/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/05/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger3Hej dejlige netværk!! Er her en som kan hjælpe med Netflix på Ubuntu'en?21:00
[dmp]_Ubuntubruger3: Du kan proeve at beskrive problemet, saa kan folk byde ind hvis de har noget der kan hjaelpe.21:11
Ubuntubruger3Uhh ja selvfølgelig.. Skal have installeret Netflix :)21:12
[dmp]_Jeg har kun proevet netflix via min boxee box - og den var kun supporteret hvis man brugte netflix usa. Saa netflix blev droppet igen21:21
[dmp]_Men maaske kan dette hjaelpe dig; http://how-to.wikia.com/wiki/How_to_watch_Netflix_(Watch_Instantly)_in_Linux21:22
sorenUbuntubruger3: http://www.iheartubuntu.com/2012/11/ppa-for-netflix-desktop-app.html21:22
sorenUbuntubruger3: Den burde stadig være retvisende.21:22
Ubuntubruger3Hvor er i søde.. Jeg kan bare ikke finde ud af det med det Wine der..21:24

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!