/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/10/#kubuntu-se.txt

=== Jonno_ is now known as jonse168
=== jonse168 is now known as jonse168_
=== jonse168_ is now known as Jon_Severinsson
Philip5madmax: paketet är redan framme och redo att hämtas ut :D12:10
Philip5snabba ryck12:10
madmaxPhilip5, svensk post är riktigt nice15:15
madmaxsynd bara den inte levererar på helger med15:16
Philip5jo15:17
Philip5fast lamporna hade inte så stor effekt som jag hade hoppats15:17
Philip5köpte 2 modellampor på 250w att sätta i studioblixtarna istället för de 150w som kom med15:17
Philip5250w var bara 1/3 fstop starkare i praktiken mot 150w15:18
Philip5knappt värt det när värmeutvecklingen istället blev nästan det dubbla15:18
Philip5nu ska jag byta om och ut på en löparrunda15:20
Philip5madmax: nu är sundsvall på nyheterna igen. bh-butiken change har fällts i arbetsdomstolen. ica säjer hästkött och det verkar hända mycket saker i den där lilla staden17:11
madmax:)17:30
FlygisoftHaha19:14
=== madmax is now known as maxjezy

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!