/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/04/#ubuntu-dk.txt

Martinjo84Uh jeg har stadig en maskine der lagger når jeg flytter vinduerne, jeg har prøvet med de forskellige driver til mit nvidia kort. jeg er lidt på bar bund15:03
Martinjo84Maksinen er en lidt ældre Phenom 4X 3.0GhZ 8Gb ram Nvidia 650Gfx og en intel 180 Gb SSD15:04
Martinjo84Med 12.10 <ubunt15:05
Martinjo84ubuntu15:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!