/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/06/#ubuntu-no.txt

=== pdxleif is now known as pdxleif_away
RoyKzz02:42
Mathiasxxx03:15
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
Mathias+04:06
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
Mathiaslolant: du kan bruke de siste 80 gbene til ubuntu sync, dropbox, wuala, aerofs :p14:05
Mathiasvelkommen tilbake14:25
lolantubuntu aync?14:26
lolantmaskinen skal kj?re owncloud14:27
lolantjeg hater at de har gjort mobilt breb?ndstotten darligere14:27
lolantfor var det plug and play14:27
lolantnaa funker det nesten aldri14:28
lolantog dama herpet internetlinjen min14:28
Mathiashusket ikke hva det het14:29
Mathiasvar opptatt med maten ^^14:29
lolantubuntu one14:29
Mathiasjau14:29
lolantdet suger aa ikke ha nett14:29
lolantraid 5 et mitt har en faulty disk, wtf?14:30
Mathiasdu får trekke kabel fra naboen14:30
lolanthar en linje paa soverommet men eeepcn hennes fryser hvert femte minutt og da d?r nettverket14:30
lolantmen hun faar klare seg uten til hun har fikset min14:31
Mathiasdø-dlink?14:31
lolantjau14:34
Mathiasnesten like tard som jensen air"link"14:34
lolantjeg har til jeg fikk laptop kun brukt kabel14:35
lolanttror hardwaren er OK men softwaren er rael14:35
Mathiaspå drapslinken?14:36
Mathiasflash den med openwrt eller ddwrt14:36
lolantden stotter ikke det14:36
Mathiaspælm den ut et vindu :p14:37
lolantheh14:37
lolanteller var ikke stottet sist gang jeg sjekket14:37
lolantjeg skjonner ikke hvordan hun klarte aa knuse nettverksporten14:40
lolantjeg ba henne plugge ut ledningen fra switchen og gi den til meg14:42
lolanthun plugger den ut av veggen, knuser porten og saa plugger hun den inn i mobilt bredband porten14:42
Malinuxhun er nok bare lei av at du er på nett hele tida ;)14:52
lolantneppe14:53
Malinuxda er det mindre forstålig ja14:53
Malinuxkan hun ha dratt ut kabelen uten å trykke ned den plastbiten?14:54
lolanttror ikke helt det14:54
lolanthun fikk ut kabelen og saa trykket hun den inn i veggen14:54
lolantog da knakk den14:54
Mathiashaha14:56
lolantlurer paa om jeg kan bytte ut porten til mobilt bredband uten spesialverktoy14:56
Mathiaslolant: usb?14:57
lolantusb?14:58
lolanterr14:58
lolantporten til iptelefoni14:59
lolanthun plugget nettverkskabelen inn i den etterpa14:59
lolantsiden den andre ikke funket14:59
RoyKlolant: hva sier smartctl -H om disk disken som har blitt kasta?15:01
Mathiasahh15:03
Mathiaslolant: sitter den fast inni?15:03
lolantjeg fikk den ut og faar pluggen i15:06
lolantlink lyser men act er dod15:07
Mathiasmistenkelig15:07
lolantskjonner ikke hva som er galt15:08
lolantroyk, jeg har glemt hvilken type jeg maa spesifisere for aa faa data15:10
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
RoyKlolant: tror ikke du skal trenge å spesifisere type20:27
RoyKhvis så, -t sat20:27
lolantok20:29
RoyKeh20:32
RoyKikke -t20:32
RoyKsec20:33
RoyK-d sat20:33
RoyKfant du ut av det?20:39
pineapplrhttp://lolsnaps.com/news/56516/022:02
=== lubotu3` is now known as lubotu3
=== pdxleif is now known as pdxleif_away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!