/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/08/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger2hej. Jeg leder efter Trisquell brugere i danmark. Eller generelt folk med passion for fri software (i henhold til fsf's definition)09:03
Ubuntubruger2sorry, så ikke at det var support kanal09:05
Ubuntubruger2beklager09:05
Ubuntubruger2please disregard09:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!