/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/10/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

WolfeZHey daar11:50
LuckiboyHoi WolfeZ.12:00
WolfeZHey daar12:00
=== michael is now known as Guest21179
=== Guest21179 is now known as michael-mike
WolfeZHey mensen ben ik weer17:38
WolfeZhoi gijsbert17:44
leoquanthee Timo long time...:)17:52
TimoHee leoquant :)17:54
leoquantalles goed?17:55
leoquantbevalt het mod-schap?17:55
TimoJa hoor, prima hierzo. En daar? :)17:55
TimoHaha, en of het bevalt. Nu kan ik mijn aanwezigheid ook nog nuttig maken ;)17:56
TimoEn jij? Genieten van je 'pensioen'? ;)17:56
leoquantmooi ツ17:56
leoquantja idd17:56
leoquantik moet nog even een channel opdoeken17:57
leoquantnu17:57
TimoWelke?17:57
leoquantlol17:57
leoquanttop secret17:57
leoquantzo klaar17:59
TimoIk moet heel even mijn ouders een handje helpen, brb!18:01
WolfeZavond18:11
leoquanthallo18:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!