntor307 is now known as MeiMei
vubuntumọi người10:18
vubuntucho em hỏi10:19
vubuntuđể mà giả lập ấn phím trong c chúng ta sử dụng thư viện gì10:19
_Tux_giả lập ấn phím trong C là sao?10:24
vubuntulà tạo sự kiện nhấn phím trong c đó bác10:27
vubuntunhưng em không biết đọc ở đâu10:28
vubuntuvì em rất thích c10:28
_Tux_thích c mà hỏi câu vui vậy10:31
_Tux_ý là bạn cần lấy một kí tự từ bàn phím khi người dùng nhập?10:31
vubuntukhông10:33
vubuntuý em nói là sử lý sự kiện nhấn phím trong c10:33
_Tux_thế không phải thế kia thì là gì?10:35
_Tux_người dùng nhấn phím c10:35
_Tux_mình bắt được rồi xử lý?10:35
vubuntuý em là nó cơ bản hơn kia10:35
vubuntu:D10:35
_Tux_vubuntu: giải thích xem10:36
vubuntucái kia là nâng cao quá rồi10:36
_Tux_cơ bản thì là thế kia còn thế nào nữa10:36
_Tux_ở mức thấp hơn?10:36
vubuntugiống thể loại auto keyboard đó bác10:36
_Tux_vubuntu: input method?10:36
_Tux_thế thì cao bằng mấy cái kia á =))10:36
vubuntugiống như kiểu lúc mà mình nhấn phím A trong bàn phím10:37
vubuntuthì bây giờ em dùng phần mềm để nó nhấn phím a10:37
vubuntuphần mềm đó có thể chạy ngầm để tự động nhấn10:38
_Tux_keylogger10:38
_Tux_thì nói mịa keylogger10:39
_Tux_còn bày đặt10:39
vubuntu:v10:39
vubuntukeyloger em nghe nói là chương trình ghi lại lịch sử nhấn phím mà10:39
_Tux_.g programming keyloger C/C++10:39
iPhenny_Tux_: http://www.cplusplus.com/forum/lounge/27569/10:39
iSupyBot`Title: A simple Keylogger Program - C++ Forum (at www.cplusplus.com)10:39
_Tux_vubuntu: thì không phải là như bạn đang nói sao10:40
_Tux_chạy ngầm10:40
_Tux_ghi lại thao tác bàn phím10:40
_Tux_lol10:40
vubuntukhông ý em không phải vậy10:40
vubuntumà là nó chạy ngầm để nhấn bàn phím kia10:40
_Tux_vubuntu: thế không phải nó nhận input method rồi nó tự động điền text vào à10:42
_Tux_lol10:42
vubuntuồh thế àk10:43
vubuntu:v10:43
vubuntucái này em nói thật em là fan của cửu long tranh bá10:44
vubuntunhưng mà thấy thằng dzogame nó làm quá với dân việt nam mình quá10:44
vubuntuvới lại mấy cái auto nó kèm mấy file a3u10:44
vubuntucho nên em đành hi sinh viết cái tự động nhấn phím mã sạch cho anh em10:45
vubuntunhưng em chỉ thích c10:46
* _Tux_ ếu quan tâm10:47
vubuntuờ cảm xúc phụ ấy mà10:48
vubuntu:v10:48
_Tux_who's care?10:48
vubuntuinput method cũng không phải bác ơi10:58
vubuntucái input method thì nó đơn giản hơn rồi11:02
vubuntuthôi chịu đi tìm hiểu thêm mới đc11:02
vubuntor243Chuyển vào thư mục /etc/init.d12:55
vubuntor243Cho biết lệnh lấy đường dẫn đầy đủ của lệnh startx13:00
vubuntor478help13:26
pntruonganvubuntor478, lấy đường dẫn là lệnh which13:27
pntruonganhay lệnh what gì đó13:27
pntruonganthử cả 2 đi13:27
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!