/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/10/#ubuntu-no.txt

lolcatJeg trenger originalpassorded00:00
lolcater det noen feil i ecrypfs som det er implementert i ubuntu rundt 2010?00:00
RoyKlolcat: tror ikke du får hjelp her for å finne det00:00
lolcathvrofor ikke?00:00
RoyKtype, passordet ditt00:00
pineapplrlolcat: Noe du hinter til? :)00:01
pineapplrhehe00:01
lolcatjeg må ha det, jeg vil kjøpe et hus i texas :P00:01
RoyKlolcat: spør på #ubuntu-server eller noe00:01
RoyKkanskje noen vet der00:01
RoyKlolcat: men du husker da vel passorda dine?00:02
lolcatikke nøyaktig00:02
pineapplrlolcat: Altså, tre korte pip med et sekunds mellomrom, så stille i 2 sekunder, så tre pip igjen00:02
RoyK... ...?00:02
RoyK-.-. --.- --..--00:03
pineapplrRoyK: Kan du ta det på hexa?00:03
RoyKikke på strak arm00:04
RoyK-.-. --.-00:04
RoyKdet er CQ == calling all stations00:04
RoyK"seek you"00:04
pineapplrah, morse?00:04
pineapplrxD00:05
pineapplråh lol, beklager, referer til pipinga?00:05
RoyKog mente å skrive ..--.., ikke --..--, førstnevnte er ?, sistnevnte ","00:06
Mathiasmmm00:06
Mathiasvafler00:06
pineapplrMathias: Nå! datt jeg ut..00:06
pineapplr«-.-.-..-.-.-..-.-.-»00:07
pineapplrKanskje00:07
RoyKneppe00:08
RoyKingen bokstaver som er så lange00:08
RoyKprøv http://morsecode.scphillips.com/jtranslator.html00:08
pineapplrJeg refererte til "lyden", jeg kan ikke morse. :P00:09
RoyK-.. .-. .. - -00:09
Mathias[01:47:33] <      Mathias> men nå skal jeg spise vafler00:10
Mathias[01:47:38] <      Mathias> kun fordi jeg kan og er sulten00:10
pineapplrPokker, nå vil den ikke boote eller00:10
* Mathias gir den en vaffel00:10
pineapplr:-(00:11
RoyKpineapplr: server eller arbeidsstasjon?00:11
* Mathias gir en vaffel til alle her da :P00:11
RoyKpineapplr: ?00:13
pineapplrarbeidsstasjon00:14
pineapplrmista nettet også00:15
RoyKok, om den ikke vil boote00:15
RoyKtrykk ctrl+sysrq (printscreen)00:15
RoyKhold dem nede00:15
RoyKtrykk S, U og B etter hverandre00:16
pineapplrDen teller antall MB minne ved oppstart. stopper på 840M skal være 204800:16
RoyKheh00:16
RoyKstart på oppstarts-cd-en eller usb-dingsen og kjør minnesjekk00:16
RoyKtror den ligger i grub-menyen også00:16
RoyKom minnet er fillete, ja.. klag,eller kjøp nytt00:17
pineapplrDet er ikke min pc. :-(00:17
RoyKkjør minnetest00:17
RoyKom minnet er dårilg er det ofte kontaktfeil00:17
Mathiasreseat det00:18
RoyKkjøp ei flaske isopropanol eller rødsprit og rens skiten med en tørr pensel, helst av bast00:18
RoyKikke bruk aceton00:18
Mathiaspff00:19
RoyKdet løser opp plast00:19
MalinuxMathias: så søtt...er de innebygd i kjerna di? :p :)00:19
lolbeelolcat:$6$cCupT09k$AKnhOiP1plM4HaPwvKXrJvaTiQRevWQqdYVhaZYA33bV9D762N3UOvJnkl5E5c.PlfJWbAJNHNhPDQBmudqT3.:14917:0:99999:7:::00:19
MathiasMalinux: mistenker det00:19
lolbeehvordan sha512-crypter jeg noe med same salt?00:19
RoyKlolbee: uansett hvor fett ting er hasha, så er det ikke så smart å poste passord00:20
Malinuxhm, og jeg som ikke gir ut kildekoden til hardwaren min.....00:20
Mathiasreverse engineering00:22
Mathiasog wikipedia00:22
lolbeeJeg tviler litt paa at noen klarer aa hacke et offline image00:22
* RoyK skal en tur på bitraf.no i morra00:23
Mathiasimorgen skal jeg til drømmeland :P00:24
RoyKstarter dagen i morra med http://www.hackcon.org/prog00:25
Mathiasskal du dit? :O00:25
pineapplrVirker som den bare godtar de origale brikkene uten piping. hm00:25
Mathiaspineapplr: kanskje mongo minne da? :P00:25
RoyKMathias: yep00:25
pineapplrLitt begrenset når nettet gikk ned00:26
Mathiasfeil type/frekvens/annet dritt som kresne ting liker å plukke på00:26
pineapplrok00:26
* RoyK tror Mathias er litt misunnelig :D00:26
Mathiaslitt00:26
pineapplrRoyK hvor er det? :-P00:26
RoyKhøyres hus, ved natioalteateret00:27
RoyKmen du må melde deg på og sånt00:28
RoyKbetale penger og greier00:28
pineapplråh, hadde vært awesome00:28
RoyKeller snike deg inn ;)00:28
pineapplr:-P00:28
MathiasRoyK: trekk han med i laptopen00:28
pineapplrFristen har gått ut?00:28
pineapplrhar bare mobil her med dårlig dekning00:28
RoyKjau, ser ut som om det er fullt00:29
RoyKhar ikke vært der før - kan bli skøy00:29
pineapplrHvis jeg tar med egen stol, + fir kreativiteten?00:30
pineapplrfor*00:30
RoyKendel kolleger har sagt at man går ut derfra noenlunde mer paranoid enn når man kom00:30
pineapplrhaha00:30
RoyKdu kan jo prøve00:30
RoyKtror ikke det er veldig streng dørvakt der, så du kan jo prøve deg00:31
RoyKsikkert noen som ikke kommer osv00:31
pineapplrRemote exploits?00:32
RoyKalt00:32
lolbeeRoyK: ta med hashen min :P00:32
* RoyK røyker bare sin egen00:33
pineapplrNår starter det?00:34
lolbeejeg vurderte aa fyre opp vaporizeren for aa fikse hukommelsen00:34
RoyKpineapplr: se http://www.hackcon.org/prog00:35
pineapplrHar skole 0815-133000:36
* lolbee setter opp en 84TB cache av /dev/zero00:37
pineapplrpokker den pc'en vil ikke starte. han skulle gjerne hatt den imorgen00:38
* RoyK satte opp ei ny 110TB-hylle på jobb nylig00:38
pineapplrKommer ikke inn i bios engang00:38
RoyKpineapplr: heh - var det den som ikke klarte å telle opp minnet?00:40
pineapplrja00:40
RoyKpineapplr: ta ut minnet og sett det inn igjen, om du har en tørr klut, tørk av ting først, om du har rødsprit eller isopropanol, rens00:43
pineapplrOk, prøver med tørr fiberklut, har ikke kjemikaler00:44
RoyKwhisky funker ;)00:45
Mathiasman sløser ikke med alkohol!00:45
RoyKhehe00:45
pineapplrHar ikke det eller. Men de ser helt rene ut00:46
Mathiasspesielt ikke om den er drikkbar00:46
Mathiashmm00:46
Mathiasrart00:46
Mathiasjeg er trøtt00:46
RoyKfikk smake en whisky en gang som hadde påskriften "more than three years old". perfekt for rensing av elektronikk - ikke stort mer00:47
MathiasMalinux: har du rotet med kjernen min? :o00:47
Mathiashaha00:47
MalinuxMathias da......00:47
Malinux:p00:47
Mathiasmed mindre lolbee har cracket hashen min, hihi00:48
Mathiasher ser dere skydekket og lyset: http://static.die.net/earth/mercator/1600.jpg00:51
pineapplr"1 short beep and 1 long beep" Memory problem00:53
pineapplrJeg fikk kun et kort et00:53
Mathiaskanskje det er noe galt med trompeten?00:53
pineapplrhttp://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=bph0710700:54
RoyKpineapplr: tror du har ei dårlig minnebrikke, eventuelt et dårlig hovedkort00:58
RoyKenten minnet eller kontaktene00:59
RoyKoftest minnet00:59
RoyKmen - natta - må prøve å få meg litt søvn00:59
Mathiasogså sett: 1 short beep and 1 long beepMemory problem01:00
Mathiaserr01:00
Mathias1 short beepLegacy floppy drive or CD/DVD drive not detected01:00
Mathiasscroll ned på den siden01:00
Mathiasmen tror jeg også tar kveld01:00
Mathiasn, a, tt, a01:00
pineapplrMathias: Ja jeg fant det01:01
pineapplrFår teste de i maskinen min da kanskje, som enda går på ddr201:01
Mathiasjeg har en maskin som fortsatt går på DDR!01:02
Mathiasfaktisk 4 though01:02
pineapplrhehe :-)01:03
Mathiasjeg har 512+512+1024+1024 mb i ddr, mistenkelig01:04
pineapplrhaf.. :-/ Den starta uten piping med to av brikkene fra min egen maskin. men så sopper den tellinga på rundt 924MB01:21
pineapplrmemtest har kjørt til 26% uten feil01:27
RoyKpineapplr: hva slags test?01:45
* RoyK får ikke sove01:45
RoyKden her? http://www.memtest.org/01:46
RoyKtror det er den som følger med på ubuntu-cd-en01:46
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
pineapplrRoyK ja memtest8601:49
pineapplrmen installerte det via apt-get01:50
pineapplrDen kjører enda. den ville ikke telle ferdig ed noen andre brikker eller01:51
pineapplrmed*01:51
pineapplrFår fortelle det som det er. At jeg tenkte spandere på den litt ekstra minne ogfår nå ikke boota01:53
pineapplrhmm01:53
pineapplropogaven min var bare å formatere01:53
pineapplropogaven*01:53
RoyKpineapplr: du må kjøre den fra grub01:54
RoyKikke fra OSet01:54
pineapplrVar da fælt da. Mobilnett, ssh og screen01:54
pineapplrJa jeg gjør det01:54
RoyKok01:54
RoyKden pleier å finne de fleste feila i løpet av 1-3 test01:54
RoyKdvs den går vel gjennom 8 tester eller noe01:55
RoyKde siste er rimelig grundige, men de første pleier å finne feil eller få maskinen til å henge/boote01:56
pineapplr0-9 står det01:56
RoyKok, 10, da01:56
pineapplrok01:56
RoyKog nå er den på test nr hva?01:56
pineapplrden er på 201:56
pineapplraltså 3?01:57
RoyKvent i hvert fall til 401:57
RoyKja, siden det begynner på 001:57
RoyKeller la den bare kjøre over natta01:57
pineapplrOk01:57
RoyKminnetest er ganske drøye greier om det skal gjøres skikkelig01:57
pineapplrTar jeg kvelden nå, våkner jeg ikke kl 601:58
RoyKkjørte minnetest på en boks med 64GB for kanskje to år siden01:58
RoyKdet tok sin tid...01:58
pineapplrHuff :-P01:58
RoyKmasse fram og tilbake - supermicro-ting - pizzaboks med 2x12 kjerner01:59
RoyKendte opp med at de henta boksen og gav oss en ny01:59
pineapplrHan jeg hjelper skal ha detaljert forklaring på hva som feiler den garantert og er ikke interessert i fagområdet data i det heletatt. Han er en odens kar02:00
RoyKtror kanskje det eneste jeg savner med gamlejobben var å jobbe med lagring på zfs og de tallknuserne02:00
pineapplrhehe02:00
RoyKpineapplr: håper du får fett betalt02:00
pineapplrGjør nok ikke det eller.02:01
RoyKda har han heller ikke krav på å få noen detaljert forklaring på noenting02:01
pineapplrnei :P02:02
pineapplrMen han hadde kanskje forventa en kun formatert pc02:02
RoyKpineapplr: kjør en minnetest, om det kommer ut som ok, så er det nok cpu eller hovedkort som er feil, send det tilbake dit det kom fra og be fyren som eier greia om å få en fin middag eller noe02:02
RoyKom minnetesten funker, og om du kan formatere disken, så kan du prøve "gamlemåten" - stresse minnet fra OSet02:03
pineapplrKan jeg sende det inn til HP norge da?02:03
RoyKsikkert, men om ikke du finner noe feil, så gjør nok ikke de heller det, og da blir det dyrt02:04
RoyKpineapplr: du kan stresse minnet fra linux enkelt - jeg skrev en greie jeg brukte http://karlsbakk.net/memstress/02:05
RoyKellers kan du bare kompilere linux-kjernen noen ganger02:06
pineapplrOk, syns det virker litt misstenkelig at de andre brikkene som ikke resulterte i piping mehvor minne tellingen startet med heller ikkefullførte er litt misstenkelig02:06
RoyKprøv den memstress-greia jeg skrev02:06
RoyKser ut som om den har noen bugs :P02:07
pineapplrMen er ikke memtest til å stole på? skal jeg avbryte?02:07
RoyKnei - kjør videre02:08
pineapplrok02:08
RoyKmemtest86 er nok mye bedre enn å teste fra OSet02:08
* pineapplr er trøtt02:08
pineapplroki02:08
* RoyK er også trøtt, men får av en eller annen grunn ikke sove02:08
pineapplrDu skal jo på hackcon, da hadde ikke jeg sovna eller02:09
pineapplr:-P02:10
RoyKhehe02:10
RoyKkoder du i C?02:10
pineapplrHar lest tisip.no s bok om c++ men koder ikke så mye02:11
RoyKse gjennom koden på den memtest-applikasjonen02:11
RoyKmemstress02:11
pineapplrKan gjøre det straks jeg er på en pc igjen02:12
RoyKah - på mobil?02:12
RoyKeller fjøl?02:13
pineapplrja mobil :-P02:13
RoyKandroid eller iShite?02:13
pineapplrhehe "fjøl", Sgs3 android02:14
RoyKsamma jeg har - ikke helt fjøl, men fin mobil02:14
RoyKhva bruker du for slags klient?02:15
RoyKbare ssh til et sted?02:15
pineapplrirssi connectbot02:15
RoyKok02:15
pineapplrja vps'en min på athena.angawar.net02:15
* RoyK har en pizzaboks hengende hos isphuset02:16
RoyKog en ssh-vm (som jeg ircer fra)02:16
RoyKer vel bare jeg og Malinux som bruker den, tror jeg02:17
pineapplrah ok :-P02:17
RoyKgammel core2 duo emd 6GB minne som kjører noen vm-er02:17
RoyKpå tide med en oppgradering :P02:18
RoyKdriver og kaster ut gamle pizzabokser på jobb, alt virutaliseres, så kan kanskje få tafsa til meg noe derfra02:18
pineapplrhehe :)02:18
RoyKdet er litt rått med et bladecenter, selv drøyt halvfullt, med 12 blader, 6 strømforsyninger, 9 vifteenheter og etpar svitsjer02:19
RoyKhvert blad har 2 prosessorer med 6 kjerner og typisk 128-256GB minne02:20
RoyKkan kjøre noen VM-er på sånt02:20
RoyKdvs - er vel bare 10 blader der nå02:20
pineapplrHehe, jeg trur han karen jeg fikser pc'en for nå har drevet og sett etter en billig pc nå lenge. så tror jeg han fikk en på jobben. og den fucket jeg opp :D02:20
RoyKjaha - og hvordan skal du ha klart å kødde til den pesen?02:21
RoyKmisbruke minnet med en eller annen magisk kommando?02:21
pineapplraltså den boota jo fint da jeg hadde firmatert den02:22
pineapplrformatert*02:22
RoyKen gang på åttitallet var det mulig å ødelegge minne ved å klokke opp memory refresh rate på SDRAM02:22
RoyKmen det er lenge siden02:22
pineapplrhehe jeg har ikke overclocka02:23
RoyKtviler veldig sterkt på at du kan ha klart å ødelegge noe - det var vel bare at den hangla allerede og at da du fikk den, så oppdaga du omfanget av driten02:23
pineapplrNoe sånt :D02:23
RoyKpineapplr: nei - det var ikke det jeg mente - memory refresh er hvor ofte minnet får en "refresh cycle", og på eldre maskinvare kunne det overstyres sånn at du kunne sette det jævlig høyt, og i praksis brenne minnet02:24
pineapplraha ok02:25
RoyKlitt som på eldre disker hvor du kunne brenne ut en sektor ved å skrive til den gjentatte ganger, eller ødelegge en disk ved å søke fort fram og tilbake over hele skiva02:25
RoyKmen igjen - du må tilbake til 1988 eller noe for at det skulle være mulig02:25
pineapplrhehehe :P02:26
RoyKjeg har jobba litt med datalagring de siste ti åra...02:26
RoyKrule number one: use an SSD02:26
RoyKrule number two: use an SSD unless you need large amounts of space02:27
RoyKosv02:27
RoyKog aldri, aldri stol på en enkelt disk02:27
RoyKde tryner, før eller siden02:27
RoyKdet være seg snurredisker eller SSD - alt vil tilbake til fjellet der silisiumen kom fra02:27
pineapplrhehe :D Føler jeg er veldig avhengig av de diskene jeg har nå - men jeg ser poenget og ville sannsynlig gjort noe med det om jeg kunne :-P02:29
RoyKhvor store?02:30
pineapplr3x2TB + ssd på 18002:31
RoyKi raid?02:31
pineapplrnei02:31
RoyKmye bruker du av plass?02:31
pineapplrJeg kunne nok sikra meg bedre ja :-P Er ikke helt sikker02:32
RoyKta et råd fra en gammel ringrev: store disker har mye større sjans for feil02:32
RoyKdf -h02:32
RoyKpineapplr: tre separate volumer?02:32
RoyKdvs filsystemer02:33
pineapplrIgjen, skal jeg avbryte memtest? :-P02:33
pineapplrhehe02:33
RoyKom den har kjørt så lenge, så er det nok ikke feil02:33
RoyKdu kan jo starte den igjen etterpå02:33
pineapplrDet er tre sepparate volumer ja. Kan sikkertbflytte på en del og kjøre rsync02:35
RoyKpastebin df -h02:35
RoyKdu kan migrere til raid-5 ganske enkelt02:36
RoyKdu mister jo 2TB, men du tåler et diskkrasj02:36
pineapplrOk, skal bare bytte litt brikker og koble til harddisker så02:36
pineapplrsprunge!02:36
pineapplr:-)02:36
RoyKdvs, du kan migrere til 2TB om du har 2TB ledig og kan frigjøre en disk :P02:36
RoyKeh02:36
RoyKmigrere til raid-502:36
RoyKom du har 2TB ledig og kan frigjøre en disk02:37
RoyK*trøtt*02:37
pineapplrHvordam funker det?02:37
RoyKmorradagen kan bli interessant...02:37
RoyKdu flytter data over på de to andre diskene02:37
pineapplrRedbull!02:37
RoyKså lager du et raid-5 på to disker med en "missing"02:37
RoyKlag så et filsystem eller helst en volumgruppe (lvm vg) på raidet og legg et filsystem på det02:38
pineapplrHar aldri satt meg inn i raid02:38
RoyKdet er enkelt02:38
RoyKså lærer du noe i natt også :)02:38
pineapplrmen brb,--> pc02:39
RoyKmitt raid-6 http://paste.ubuntu.com/5694276/02:40
pineapplr:D02:42
lolbeeRoyK: sdg er spare?02:42
pineapplrDen ene disken er ekstern02:42
pineapplrTror jeg setter den inn i maskinen02:42
RoyKlolbee: ja02:43
lolbeeraid5-et mitt funker igjen02:44
lolbeejeg maa faa hentet tastaturet02:44
RoyKlolbee: hadde plass til en til og hadde ikke egentlig behov for nye 2TB, så lot den stå som spare02:44
lolbeesaa 8tb02:44
RoyK(noe som var greit da en kontroller med 2 disker gikk føyken her om dagen)02:44
RoyKlolbee: ja, bruker ikke så mye, da02:45
RoyK/dev/mapper/raid-ymse    6,3T  3,2T  3,2T  50% /raid02:45
lolbeejeg tenker jeg klarer meg med 6TB02:45
RoyKvg er på 8TB, men har ikke allokert alt til det filsystemet02:45
RoyKgreit å ha litt til å leke med andre filsystemer også02:46
pineapplrMå finne ut av hvordan jeg disassembler boksen02:46
lolbeejeg ville litt ha et zfs raid02:46
RoyKlolbee: problemet med zfs, er at det ikke er spesielt fleksibelt02:46
lolbeemen det stotter ikke expansion02:46
RoyKjoda, du kan legge til nye VDEV-er, men de balanseres ikke02:46
RoyKtro meg....02:47
=== johslars1 is now known as johslarsen
RoyKkjørte opp en boks med 20TB eller så med plass og vips så kom eyjafjallajökull og spydde ut aske over europa og alle forskerne på gamlejobben samla alt av askedata de kunne finne fra eumetsat02:48
lolbeejeg tror ikke 5 x 3.5" faar plass i en 5.25" bronn02:48
RoyKen halv terabyte i uka02:48
RoyKlolbee: ikke én, tre02:48
lolbeejo, men selv i tre02:49
RoyKså, filsystemet gikk nesten fullt og vi hengte på ei ekstra 2U-hylle med disker og utvida med en ny VDEV, alt gikk suppetreigt02:49
RoyKnå har det blitt bedre med nye zfs-implementasjoner - men det kan fremdeles ikke balanseres02:49
RoyKlolbee: joda, det passer i 302:49
RoyKmen noen kabinetter (som mitt) har noen teite skiller mellom hver andre 5,25" enhet som eventuelt må skjæres eller bankes bort02:50
lolbeejeg har bare noen tynne skinner02:51
lolbeetype - langt inn02:51
RoyKmen om du tar ut alt - er det åpent og flatt langs "veggene"?02:51
RoyKpineapplr: er det det vi kaller "demontere" på norsk? ;)02:52
RoyKlolbee: det er greit å kjøre en "scrub" i ny og ne på et raid02:54
RoyKhttp://paste.ubuntu.com/5694296/02:54
lolbeehva gjoer scrub?02:54
RoyKse pastebin02:54
RoyKjeg kjører den som02:54
RoyK0 0 1 * */usr/local/bin/scrub /dev/md002:54
RoyK0 0 1 * *      /usr/local/bin/scrub /dev/md002:54
RoyKden går gjennom hele raidet og sjekker for feil02:55
RoyKi tillegg bør du skru på scterc på diskene om det støttes - om det ikke støttes - bør du skru opp timeouts sånn at en enkelt sektorfeil ikke får linux til å kaste disken02:56
RoyKjeg gjør dette i /etc/rc.local http://paste.ubuntu.com/5694299/02:57
RoyKscterc gjør at disken ikke prøver å lese en sektor i eninga (noe enkelte disker vil prøve), men heller bare feiler om den er død02:58
RoyKså kan raidet ta seg av datagjenopprettinga02:58
RoyKeksempelet der setter timeout på scterc til 7 sekunder02:58
RoyKkanskje litt i overkant, men men02:58
pineapplrsånn der var den ute02:59
pineapplrDa skal jeg bare sette den inn i maskinen02:59
RoyKden gjør også at om den ikke får satt scterc, så øker den timeout på disken sånn at raidet ikke kaster den om det skjer noe stygt02:59
pineapplrhehe kabinettet*02:59
RoyKog jeg som håpa på litt søvn03:00
RoyKlolbee: hva slags disker har du?03:02
RoyKlolbee: og - er de fremdeles på usb?03:02
RoyK(eller rota jeg nå?)03:02
lolbee3tb baracuda03:03
lolbeeja, satt de paa usb, orker ikke gaa til pubben midt paa natten03:04
lolbeeender bare opp med at jeg vaakner paa gulvet bak disken03:04
lolbee:P03:04
RoyKpineapplr: ping03:05
lolbeemangler ogsaa en stykk satakabel for aa koble begge til03:05
RoyKvil uansett anbefale at du kobler dem opp på sata og fastmonterer dem03:08
RoyKmen - funker jo på usb også03:08
* pineapplr replies with icmp repond03:10
RoyKerm - icmp echo reply03:10
RoyKpineapplr: fikk du satt sammen doningen?03:11
pineapplrTrøtt RoyK :-(03:12
pineapplrdriver...03:12
pineapplrstrlmkabelene strekker seg lenger og lenger03:13
pineapplrstrøm*03:13
RoyKhar du hatt diskene på usb tidligere?03:13
pineapplrSånn03:21
pineapplrbooter opp03:21
* RoyK kjører en liten test på en vm for å simulere litt raid-5 fra 1 disk 03:22
RoyKpineapplr: hvilken ubuntu-versjon?03:23
pineapplrRoyK: Debian Squeeze03:25
pineapplrRoyK: Det er den helt nyeste, slapp ut igår03:25
pineapplr:-)03:26
RoyKk03:26
RoyKhvilken kjerne_03:26
RoyK?03:26
pineapplr3.2.0-0.bpo.4-amd6403:26
RoyKoki - virker bra03:27
RoyKså - hvor mye har du på diskene dine?03:27
RoyKdf -h03:27
RoyKeller.no03:28
pineapplrhttp://sprunge.us/MaJZ03:29
RoyKfire 2TB-disker?03:30
RoyKeh - nei03:30
RoyKmen sdc1 har jo ikke stort03:30
pineapplrNei, det skal da være 3 - hadde 4, men den ene strøyk med :P03:30
RoyKkan du flytte det over til et annet sted?03:30
RoyKnettopp derfor du skal ha raid, gutt ;)03:31
pineapplrAltså, tømme alle 2 TB diskene?03:31
RoyKmen om du kan frigjøre sdc, så gjør det03:31
RoyKbare én03:31
pineapplråja03:31
RoyKlettere på den måten03:32
RoyKtar litt tid med gjenoppbygging og sånt, men det funker03:32
pineapplrOk03:32
pineapplr/dev/sdc1             1.9T   20G  1.9T   2% /media/Ubuntu 12.04.1 LTS amd6403:32
pineapplrKan tømmes03:32
pineapplrHva tar tid?03:32
RoyKhm03:34
RoyKvent litt03:34
RoyKdvs03:35
RoyKikke vent - bare tøm sdc først03:35
RoyKdu kan vel lempe det over et annet sted?03:35
pineapplrDet er ikke noe viktig der egentlig. Bare noe jeg har kagt over fordi harddisken var ekstern for kort tid tilbake03:36
pineapplrlagt*03:36
pineapplrTrygt å lege med fdisk eller gparted når man er trøtt03:36
pineapplrleke*03:36
RoyKok, da begynner du med å lage et raid på den disken03:37
RoyK#mdadm --create --level=5 --raid-devices=203:38
RoyKhm03:38
pineapplrHvordan gjør jeg det?03:38
RoyKhva slags filer skal du ha der?03:38
RoyKstore eller små?03:38
pineapplrBegge deler regner jeg med03:38
RoyKmdadm --create --level=5 --raid-devices=2 --chunk=64 /dev/vdc missing03:39
RoyKeh03:39
RoyKsdc03:39
RoyKikke vdc03:39
RoyKdiller med virtuelle maskiner her og virtuelle disker, så blir litt forvirra03:39
RoyKdet vil allokere hele sdc til et raid-5 med en manglende disk03:39
pineapplrFørst formatere den?03:40
RoyKnei, du legger et raid på disken03:40
RoyKså lager du ei volumgruppe03:40
RoyKvgcreate raid /dev/md003:40
RoyKså lager du et logisk volum03:40
RoyKlvcreate -l 100%FREE -n data raid03:40
RoyK"data" er navnet på volumet03:40
RoyKså legger du et filsystem på det volumet med "mkfs -t ext4 /devraid/data"03:41
RoyKsistnevnte er det som ofte kalles å formatere (selv om du må tilbake til åttitallet for å se faktisk formatering av harddisker)03:41
pineapplrRoyK: -bash: dadm: command not found03:42
RoyKmdadm03:42
pineapplrmin feil03:42
RoyKja, din feil, alt sammen03:42
pineapplrTTT03:44
pineapplrmdadm: device /dev/sdc exists but is not an md array.03:45
RoyKeh03:46
RoyKmin feil03:46
RoyKmdadm --create --level=5 --raid-devices=2 --chunk=64 /dev/md0 /dev/vdc missing03:46
RoyKmdadm --create --level=5 --raid-devices=2 --chunk=64 /dev/md0 /dev/sdc missing03:46
RoyKevt03:46
pineapplrmdadm: device /dev/sdc not suitable for any style of array03:46
RoyKeh03:48
RoyKumount /dev/sdc103:48
pineapplrmdadm: Defaulting to version 1.2 metadata03:49
pineapplrmdadm: array /dev/md0 started.03:49
RoyKoki03:49
RoyKpastebin /proc/mdstat03:49
pineapplrhttp://sprunge.us/hJcb03:50
RoyKoki - nå har du et raid som mangler en disk03:50
RoyKdet er fint03:50
RoyKmdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf03:50
RoyKupdate-initramfs -u03:50
RoyKdisse vil gjøre at den fortsatt vil hete md0 etter en reboot03:51
RoyKellers vil den bli hetende md127 eller noe03:51
pineapplroki03:51
RoyKikke at det har stort å si, men er litt irriterende :P03:51
RoyKvgcreate raid /dev/md003:51
RoyKlvcreate -l 100%FREE -n data raid03:51
RoyKnavn velger du selv03:51
RoyK"raid" er noe jeg har valgt for min volumgruppe03:51
RoyK"data" kan du velge til akkurat hva du vil03:51
pineapplr-bash: vgcreate: command not found03:52
RoyK100%FREE er for å fylle opp alt som er ledig der03:52
RoyKapt-get install lvm203:52
pineapplrKan den hete data?03:53
RoyKden kan hete kake03:53
RoyKeller data03:53
RoyKeller bieber03:53
RoyKom du vil03:53
pineapplrhehe, skjønner, men hva spesifiserer navnet for?03:53
RoyKdet er bare et navn03:53
RoyKvolumgruppa har et navn, volumet har et navn03:54
RoyKvgcreate justin03:54
RoyKosv03:54
pineapplrgåogleggdeg :D03:54
* RoyK ville nok ha valgt et annet navn ;)03:54
pineapplrhehe03:54
pineapplrdårlig med kreativitet så tidlig03:55
RoyKdu kan alltids vgrename/lvrename senere03:55
pineapplroki03:56
pineapplr:)03:56
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
RoyKså, vgcreate -n justin /dev/md0 :P03:57
pineapplrvgcreate: invalid option -- 'n'03:57
pineapplr:O03:57
RoyKeh03:58
RoyKdrit i -n03:58
RoyKbare navnet og enheten03:58
RoyKlitt trøtt nå03:58
pineapplrJeg valgte "data" i sta, kan jeg ikke bruke samme?03:58
RoyKjoda03:58
pineapplr  Physical volume '/dev/md0' is already in volume group 'raid'03:59
pineapplr  Unable to add physical volume '/dev/md0' to volume group 'data'.03:59
RoyKja, da har du ei volumgruppe allerede04:00
RoyKlvs04:00
pineapplrhttp://sprunge.us/UMWB04:01
RoyKja, så kan du bare legge et filsystem på den der04:02
RoyKf.eks. ext404:02
RoyKext4 kan ikke vokse over 16TiB, men det er kanskje ikke noe umiddelbart problem?04:03
pineapplrno problem det04:03
RoyKmkfs -t ext4 /dev/raid/data04:03
pineapplrHvordan legger jeg filsystem på den?04:03
pineapplrok04:04
RoyKog sleng på04:04
RoyKtune2fs -m.1 -c0 -i0 /dev/raid/data04:04
RoyKext4 reserverer normalt 5% til root, noe som er overkill på store filsystemer04:04
RoyKog normalt vil den kjøre sjekk jevnlig, noe som henger igjen fra ext2-dagene04:04
RoyKmkdir /data; mount /dev/raid/data /data04:06
RoyKog legg til filsystemet i /etc/fstab04:06
RoyKpastebin df -h04:08
pineapplrMange takk RoyK, kopierer og lagrer det siste. Er nødt til å stikke så jeg rekker toget! Får ha en fin dag på hackcon, mulig jeg er på irc utover dagen04:10
RoyKpineapplr: eh04:11
RoyKstart rsync før du stikker04:11
RoyKså kan du kopiere over den første bolken04:11
pineapplrHar forhåpenthvis ssh fra toget nå :P04:12
RoyKok04:12
RoyKsnakkes04:12
pineapplrRoyK: Sånn! :-)06:34
pineapplrDa har jeg mounta den til /data06:34
pineapplrRoyK: Lurer på hva jeg skal si til han som eier pc'en. Jeg skulle jo bare formatere den, sånn egentlig, faen07:15
IvarBhva skjer?07:19
pineapplrIvarB: Tror Royk er og hacker litt på hackcon. :-)07:20
IvarBheh07:21
f00fhax hax07:25
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
pineapplrf00f: Hva handler hacking om? ^^07:35
f00fkommer an på hvem du spør07:37
IvarBtror han spurte deg07:38
f00fhva handler kaker om?07:38
f00frar ting å spørre om07:38
pineapplrhehe07:38
f00fkan svare deg på hva det ER, men hva det handler om, det blir verre07:38
pineapplrKaker skal smake godt07:39
f00fja, helst07:39
pineapplrHva er meningen med livet?07:39
f00f"mening" er en mennesklig greie, og vi styrer ikke "livet", ergo er også dét en rar ting å spørre om07:40
pineapplr«Etikkens oppgave er å identifisere de verdier som mennesket behøver for å leve fremgangsrikt, og integrere verdiene i et system av etiske prinsipper.»07:44
* RoyK er på hackcon, ja09:50
* Mathias cons the hacker16:36
Mathias*gjeeeeeeeeeeeeesp*17:25
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
lolbeedette maa vaere den minst smertefulle ubuntuinstallasjonen jeg har hatt19:37
lolbeebare 3 reboots19:37
lolbeesaafremt den faktisk booter19:37
lolbeedet gjorde den ikke19:41
lolbeefaens grub19:41
Mathiassikker på at det er grub som kuker?20:00
* pineapplr sukker nå har han kommet med enda en ræl pc20:42
pineapplrDen første starta da den kom. Denne er samme møkka og startet ikke da den kom. Selv i bios blir skjermen plutselig bare svart!20:43
pineapplrSkjermen mister ikke signalet ser det ut som, men den blir bare svart20:44
pineapplrRoyK: Skal jeg rsynce innholdet på en av de andre 2TB diskene over på /data da? Så inkluderer man diskene etterhver i raidet?20:49
pineapplretterhvert*20:49
sigurdgahvis skjermen blir svart i bios har du et alvorlig problem, ikke et os-problem21:07
geirhablir sikkert for varm21:36
RoyKpineapplr: ja22:14
RoyKpineapplr: helt enkelt jobber du nå med et knekt raid, det blir friskt igjen når det får en ny disk22:15
RoyKpineapplr: så, når du trnger mer plass, så legger du til en "missing" disk, og så funker det som raid-0 igjen til du får kopiert over tinga22:16
RoyKnår alt er over, legger du til den siste disken og du har et forhåpentligvis sunt raid-522:16
* RoyK klager høylytt over hvor billig øl det var på hackcon22:26
RoyK q22:26
Mathiasklaging på billig øl?23:19
Mathiashmm23:19
* Mathias mistenker at RoyK er rootet23:20
* RoyK r00ter Mathias 23:25
* Mathias roter23:25
RoyKsom vanlig23:29
Mathiaser kun rot og root her23:30
RoyKdet er noe med fjortiser - de har noe av og til, men ofte er det bare rot23:30
Mathiasmen jeg har et rot i systemet mitt23:30
Mathiaseller var det system i rotet?23:30
RoyKjoda, men ta det som et kompliment - du kommer med gode ting av og til23:31
RoyKi motsetning til folk som f00f og sånt som baare skryter av å være gamle og rike23:31
Mathias:)23:31
Mathiasbare avogtil, kan ikke være nyttig for ofte! :P23:32
RoyKgreit med en fjortis av og og til som kan noe23:34
jo-erlendRoyK, nå er det du som starter...23:34
RoyKjo-erlend: nei23:34
RoyKjo-erlend: f00f har kjørt ganske hardt på dårlige vibber23:34
jo-erlendRoyK, jo, f00f har ikke sagt noe på flere timer. Da er det unødvendig at du plutselig svinger pisken.23:34
RoyKjo-erlend: jeg svinger ikke pisken, bare nevner navnet23:35
jo-erlendja. Nettopp. :)23:35
RoyKjo-erlend: ja - og så?23:36
RoyKjo-erlend: han tilfører intet til denne kanalen annet enn søppel, det vet du23:36
jo-erlenddet var unødvendig å nevne navn i den sammenhengen. Hvis det finnes en konflikt, så styrkes den konflikten av at den ene siden blir brukt som negativt eksempel.23:36
jo-erlendjeg vet ikke det, fordi jeg dessverre har vært borte i nokså lang tid.23:37
RoyKja, og da kan du melde deg ut23:37
jo-erlendja, eller så kan jeg bli provosert å hive ut deg. :)23:37
RoyKom du ikke har peiling, har du ikke peiling. punktum23:37
jo-erlenddet er prosessen jeg reagerer på. Hvis dere har fått nok av f00f og det er noe dere er enige om, så støtter jeg en ban. Men tilfeldig og kortvarige bans, synes jeg er uheldig. Det kan skape unødvendig utrygghet.23:38
RoyKåh,,23:39
RoyK ¨23:39
RoyKha du blitt lyshåra? du svarer ikke på meldinger, men velger å ta deg til rette i en konflikt som har skjedd over en stund23:40
RoyKfint23:40
jo-erlendsvarer jeg ikke på meldinger?23:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!