/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/05/#ubuntu-tr.txt

fnoyanisislm11:17
Kartagisselam fnoyanisi11:18
Kartagissabahleyin birisi seni arıyordu11:18
Kartagis[23:04:46] <cmdexe> fnayanisi nerelerde bilen var mı ?11:18
fnoyanisivayyy11:19
fnoyanisiçok selamlar söyleyin11:19
fnoyanisi:)11:19
fnoyanisisaatler uymuyor, görüşemiyorz11:20
fnoyanisiondandır11:20
fnoyanisicmdexe'ye selamlar diliyeyim11:20
Kartagisfnoyanisi: &later tell ile dileyebilirsin11:21
fnoyanisinası oluyor o11:21
Kartagis&later tell fnoyanisi bunun gibi12:05
f0undKartagis: The operation succeeded.12:05
fnoyanisi&later tell cmdexe zamanların uyuşmamasından görüşemiyoruz. selamlar...12:07
f0undfnoyanisi: The operation succeeded.12:07
fnoyanisiaranızda arch kullanan var mı?12:08
turgayselam13:45
fnoyanisihadi size iyi gunler14:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!