/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/09/#ubuntu-tw.txt

=== zz_chihchun is now known as chihchun
=== chihchun is now known as zz_chihchun
=== zz_chihchun is now known as chihchun
=== gswesy_ is now known as gswesy
=== goodfifa1un is now known as goodfifagun
=== chihchun is now known as zz_chihchun
=== zz_chihchun is now known as chihchun
=== chihchun is now known as zz_chihchun
=== zz_chihchun is now known as chihchun
=== chihchun is now known as zz_chihchun
=== zz_chihchun is now known as chihchun
=== chihchun is now known as zz_chihchun

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!