/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/07/#ubuntu-tr.txt

gencslm13:45
ElixirVitaeSelam genc.14:02
gencas14:02
cmdexeselam19:09
ElixirVitaeSelam cmdexe.19:11
cmdexeElixirVitae: ^_^19:11
cmdexeprogram çnerin bağa19:11
cmdexekullandığınız güğzel programcıklar19:12
ElixirVitaeNeyçün?19:12
ElixirVitaeninite.com/linux19:12
cmdexeherşey olabilir19:12
ElixirVitae>sudo apt-get install sl19:13
ElixirVitae>sudo apt-get install cowsay19:13
finduxcd ellekurulum21:19
finduxhop yanlış oldu21:19
finduxkomut satırında bi üst dizine çıkmak için komut varmı21:23
ElixirVitaefindux, >cd22:50
finduxteşekkürler22:52

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!