/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/05/#ubuntu-no.txt

=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
lolantHvordan starter jeg xdm?11:03
geirhaDu vil bruke xdm i stedet for lightdm?11:14
geirhaSer i såfall ut til å være /etc/X11/default-display-manager du endrer11:14
lolantNei, jeg ville starte X11:24
lolantTrodde xubuntu-desktop brukte xdm11:24
lolantXFCE4 krasjer hver gang jeg drar filer11:25
RoyKlolant: jeg sett problemer med at lightdm ikke starter automatisk om jeg først installerer -server og så ubuntu-desktop oppå11:49
lolantJeg installerte via debootstrap12:40
lolantmen den starter vanligvis12:40
lolantmen jeg krasjet x ti ganger12:40
lolantthunar er b0rked12:40
Malinuxser ut som libreoffice sliter med å åpne docx eller så er det noe annet rart. alt fryser og henger i alle fall :(12:48
Malinuxcpu på 95%+ for libreoffice12:48
Mathias*gjesp*12:51
CosmicBMalinux det var rart, docx er jo et 'åpent' format, burde ikke lage problemer :p12:51
MalinuxCosmicB: :p12:52
Mathiastror jeg skal finne ut om jeg kan bruke e72'en som bluetooth audio-duppeditt så jeg kan ha trådløs lyd uten 30 sek lag12:52
Malinuxkan ikke folk sende noe som ikke låser alt. det ene docx-driten åpnet seg uten stress, men ikke dokument nr. 2 :S12:52
Mathiasdu får lære deg å lese (er det noe fancy xml-saker?)12:53
Malinuxhvam ener du med at jeg må lære meg å lese?12:56
Malinuxnei, det er docx12:56
Mathiasja, rå docx12:56
Mathiasnano dumt\ dokument.docx12:56
Malinuxaner ikke noe mer enn at det slutter på docx og at libreoffice henger seg opp når jeg vil åpne det der jævla dokumentet12:56
Malinuxdumt?12:57
Mathiassiden den henger ting12:57
Malinuxer dumt en kommando som brukes sammen med nano?12:57
Mathiasjeg escapet mellomrommet :P12:57
brikkkkk1kkopenoffice tror jeg greier docx helt greit12:57
Malinuxja, har ikke hatt så store problemer før12:58
MathiasMalinux: prøv å last den opp i google docs12:59
Malinuxhm, det kan jeg prøve ja13:00
Malinuxtam ti tam.. så får vi se nå da13:01
Mathiasse, jeg er hjelpsom en gang iblant! :P13:02
Malinuxja, en gang i blant :) men tja, jeg har ikke tenkt på det. takk, men så får vi se da. foreløpig står det bare: loading13:02
Malinuxder ja....13:02
Malinuxnice, så får vi se da, om jeg kan lagre den tilbake til maskina som dot13:03
Malinuxtakk Mathias <3 <313:04
Mathiasnp13:04
Malinuxser ut som jeg blir nødt til å printe ut skjemaet før jeg kan fylle det ut. er nok noe merkelig docx-drit, for ser temmelikg nsålt ut :)13:05
f00fdu åpner dem i word13:07
f00ffungerer sikkert utmerket :)13:07
Mathiasf00f: da sitter du med sirupmaskin i minst 3 uker13:07
f00få?13:07
f00fkjenner jeg ikke til13:07
Malinuxjeg har ikke word13:11
f00fdet må du få deg13:11
f00fdet er et veldig mye brukt program13:11
f00f:p13:11
f00fer veldig bra også, for å lage og lese diverse dokumenter av tvilsom karakter13:11
Malinuxså man må kjøpe word fordi noen idioter ikke evner å lagre filene sine i et format som alle kan lese13:12
f00fnja13:12
Malinuxav tvilsom karakter :)13:12
f00fdet er litt av grunnen til å kjøpe word i alle fall13:12
f00fmen det er også greit å ha et program hvor man selv kan gå amokk og lage tilsvarende dokumenter man kan sende til andre igjen13:12
Malinuxblir som å si at: Du må ha Internet Explorer om du skal bruke nettsidene våre13:12
f00fnjeaa.. kanskje litt13:12
Malinuxhihi :)13:12
f00fmen ikke helt13:12
f00f.p13:12
Malinuxnei, enda verre13:13
f00fman kan jo publisere pdf-er fra word13:13
Malinuxfor word er ikke gratis, det er dog ikke IE heller, men det følger i alle fall med windows da13:13
Malinuxja, det kan man med libreoffice også.13:13
Malinuxkan ikke folk sende dokumenter som pdf13:13
Malinuxmakan13:13
f00fsave as pdf faktisk13:13
f00fveldig enkelt13:13
f00fmen folk er nok ikke så veldig informert rundt temaet13:13
f00fer nok det som er det største problemet -- ikke word -- men at folk ikke forstår greien med dokumentformater, pdf-er osv13:13
Malinuxnei :)13:14
geirhamulig google docs klarer det13:14
f00fgoogle docs klarer det meste13:14
Mathiasjeg liker å lagre ting i .txt13:14
geirhai så fall kan du laste det ned igjen i et mer egnet format13:14
Malinuxnå forklarer jeg vedkommene jeg fikk skjemaet om dette. Send i pdf.....13:14
Mathiasmen aller helst uten filendelser13:14
Mathiasså windowsfolket får lure på wtf jeg har sendt13:14
f00fer ikke mye data som egner seg i en .txt, Mathias13:14
MalinuxPDF for Prefered Distribution Format :P13:14
Mathiasjoshda13:14
f00fnein13:14
lolantMalinux: Offentlige etater burde forbys aa bruke .doc og docx.13:14
f00fi hovedsak kun ascii13:14
lolantJeg leverte mine oppgaver i .pdf13:15
lolantForeleser sa hun matte installere et program13:15
f00fproblemet med .pdf er om man ønsker å redigere ting i ettertid13:15
f00fer ikke mange som har tilgang til programvare som lar deg redigere pdf på en fornuftig måte13:15
geirhadet er vel påkrevd nå at offentlige etater må bruke odf og pdf13:15
Malinuxnei, men når man sender et ikke-ferdig dokument. Da er odf fint13:16
lolantf00f: tilgang til LaTeX? Jeg trodde det var gratis13:16
f00flolant : jeg tipper du enten ikke er seriøs, eller helt bommer på poenget her13:16
Malinuxskal man sende noe som ikke skal redigeres, eller som har innfyllingsbokser, så er pdf fint13:16
f00f:p13:16
geirhapdf kan ha innfyllingsbokser, men er vel bare adobe-programvare som kan tyde dem13:17
geirhaer vel uansett en utvidelse av pdf vil jeg anta13:18
Malinuxtja, documentviewer kan fylle ut disse boksene13:18
Malinuxmen om det er en tvilsom funksjon, bør man jo unngå det ja13:18
lolantgeirha: Nei13:21
lolantjeg kan fylle inn boksene til vegvesnet og sio i ubuntu13:21
Malinuxjeg og kan det, men i Ubuntu? med documentviewer?13:26
Mathiashva er dommedagsplanen for helga da?13:33
RoyKlolant: det var forbudt inntil nylig13:59
RoyKlolant: for offentlige publikasjoner14:00
RoyKhelt til regjeringen gikk i knefall for microsoft, som vanlig14:00
f00fdet var vel ingen som klarte å levere noe bedre da, som vanlig14:34
f00fman velger jo som regel ikke løsninger med den hensikt å gjøre FOSS-gutta zur og zint, men basert på hva som passer best inn i arbeidshverdagen ellers14:34
Mathiasf00f: "ingen som klarte å levere noe verre" er vel mer korrekt imo14:35
f00fja, de valgte den verste løsningen de fikk på bordet, for å irritere deg14:35
Mathiasja!14:35
f00fyes14:35
geirhaMå jo ha noe å bruke penger på14:47
Mathiasde kan jo lage veiene jævligere14:47
Mathiaskommunen brukte 50 mill på å gjøre veien dårligere her14:48
lolantRoyK: Problemet er jo at den gjennomsnittlige statsansatt sliter med enkle oppgaver som bruk av prosjektor eller minnepenner.15:14
Mathiastror det er på tide å bytte ut pappfigurene av folk med folk15:16
Malinuxnei, en får kreve at folk betaler penger til Microsoft så man får fulgt med iverden.15:32
Malinuxskulle bare mangle15:32
Malinuxåpna dokumenter osv15:32
Malinuxogså bør det være mulig å lage veier som kan låses opp mot visse bilmerker15:34
MalinuxJeg foreslår at det bare er lov å kjøre mercedes, toyota og bmw15:34
Malinuxi Norge15:34
Mathiaspff15:34
Mathiasvi skal kun få lov til å kjøre lada15:35
Malinuxok. da sier vi lada da15:35
Mathias"your mileage may vary" passe fint da15:35
geirhalada og think15:35
Mathiasdu vil _ALDRI_ kjøre etter en russisk lada på e615:36
Mathiassikkert kø på halvannen km etter den, lol15:36
Malinuxmange fordeler med saktegående biler og busser. Alltid først i køen f.eks.15:38
Malinuxog alle møteulykkene skjer bak deg15:38
RoyKlolant: det er å strekke strikken litt - jeg jobber for staten ;)17:02
Malinuxmen er du en gjennomsnittlig statsannsatt?17:03
RoyKog selv om ikke jeg representerer et gjennomsnitt, så kjenner jeg til endel av brukerne våre17:03
lolantRoyK: Jeg har hatt mange laerere og forelesere som sliter med trivielle ting17:03
RoyKjoda, men "de fleste"?17:03
RoyKvi har forresten en egen avdeling som heter av-hjelpen ;)17:04
RoyKseparat fra it17:04
Mathiasde hjelper deg av windows og på linux? :P17:04
RoyKså jeg antar at det er lite av prosjektorproblemer som havner hos meg...17:05
Mathiasjeg har sett folk som ikke klarer å snu vga-pluggen rett vei17:05
RoyKhvem har ikke det ;)17:07
Mathiashar også en tulling av en venn som ikke klarer å forstå at når jeg lister opp kommandoer i linjer at de ikke skal copypastes rett etterhverandre (han gjør det uten ; eller &&)17:08
* Malinux har hørt om ei som kjørte trikk, som ikke fostod hvordan sporvekselen virket før etter noen år :S17:08
RoyKlol17:08
RoyKoopos17:09
Mathiaskripos!17:09
Malinuxtil tross for veldig nøye forklaring osv, men men17:09
Malinuxmen ja, det er mange ting jeg ikke kan i dataverdenen også....17:09
RoyKsporvekslere er jo ganske ny teknologi...17:09
Malinuxtja, de er fra 17 eller 18. tallet17:09
RoyKja, ny17:09
Malinux17. eller 1800-tallet17:09
Malinuxjoda17:09
RoyKnyere enn bokpressa!17:10
Mathiasnyere enn utedoen!17:10
Malinuxja17:10
Malinuxog det er vel de som ikke får utedoen til å virke heller tipper jeg17:10
Malinuxhm, de fleste plugger på en pc passer ca ett sted17:11
RoyKvar ei historie ved ei hytte jeg frekventerer noe skjelden - foreldene mine hadde besøk av noen som hadde total fobi for bakterier og tømte masse klor oppi utedassen17:11
RoyKmed det resultat at møkka ikke råtna17:11
Malinuxvga-pluggen passer jo bare der. Det har vel mer inteligens å gjøre at man ikke får den i rett vei, enn kunnskap på data.17:11
RoyKdet ble fort fullt, gitt...17:11
Malinuxhehe. så redd for bakterier at de laget enda flere av dem :)17:12
Malinuxuff, bakterer er farlig altså...17:12
Malinuxde må ha vært ofte syke17:12
RoyKja17:12
RoyKbør egentlig drikke klorin - bli kvitt dritten i kroppen17:12
Malinuxtja17:12
RoyKhva skal man da med fordøyelse?17:12
Malinuxegentlig burde vel alle sleika fortauet til og fra jobb en gang i blant17:12
Mathiaser bare å slutte å spise17:12
Malinuxså blir man litt imun17:12
MathiasMalinux: eller bare være 10 sekunder inne på soverommet mitt17:13
RoyKtja - da blir det bare mer moro for baktereiene der inne :)17:13
MalinuxMathias: ja, og sånn kan du finansiere din neste pc?17:13
Mathiasom ikke stanken av sure sokker dreper deg gjør hybelkaninbakteriene det17:13
RoyKdu har flere kilo bakterier i kroppen! http://www.forskning.no/artikler/2012/juni/32546117:13
* Malinux aner at det er lenge siden Mathias hadde damebesøk....17:13
MathiasMalinux: lenge? sikkert flere år17:14
RoyK"17:14
RoyKTre prosent av kroppsvekta til et friskt menneske kan bestå av bakterier. – Dette åpner opp for en ny måte å se mennesket på, som en slags vandrende bakteriekoloni, sier biologiprofessor.17:14
Malinuxja, med tanke på sure sokker, hybekaniner (og dårlig luft? )17:14
Mathiaslufta er ikke dårlig17:14
Malinuxny og ny måte. Det er vel vært kjent en stund at vi er har baktererier i oss?17:15
RoyKsure sokker: bakterier og sopp i herlig symbiose :)17:15
Mathiasvinduet står på vid vegg ~29/~817:15
MalinuxMathias: ok, da er det jo noe som er bra da :)17:15
MathiasRoyK: baktosopp17:15
Mathiassoppterier17:15
RoyKMathias: neida, de bare lever i symbiose :)17:15
MalinuxMathias: om du skal ha noen som helst sjangse for at ei jente kommer på besøk igjen, så bør du gjøre reint godt før hun kommer første gang ;)17:16
MathiasMalinux: pffff17:16
Mathiasfår putte en rosa sløyfe på en roomba17:16
RoyKMathias: hva fôrer du kaninene med?17:16
MalinuxMathias: nei :)17:17
MalinuxRoyK: han forer de med gulrøtter17:17
Malinuxog sure sokker17:17
RoyKhøres stats ut - ferske gulrøtter under senga17:17
RoyKlukter sikkert digg etter hvert :D17:17
Malinuxja, det lukter sikkert godt hos Mathias17:18
RoyKsåså - ikke mobbe fjortiser17:18
RoyK(eller andre)17:18
Malinuxblæh. Roy teit17:18
Malinux:p17:19
Mathiasforer de med harddisker17:19
RoyKlolant: ping17:19
lolantpong17:20
RoyKer hjemme igjen - skulle du ha de diskene?17:20
lolantgjerne17:20
lolantvurderte aa kjore til elkjop aa returnere telefonen min17:20
RoyKlolant: WD3200YS + st3400833NS17:21
RoyKskal funke fint begge to (selv om jeg ikke har noen dokk å teste dem i nå)17:22
lolant320 + 500gb?17:22
lolantBare de ikke er DOA sa funker det17:22
lolantfinner ikke telefonen min, og har rettningssans som en frosk17:23
RoyK320+40017:23
RoyKingen er DOA, begge er brukt17:23
lolanthvor motes man?17:23
RoyKlolant: blir hjemme i kveld - skal til sentrum i morra17:24
lolantvanskelig aa finne fram dit?17:24
Malinuxhar frosker dårlig eller god rettningssans?17:24
RoyKlolant: hit jeg bor?17:24
lolantjau17:24
RoyKom du klarer å finne storo, så finner du fram17:25
lolantdet klarer jeg aa finne17:25
RoyKfinn storo, ta opp grefsenveien, kjør til skiltet til glads vei, ta til venstre, kjør forbi grefsen kirke til du kommer til nummer 64, lyseblått hus17:25
RoyKring meg når du er uttafor, så kommer jeg ned - gidder ikke invitere noen inn nå17:26
RoyKmsg meg om du ikke har nr17:26
RoyK350 penger, ikke sant?17:26
lolantjau17:26
RoyKomtrent det de er verdt - de funker, er små, men sata17:27
RoyKsöta sata17:27
RoyKsöta små sata17:27
lolantjeg skal se om mobilen er i bilen, hvis ikke mangler jeg telefon. kan vel vente til samboer er ferdig med bikkja17:27
lolanthvis den er der skriver jeg noe her, hvis ikke sier jeg ifra etter rma hos elkjop17:28
Mathiaslolant: ligg på hornet hele veien, når noen stopper deg spør du om hvor RoyKen er17:49
lolantroyk utfor18:11
lolantRoyK?18:12
f00fjobber du med support, RoyK?18:12
lolantfaen, dinner ikke nummeret18:13
lolantdet er i en av mine 200 buffere18:13
lolanthvilken andre nick bruker han?18:14
RoyKlolant: satt i tlf18:18
RoyKhåper skiten virker ;)18:18
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
winbe d liv mor19:37
lolantDa ma jeg finne ut hvordan jeg skal isntallere ubuntu pa raid119:40
Mathiaslett19:41
Malinuxmulig det er lett, men hvordan? :)19:41
Mathiasdet det aner kun RoyK19:42
MalinuxDet er det bare Roy som kan og bare bare han. Kom til å tenke på lillebrors vise :) tihi19:45
lolantUbuntu server kanskje19:46
lolantEr litt fristet til aa instalere med debootstrap19:46
Malinux.)19:46
lolantHver gang eee-pcn til dama henger, krasjer nettverket19:50
Malinuxhm19:51
Mathiaslolant: tror du må vurdere å bruke cat5e'n til noe annet19:51
lolantjeg brukte aa ha min egen linje19:53
lolantMen saa fikk jeg ny laptop19:53
Mathiastror jeg må begynne å oppbevare supervarm plasma i bunnen av kaffekoppen19:53
lolantheh19:54
Mathiasfor da drikker jeg ikke 2 kopper på en slurk19:54
Mathiaslolant: jeg har en linje for meg selv \o/19:55
lolantMathias: 10/10 x 219:57
lolantgjestenett for dama og mobilen19:58
Mathias45/4519:58
lolantgigabit switch for playstation og med19:58
lolantmeg*20:00
RoyKlolant: du starter installeren og velger configure raid20:07
RoyKlag ett raid til /boot20:07
RoyKett til swap20:07
RoyKett til /20:07
RoyKext2 på /boot, ext4 på /20:07
RoyKswap har ikke filsystem20:07
lolantInteressant20:07
RoyKså vil installeren installere grub på begge20:07
* RoyK satt på tlf20:08
RoyKdvs20:08
MathiasRoyK: er ikke swap et filsystem-ish?20:08
RoyKMathias: nei, det er en partisjon20:08
RoyKråenhet20:08
Mathias0k20:09
RoyKMathias: den har en struktur, den er godt dokumentert i kildekoden til linux - bare å lese :D20:10
RoyKRTFS20:11
Mathiashahaha20:11
RoyKlolant: jeg pleier å lage én primærpartisjon til /boot, typisk 1GB hver20:12
RoyKlolant: og så en logisk swappartisjon på hver disk, samme størrelse20:12
RoyKhvor mye minne har du? hvor mye minne planlegger du å bruke?20:12
RoyKhvor mye overcommit?20:13
MathiasRoyK: er vel lurt å ta litt mer swap enn det man har som minne?20:13
RoyKswap bør være tidlig på disken - snurredisker er dobbelt så raske på starten som på slutten, sekvensielt20:13
RoyK(og så vidt random access)20:13
RoyKMathias: den gamle regelen er RAMx2, men ofte er det overdrevent20:14
RoyKmen har du godt med plass, så skader det ikke20:14
Mathiasram^1,1 har jeg20:14
lolantRoyK: Har 8GB planlegger aa bruke 220:14
RoyKlolant: bruk 8GB swap, da20:14
RoyKdu har da nok diskplass20:14
Mathiasneida, har 4 gb ram, swap er på 620:14
Mathiaser så maskinen ikke skal monge om jeg slenger den i dvale :P20:15
lolantEr det idiotisk aa bruke de siste 80gbene til noe?20:15
Mathiasbruk de til tbbt og sga20:15
RoyKlolant: lag et midlertidig volum for det20:15
lolanttbbt? sga?20:16
Mathiasthe big bang theory20:16
Mathiasstargate atlantis20:16
RoyKlolant: RAMx2 for swap er ofte greit20:16
RoyKdvs - veldig safe20:16
RoyK(overkill)20:16
RoyKmen du har jo plass20:16
lolantja, mangler ikke diskplass20:16
Mathiasskader vel ikke med mindre man har liten disk og sinnsyke mengder ram :P20:16
lolanthar ikke swap pa laptopen20:16
Mathias?! :(20:16
RoyKlolant: du bør ha swap20:17
RoyKuansett20:17
RoyKsånn at ting som ikke trenger å være i minnet kan kastes ut på disk, og minnet kan brukes til noe vettugt20:17
lolantJeg vil ikke spinne opp harddisken og ssden er for liten20:17
lolantfor jeg la til SSDen, brukte jeg ikke mer enn 16mb20:17
Mathiaslolant: kan kjøre flere swap her og der20:17
RoyKlolant: men de 320+400-diskene - skulle ikke det være rota?20:18
Mathiaslolant: kan vel bruke de siste 80 gbene til uviktige saker?20:18
RoyKikke noe poeng med ssd for rota20:18
lolantJo, paa filserveren kan jeg omsa ha 220gb swap20:18
RoyKssd cache kommer snart20:18
lolantssd cache finnes allerede20:18
RoyKikke i en stabil implementasjon20:19
RoyKjoda, du har flashcache20:19
RoyKog enhanceio20:19
RoyKog bcache20:19
RoyKmen bcache suger - det krever at du lager filsystemet med cache og kan ikke endre stort senere20:20
MathiasRoyK: når slipper du ut RoyK-fs? :P20:20
RoyKMathias: jeg bare snakker om hva jeg leser ;)20:20
RoyKhar brukt zfs med ssd cache i ganske stor skala20:21
RoyK2,5TB SSD cache på 80TB disk20:22
RoyK80TB i RAID-1+020:22
RoyKgikk ganske godt unna20:22
Mathias:P20:22
Mathiastviler jeg ikke på20:22
RoyKiops der var rimelig bra, selv med billige "desktop"-disker20:24
Mathiaskaketop og kakebunn20:24
RoyKlolant: men den ssd-cache som kommer i 3.10 (etter all sannsynlighet) er enhanceio20:25
RoyKog den er rimelig god20:25
RoyKen fork av flashcache (utvikla av facebook)20:25
Mathiastør jeg å ta en fortune her?20:25
MathiasNo group of professionals meets except to conspire against the public at large.20:26
Mathias-- Mark Twain20:26
RoyKjoda, men jeg gidder ikke å konspirere20:26
RoyKlolant: har du fått partisjonert driten?20:27
MathiasRoyK: trenger bare en spade til det20:27
RoyKlolant: jeg har satt opp tilsvarende som du har gjort - to disker av forskjellig størrelse i speil - boot først - så swap - så rota - så data - så bruker du resten til et midlertidig område uten redundans20:28
=== pdxleif is now known as pdxleif_away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!