/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/09/#ubuntu-no.txt

lolbeetror du den funker i et skroelost kabinett?00:17
lolbeeRoyK: faens icy box, de har saa jaevlig mange brukbare produkter00:20
Mathiastror du har en skrue løs :p00:51
lolbeeen jente jeg roter med sa nettop: "Lets make children" "then eat them!"01:00
Mathiashøres ut som en slackwarebruker02:08
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
lolbeeMathias: Windows og Mirc :S05:10
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
IvarBpiller ja... mer piller13:32
jo-erlendhvabehager?13:33
IvarBvondt overalt :(13:34
jo-erlendhuffda?13:38
IvarBfibromyalgi13:51
f00fprøvd å tilpasse kostholdet ditt?14:00
RoyKf00f: http://www.revmatiker.no/plager/diagnoser/fibromyalgi sier i hvert fall ikke noe om at kosthold kan ha noe å si14:11
f00fhttp://www.webmd.com/fibromyalgia/guide/fibromyalgia-the-diet-connection14:24
lolbeeer ikke fibromyalgi bare oppdiktet15:11
lolbeecfs?15:12
RoyKnoen her som skal på hackcon?15:50
lolbeehvor er det?16:05
lolbeehva er det? :P16:05
RoyKhttp://www.hackcon.org/prog16:06
RoyKi morra og torsdag i oslo16:07
RoyKhar ikke vært der før - kan bli interessant :)16:07
RoyKhar hørt fra kolleger at man ofte går hjem noe mer paranoid enn man var da man kom ;)16:08
lolbeeden om universallaser virker interessert16:21
lolbeeinteressant16:21
lolbeejeg har et serverrom jeg vil inn pa16:21
jo-erlendfunker BankID fremdeles ikke?16:22
RoyKjoda, bankid funker, "angrepene" mot bankid så langt har vært basert på phishing16:26
jo-erlendfår ikke BankID til å funke med den Javaen jeg har installert.16:27
RoyKprøvde på precise - funka med openjava der16:27
RoyKeh - quantal, var det jeg prøvde med16:31
jo-erlendhvordan er det med BankID i Android?16:33
RoyKtror ikke jeg har prøvd det16:33
jo-erlendJava dukker jo ikke opp i Firefox overhodet?16:34
RoyKikke en gang et ikon i adresselinja som sier "vil ikke kjøre java med mindre du godkjenner denne"?16:34
RoyKdet var noe sånt som ble lagt til etter siste (eller forrige?) java-fadese16:34
RoyKhttp://www.java.com/en/download/testjava.jsp16:34
jo-erlendmhm. Den sier bare at jeg mangler et programtillegg. Men jeg installerte default-jre. Skal ikke det holde?16:35
jo-erlendheh... At folk finner seg i sånt, er ubegripelig.16:36
RoyKer det lettere å finne seg i sikkerhetsfeil?16:36
jo-erlendhmm?16:36
jo-erlenddet er helt klart lettere for folk flest. Jeg vil helst ikke ha Java i det hele tatt, men er nødt til det for å gjennomføre en betaling.16:37
RoyKnå har vel bankid allerede gått ut og sagt at de ser på alternative løsninger16:38
RoyKmen å lage noe såpass kompleks som det der, er jo ikke gjort på en halvtime16:38
jo-erlendneida. Men andre steder på nett får jeg jo handlet med Visa uten å ha Java installert.16:39
jo-erlendmen du har testet det i quantal, sier du? Da gjør jeg det der.16:39
jo-erlendregner med at det funker i R også da?16:39
* RoyK ble plutselig lettere forvirra og tenkte på programmeringsspråket R16:41
jo-erlend:)16:42
jo-erlendjeg installerte default-jre i R også, men  får fremdeles beskjed om at det ikke er noe Java installert. Hva er greia?16:43
jo-erlendHva må jeg gjøre for å få Firefox til å bruke Java?16:44
RoyKsøke etter java-plugg, kanskje?16:45
RoyKhttps://help.ubuntu.com/community/Java16:45
RoyKja, du trenger icedtea16:45
f00fskal ikke være enkelt..16:47
jo-erlendheh. Jeg hadde en annen Firefox som kjørte i bakgrunnen. Derfor ble det ikke oppdatert.16:48
geirhaDet enkleste er å bytte til mobilabbonement hos telenor16:48
jo-erlendhvabehager?16:48
geirhahm, kanskje det bare gjelder dnb16:49
geirhaKan i alle fall logge inn med telefonen, uten å trenge java på maskinen16:49
jo-erlendah. Jeg har ingen problemer med dnb. Der logger jeg bare inn med kodebrikke.16:49
jo-erlendmen da uten BankID.16:50
IvarBer bankid nede?17:05
IvarBser jeg har fått en dnbnor oppdatering i dag på telefonene17:06
jo-erlendneida, det funka plutselig nå. :)17:06
jo-erlendmåtte vente to minutter før boksen dukket opp da.17:06
IvarBsåpass ja17:08
f00ffunker flott her17:18
jo-erlendser ut til å funke bra nå. Tror kanskje at det var mest min skyld. Men det er jo litt primitivt at Firefox i Ubuntu ikke finner ut at man må installere icedtea-plugin.17:21
jo-erlendfikk null respons. Den bare sto der og lette. I evigheter. 12.04.17:21
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
lolbeeJeg skulle onske noen lagde et parti som var for teknologi17:58
lolbeeDeres forste sak kunne vaert aa bure inne idiotene som valgte aa bruke Java for aa logge inn via BankID. Nummer to kunne vaert aa brenne harddiskene17:58
lolbeeInnfore aapne formater, krypterte epost til alle offentlige etater og ansatte17:59
f00fdu kan gjøre det18:06
f00fså får vi se hvor mange stemmer du får18:06
f00f:p18:06
lolbeeville vell fatt ca 1718:06
lolbeekanskje jeg skal starte et parti18:07
f00fjau18:09
f00fførste post blir å samle inn 5000 underskrifter fra myndige personer18:10
RoyKf00f: funker flott på hvilken plattform?18:12
lolbeesom er folkeregistrert samme plass18:12
f00fRoyK : wintendo6418:13
f00flolbee : som er hva?18:13
lolbeef00f: du kan ikke faa 1000 i finnmark, og saa 1000 i hedemark og saa 3000 i oslo18:14
f00fhvorfor ikke?18:14
lolbeeregler?18:14
Mathiasbedre å samle undersåtter18:15
RoyKf00f: nettopp - så hvorfor i det hele tatt svare når praten er om ubuntu?18:15
f00flolbee : jeg kan ikke finne noe sted at det er et krav18:15
f00fi følge brreg.no skal det være 5000 personer med stemmerett i norge, intet mer18:15
lolbeef00f: jeg horte det i fylla paa et nach18:15
f00fRoyK : fordi det var uklart hvorvidt det var et ubuntu-problem eller et problem med bankid18:16
f00fjeg følte detfor det nyttig å fortelle at jeg ikke opplevde problemer, for på den måten å kunne bistå etter beste evne med feilsøkingsprosessen18:16
lolbeef00f: bankid funker kun med sun java18:16
RoyKf00f: selv du bør forstå at om noen spør på denne kanalen om noe, så handler det om ubuntu...18:16
f00fnei18:16
lolbeejo18:16
RoyKselektiv intelligens eller mangel på sådan?18:16
f00f19:05  IvarB> er bankid nede?18:16
f00f19:18  f00f> funker flott her18:16
f00fser du?18:17
f00fforstår du sammenhengen?18:17
f00fhva er det som er så utrolig vanskelig for deg?18:17
f00fta deg sammen mann18:17
f00fdu er jo helt på styr18:17
RoyKdet er bare ett troll på denne kanalen18:17
f00fflott det18:17
f00fhold det for deg selv18:17
lolbeejeg er jo freenodes #3 storste troll :P18:24
lolbeecholby -> perfm -> lolcat :P18:24
RoyKtror ikke du slår f00f her inne18:24
lolbeeakkurat her trenger jeg jo goodwill saa ubuntuen min blir fikset18:24
RoyKja, du har oppført deg greit her inne18:25
RoyKhva du gjør på gata eller andre steder, driter jeg i18:25
lolbeehvis jeg bare kunne fikset tegnsettet18:25
lolbeeCC_ALL18:25
lolbeehvordan kan den b0rke tegnsettet paa en annen maskin?18:26
RoyKom du setter LC_ALL lokalt og så ssh-er deg inn på en annen maskin, vil den variabelen følge med på kjøpet18:27
lolbeejeg tror det er det som skjedde18:28
lolbeesatte alle locale instillingene til nb_NO.utf-818:28
lolbeesaa sshet jeg meg inn, og etter det har weechat og hele tmux sessionen vaert rar18:28
RoyKLC_ALL=nb_NO.UTF-8 ssh asdf@asdf18:28
lolbeeen_US.UTF-818:29
lolbeejeg har ikke nb_NO.UTF-8 paa serveren18:29
RoyKja, mente bare å foreslå å sette det lokalt for en ssh-sesjon18:29
lolbeejeg burde reinstallere hele serveren18:29
RoyKog om du ikke har det på serveren, bare installer det18:29
RoyKikke noe poeng å reinstallere18:29
RoyKatter igjen18:29
lolbeeLC_ALL=en_US.UTF-8 ssh lover@lolcat.no funket ikke18:30
RoyKiirc apt-get install language-pack-nb-base18:30
RoyKpå serveren, og sikkert også lokalt18:31
RoyKom det ikkje er nynorsk du foretrekker, da må du installere ei anna pakke18:31
RoyKlanguage-pack-nn-base eller noko18:31
lolbeeae oo aa funker for jeg er inni weechat18:32
RoyKæøå da?18:32
lolbeejeg faar vel restarte tmux18:32
RoyKjeg bruker nb_NO.UTF-8 i irssi18:32
RoyKfunker fint18:32
RoyK12.04 her18:32
lolbee12.10 her18:32
lolbeeaner ikke hva serveren kjorer18:32
RoyKlsb_release -a18:33
lolbee12.10 paa baade server aa laptop18:34
lolbeejeg maa skaffe meg en angstfri epostadresse, lol18:34
RoyKbare å installere lsb_release -a18:35
RoyKoops18:35
RoyKbare å installere riktig språkpakke18:36
lolbeehva er forskjellen pa norsk og engelsk utf?18:37
RoyKdårlig med æøå på engelsk18:37
lolbeeRoyK: det er visst weechat18:39
lolbee18:39:12     weechat     | charset: terminal: ANSI_X3.4-1968, internal: UTF-818:39
RoyKmen de diskene - var de friske?18:40
lolbeecheck the output of command /charset (on core buffer). You should see ISO-XXXXXX or UTF-8 for terminal charset. If you see ANSI_X3.4-1968 or other values, your locale is probably wrong (fix your $LANG).18:40
lolbeeHar ikke kommet saa langt18:41
lolbeefant aldri skinner til harddiskene18:41
RoyKkjøp noe hotplug-greier18:43
RoyKsom nevnt i går kveld (evt i natt)18:43
lolbeefant skinner18:47
lolbeenaa trenger jeg bare en grei maate aa kjore offline install18:47
lolbeeonline?18:47
lolbeejeg har ikke tastatur18:48
lolbeeeller jeg har men jeg glemte det paa pubben18:48
IvarBtrollet f00f igjen?18:49
lolbeefinnes det noen god maate aa installere ubuntu remotly?18:50
lolbeeKan man virkelig boote fra swap?18:51
lolbeejeg trenger vel bare en usb install, med openssh-server og en afraid.org klient?18:52
lolbeeRoyK: klarer jeg aa debootstrappe installasjon med raid1?18:53
Mathiasdu trenger ikke en afraid-klient engang18:53
lolbeehvordan finner jeg IPn?18:53
Mathiastrenger strengt tatt ikke mer enn å wget'e en gang nå og da18:53
lolbeeahh18:53
lolbeeja, bare et boot script som wgeter update linken18:54
lolbeeBlir rart aa ha en server som faktisk er satt opp som en server18:54
Mathiaskanskje lurt å ha noe som også henter jevnlig med mindre du har statisk ip18:54
lolbeejeg tror ikke IPen forandrer seg mens jeg installerer ubuntu18:55
lolbeeIpene endrer seg overraskende sjeldent her18:55
Mathiaskanskje sola kommer flyvende innom rauteren18:55
lolbeehar ikke ruter i stua18:55
lolbeeBare en unmanaged switch18:55
Mathiasit's rauting18:55
* Mathias dykker ned i simcity igjen18:57
lolbeehaaper bare den booter automatisk fra USB18:57
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
RoyKlolbee: letteste er å henge på skjerm og tastatur19:14
RoyKlolbee: du har vel noe sånt stående?19:15
Mathiasgår vel også an å bruke en annen maskin til å installere?19:16
RoyKburde også gå19:17
RoyKer jo ikke windoze19:17
RoyKhvor alt lenkes til maskinvare under installasjon19:17
Mathiaser jo en av de beste tingene imo :P19:18
Mathiasat du kan installere på en disk og bare trekke den med deg19:19
RoyKlinux finner enheter under oppstart og gjør det beste ut av det. på gamle XP, var sånt umulig. med win7 eller win8, kan det være bedre, men jeg gidder ikke å bruke tid på sånt fjas19:19
Mathiasrofler fortsatt når windowsen skal bruke 10 minutter på å finne drivere til musa19:19
RoyKhehe19:20
RoyKja, vanskelig med mus19:20
RoyKlitt som damer19:20
Mathiaser vel fortsatt ingen som har funnet drivere til de?19:20
Mathiasbortsett fra Malinux da :)19:20
RoyKganske heavy å finne en HID-enhet19:21
Mathiastror serverne til ea som har simcity har hatt en liten brainfart inatt19:29
pineapplrEr discard enabled om den befinner seg i /etc/mtab uansett selv om den ikke blir gul i vi fstab?19:36
lolbeeRoyK: bare paa pubben20:03
lolbeeMathias: er ikke det vannskelig aa installere pa raid med debootstrap20:03
lolbeeiplugger inn harddiskene, faar kernel panic20:09
lolbeeSaa basicly lag et raid for boot, og et for / og saa installer grub paa begge diskene og saa voila?20:14
lolbeeikke noen spesialsteg pga raidet20:14
lolbee?20:14
lolbeeser ikke saan ut20:17
Mathiashahahahahahahahahahahaahahaha, togene kan ta en u-sving på skinner20:32
lolbeelager raaaid20:33
lolbeehvordan fjerner jeg et raid?20:34
RoyKmdadm --stop20:34
RoyKdvs20:34
RoyKmdadm --stop /dev/mdX20:34
RoyKså stopper raidet20:34
lolbeeeller, det gaar bra for grub aa ha md/1.x metadata?20:35
RoyKikke tenk på grub20:35
RoyKmdadm --stop ...20:36
RoyKog så lager du et nytt et20:36
RoyKhvorfor vil du stoppe raidet?20:36
lolcat1æøæ20:36
lolcat1RoyK: Jeg trodde at mdadm sin metadata ikke funket med grub20:36
RoyKjaha, som om det har noe med raidet å gjøre20:37
lolcat1at jeg skulle bedt den bruke metadata 0.9020:37
RoyKnei, det skulle du ikke20:37
RoyKgammel metadata suger20:37
lolcat1goodie20:37
lolcat1ikke engang paa /boot?20:37
RoyKnei20:37
lolcat1goodie20:37
RoyKbare bruk standard, som jeg tror er 1.2 eller noe nå20:38
lolcat1da maa jeg bare vente 89 minutter til raidet er synket20:38
pineapplrRoyK: Har du peiling på det jeg spurte om tidligere? :-P20:38
lolcat1Tar sjangsen på en deebootstrap installasjon20:38
RoyKdet funker fint mens det synker20:38
lolcat1RoyK: men synkingen blir vel gørrtreg hvis jeg kjører debootstrap samtidig?20:38
RoyKpineapplr: litt usikker på hva du spurte om tidligere20:38
RoyKlolcat1: ja, synking tar tid20:39
lolcat1RoyK: like greit å la den gjøre seg ferdig før jeg installerer da20:39
RoyKlolcat1: men bare ha litt is i magen, det går over20:39
pineapplrRoyK: Er discard enabled om den befinner seg i /etc/mtab uansett selv om den ikke blir gul i vi fstab?»20:39
RoyKaner ikke20:40
lolcat1jeg får could not resolve host titan hver gang jeg kjører sudo20:40
lolcat1er det noe å bekymre seg over?20:40
RoyKmen leste en tråd nylig som skrev noe om at discard var en uting med tanke på "delete speed"20:40
pineapplrok, forrige gang ødelagte jeg en ssd :P20:40
RoyKkanskje bedre å kjøre fstrim i en cron-jobb en gang i døgnet eller noe20:41
RoyKog bare bruke standardinnstillinger20:42
RoyKfor montering20:42
pineapplrRoyK: Ok, leste om det. Men fant ikke fstrim, installere fra source?20:43
RoyKden er installert20:43
pineapplrwh00t :-)20:43
RoyKfølger med på lasset20:44
pineapplrKjører debian squeeze20:44
pineapplrDen mulig er skvisa ut? Jeg vet ikke.. :P20:44
RoyKi ubuntu 12.04 er den i util-linux20:44
lolcat1finnes det noen måte å fortelle ssh hvilken nøkkel den skal bruke med hvilken server?20:45
pineapplr«util-linux is already the newest version»20:45
RoyKlolcat1: normalt brukes samme nøkkel på alt20:46
RoyKpineapplr: *peker på kanalnavnet*20:46
lolcat1RoyK: Kan ikke vps provideren min voldta alle maskinene mine da? :P20:47
RoyKselvsagt kan de det20:49
lolcat1Høres sketchy ut20:49
* pineapplr setter opp en windows box for en bekjent20:49
* RoyK kaster råtne tomater i retning av pineapplr 20:49
pineapplrwinblows :D20:50
lolcat1Jeg tror jeg ville vært mer komfortabel med tre ssh nøkkler20:51
lolcat1jeg vil ikke at hvem som helst skal kunne logge inn i ubuntuen min20:51
lolcat1laptopen20:51
lolcat1VPSen er ikke noe stress, og owcloud er semi-hemmelig20:51
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
lolcat1RoyK: hvorfor er min /boot fat?21:01
lolcat1Ugh21:07
lolcat1jeg tror jeg må modde kabinettet for å få bruke den derre hotswap harddisk greia21:08
lolcat1det er skinner for cdroom crap21:08
Mathiasro, ro, ro min /boot21:11
jo-erlendnår og hvorfor ble foof bannet?21:12
lolcat1halvtime siden, fordi han trollet21:12
lolcat1kanskje lengre, jeg har ikke noe tidsperspektiv21:12
lolcat1jeg trenger minst en sata kabel21:14
lolcat1Det blir dyrt når jeg skal utvide til 9TB21:15
jo-erlendf00f spør meg hvorfor. Jeg har ikke vært her, så jeg kan ikke ha noe standpunkt. Men hvis det er enighet, så er det greit for meg. Men da må jeg ha en forklaring. For det at noen troller, betyr ikke nødvendigvis at de er unyttige.21:17
RoyKlolcat1: din /boot burde ikke være fat21:17
lolcat1gparted sier jeg har fat32 til boot21:17
RoyKboot bør jo være ext2 eller noe21:18
lolcat1ext421:18
lolcat1ext2 er fra ext3 tiden21:18
lolcat1ext3 støtter ikke hibernation/suspesion (den gjør vel det nå i de nyere kernelene)21:19
lolcat1jeg skjønner ikke hvordan den ble fat3221:19
lolcat1Jeg lurer på om jeg ikke bruker boot partisjonen i det hele tatt, den er tom21:19
lolcat1766KiB brukt21:20
pineapplrHvorfor heter eip rip på 64-bit?21:38
lolbeebah21:44
lolbeeser ikke ut som jeg faar installert via usb tingen21:44
pineapplrlolbee: Hva skulle du installere? :?21:45
pineapplr:P21:45
pineapplrOg hva slags ting er det snakk om?21:47
lolbeeubuntu21:47
lolbeevia debootstrap21:47
pineapplrhmok21:49
lolbeekanskje jeg bare burde sette opp lunix forst og saa sette opp raid21:53
lolbee.btc22:13
lolbee.btc22:14
lolbeeerr22:14
jo-erlendRoyK, helt seriøst. Si fra når du har tid til en prat.22:15
Mathiashåper noen av dere har et par btc :P22:31
RoyKjo-erlend: tar det her - folk som slenger dritt til folk uten at det har faglig bakgrunn, er å regne som troll. troll er forsøpling på irc-kanaler som dette. om du vil ha troll her inne, så gi meg en god grunn22:41
RoyKjo-erlend: 20:17 < f00f> hva er det som er så utrolig vanskelig for deg?22:42
RoyK20:17 < f00f> ta deg sammen mann22:42
RoyK20:17 < f00f> du er jo helt på styr22:42
RoyKtror det skal lite til for å regne ut hvem som troller her22:42
pineapplrRoyK: Nei, det er et godt poeng. Troll er morsomme og se på. Her inne kan man ikke se dem22:45
pineapplrs/og/å22:45
RoyKpineapplr: troll er morsomme å se på, ja, men når de lager bråk, kan de kastes ut22:47
RoyKog foof har aldri gitt et øre til denne kanalen i form av kompetanse, bare treolling22:48
pineapplrFør jeg oppgraderte til 3.2.0-0.bpo.4-amd64 fra den net-installen kom med, så kunne jeg bruke 'xrandr --output DVI-I-0 --left-f DVI-I-1' og så rotere den ene. Nå får jeg bare «xrandr: Failed to get size of gamma for output default» noen tips?23:08
RoyKf00f: ok, velkommen tilbake, bare oppfør deg23:33
MalinuxMathias: funnet drivere til meg altså?23:33
Mathiasja ^^23:34
lolbeedet er ingen her som tilfeldigvis har funnet en svakhet i sha512-crypt?23:35
RoyKdet er vel e23:37
RoyKeh23:37
RoyKdet er vel en hash, ikke en krypteringsalgoritme23:37
RoyKtror ikke det er noen kjente kollisjoner i sha23:37
lolcatMathias: Jeg har 1.5 bitcoins23:38
lolcatog 160, men de er krypterte23:38
lolcatlitt surt å ikke huske passordet til 240 000 :P23:38
RoyKhttp://xkcd.com/936/23:39
lolcatmen ubuntu har jo et fancy program som lager uttalbare passord23:40
lolcatjeg lurer på om passordet mitt var xae8koo, eller en 11 siffret versjon av det med tegn inni23:40
RoyKpwgen23:41
lolcatser ut som default er 823:41
lolcatså da mangler jeg et par tegn23:42
RoyKpwgen -n 16 123:42
RoyKeller bare bruk xkcd-eksempelet over23:43
lolcatjeg bruker i dag kun setninger23:44
lolcati 2010 brukte jeg pwgen23:44
RoyKtype "suger sakte men liker knuter"23:44
RoyKhvem kan gjette noe sånt?23:44
RoyK(ikke ett av mine passord)23:44
Mathiaslitt pervo da :P23:44
lolcatjeg bruker kallenavnet til irc-kjæresten min som passord, lol23:45
RoyKhvorfor ikke? ;)23:45
Mathias"snurrer rundt på en laptop med en banan og taj mahal i sørlandet"23:45
Mathiaser sikkert sikker :P23:45
RoyKbortsett fra at du posta det her ;)23:46
Mathiasjeg kan lage like ubrukelige setninger :P23:46
lolcatmen hvordan finner jeg dette passordet23:46
Mathiaslolcat: magi og tre tubaer23:46
RoyKMathias: typisk bra passord23:47
Mathiasmen nå skal jeg spise vafler23:47
Mathiaskun fordi jeg kan og er sulten23:47
RoyK"sutremannen i hestesetet med sittepels"23:47
Mathiaseventuelt, "naboen får ikke start på hverken ungen eller bilen"23:48
Mathiasogså bruker du dialekt23:48
Mathiasnoe jeg ikke kan, lol23:48
RoyKmgm23:48
RoyKmhm23:48
Mathiasender bare opp som noe ingen forstår23:49
RoyKigjen, typisk godt passord23:49
Mathiaseventuelt så hokuspokuser du litt på random.org :P23:49
Mathiaser relativt lett å pugge rare passord hvis du klarer å få en rytme i de23:50
RoyKbedre med noe som er lett å huske23:50
lolbeenoen som er flink paa passordkraking?23:50
RoyKfinn på ei jallasetning - type - et navn du kjenner og bytt om på litt bokstaver23:51
Mathiasdu har jo alltids et par klikk og klikk og klikk og lim inn og klikk og klikk-programmer23:51
RoyKkria harem prumpland23:51
Mathiaseventuelt dikter du opp en historie om utedassen23:51
RoyKnoe sånt23:51
Mathiasaller helst med et kinesisk lilleputtlag23:52
RoyKkría er forresten noe av det kuleste fuglenavnet jeg vet23:52
RoyKislandsk for hettemåse23:52
lolcatHva skjer med ubuntu kryptert hjemmemappe hvis du bruker ssh-nøkkler?23:53
RoyKlolcat: du må taste passord for å åpne katalogen23:53
RoyKneste login funker med nøkkel23:53
RoyKom du skrur av passord-login, kommer du ikke inn23:53
lolcatfaen23:54
RoyKheh23:54
RoyKlocked out?23:54
lolcathvor mange muligheter er det hvis man legger til 2 tegn til xae8koo på tilfeldig plassering?23:54
lolcatjau23:54
lolcatkryptert hjemmemappe23:54
lolcat160 bitcoins...23:54
RoyKreboot i single23:55
RoyKendre ssh-konfig23:55
lolcatMen det vil ikke dekryptere hjemmemappen23:55
RoyKnei, men det vil gjøre at du kan logge inn med passord-auth23:55
lolcatså lenge jeg ikke har passordet hjelper det jo fint lite :P23:56
RoyKom du ikke har passordet, så er dataene borte23:56
RoyKbyebye, data, byebye23:56
lolcatnishda23:56
lolcatkan bruteforces23:56
lolcatkan huskes igjen23:56
RoyKkan bruteforces, men det vil ta noen år23:57
RoyKkan huskes, det kan ta kortere tid23:57
lolcatdet var jo passored mitt i et par år23:58
f00fdet er forøvrig flere kjente kollisjoner i sha23:59
pineapplrForsøkte å sette litt mer ddr2 ram i den windows boksen. Men den bare piper. Er en hp xv4600.23:59
RoyKda burde det være mulig å huske det23:59
lolcatnår jeg puttet ddr3 ram i en ddr2 pc ville den ikke boote23:59
RoyKf00f: ja, i sha-023:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!