/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/08/#kubuntu-se.txt

Philip5madmax_: är du lite mad nu om dagarna som byter nick från ena stunden till den andra?!10:17
madmax_näh, jag har bara otur13:30
Philip5madmax_: jobbigt för ica i sundsvall som säljer hästkött som oxfilé ;)20:18
Philip5madmax_: är det där du brukar handla?20:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!