/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/07/#ubuntu-vn.txt

vubuntor578cho minh hoi la minh dung impress de mo 1 file pptx thi minh thay cac textbox nho hon so voi minh dung powerpoint nhieu05:41
vubuntor578tai sao lai nhu vay va co cach nao de impress hien thi cac slide giong nhu powerpoint hien thi hay ko?05:42
pntruonganselect hết chữ đổi sang màu đen05:53
pntruongannó mờ vì nó đang là màu xám đó05:53
vubuntor119chia sẻ file bằng samba giữa máy linux với máy linux13:11
vubuntor493ai có driver  wifi DWA- 120 USb không ạ? cài xong Ubuntun ko có driver chán quá? cảm ơn nhiều.13:58
_Tux_lspci |grep -i network13:58
vubuntor493one wifi DWA-120  USB driver does not it? not have a driver installed Ubuntun boring? Thanks  a lot.14:00
vubuntor493ai có driver  wifi DWA- 120 USb không ạ? cài xong Ubuntun ko có driver chán quá? cảm ơn nhiều.14:01
Dynamovubuntor493: http://emsooriyabandara.blogspot.com/2010/02/install-d-link-dwa120-in-ubuntu.html14:03
iSupyBot`Title: Eranda's Blog: Install D-link DWA120 in Ubuntu (at emsooriyabandara.blogspot.com)14:03
Dynamotrang tren co huong dan kha day du do14:04
vubuntor493ban có thể nói rõ không? tôi mới cài xong? khong khong nhận  nên không thể lên mang dc ? cảm ơn nhiều14:05
Dynamothe thi ban van phai co mang de tai ndiswrapper-common va ndiswrapper-utils ve14:07
Dynamoban khong co mang day a`14:07
vubuntor493vay tai bang window dc không14:07
vubuntor493minh dang cai ai cai song song14:08
Dynamotai bang windows khong duoc vi no co nhung phan phu thuoc phai tai ve nua14:08
Dynamofsck ibus-bogo14:08
vubuntor493sao mà mẫu thuẫn vậy? không có mang mới can tới no? ma nó lại dỏi hỏi co mạng?14:10
vubuntor493vậy là ko co driver  setup offline ah?14:13
_Tux_vubuntor493: ờ14:13
_Tux_coi như thế đi14:13
vubuntor493khổ cái  cổng lan cua mình bi hỏng? chỉ kết nối bằng Wifi ?14:16
Dynamomuon tam cai 3G, hoac ket noi qua dien thoai cung dc ;)) tai nhe ay ma14:17
Dynamo4MB :)14:17
_Tux_vubuntor493: nói chung là có bắt buộc phải dùng ubuntu hem?14:17
_Tux_hem bắt buộc thì format mịa nó đi14:18
vubuntor493muốn chuyển qua linux dùng luôn? chủ yếu lên mạng ?14:20
_Tux_mà nghĩ cái hướng dẫn kia nó từ năm 2010 rồi14:22
_Tux_giờ chắc cắm là chạy thôi chớ nhể14:22
vubuntor493không chạy thế mới dau bạn ạ? cũng tim trên mạng một số nơi rôi? không có? mới lêm đây mong sự trợ giúp? dung free cũng cực !! hii14:25
vubuntor493có cái này? lhong rành anh ngữ lắm? có ai giúp với , muốn thử một phen.14:27
vubuntor493http://emsooriyabandara.blogspot.com/2010/02/install-d-link-dwa120-in-ubuntu.html14:27
iSupyBot`Title: Eranda's Blog: Install D-link DWA120 in Ubuntu (at emsooriyabandara.blogspot.com)14:27
_Tux_vubuntor493: free = tự do14:28
_Tux_vì thế tự làm nó mới vui14:28
vubuntor493làm được đảm bảo la vui?14:28
vubuntor493http://emsooriyabandara.blogspot.com/2010/02/install-d-link-dwa120-in-ubuntu.html14:28
iSupyBot`Title: Eranda's Blog: Install D-link DWA120 in Ubuntu (at emsooriyabandara.blogspot.com)14:28
vubuntor493có ai giúp ko14:29
_Tux_vubuntor493: đừng post đi, post lại cái link đi14:29
_Tux_phản cảm quá14:29
vubuntor493lieuj lamg theo cai nay dc ko14:29
_Tux_vubuntor493: ai biết14:30
_Tux_thử đi thì biết14:30
vubuntor493vạy ban dich dùm nhé?14:31
vubuntor493dọc không hiểu rõ lắm14:31
* _Tux_ không rảnh rỗi lắm14:34
_Tux_vubuntor493: bạn muốn thực hiện thì tự tìm hiểu14:34
_Tux_ngại quá thì thôi14:34
_Tux_khuyên thật luôn14:34
vubuntor493để thủ coi. dung là buồn? thansk14:35
vubuntor502alo18:55
vubuntor502còn ai thức ko ak18:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!