/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/10/#ubuntu-vn.txt

=== n0bawk` is now known as n0bawk
vubuntor116Hi all04:03
vubuntor116có pro nào giúp mình được không nhỉ04:04
vubuntor116Mình cài máy in HP M1132MFP trên máy sử dụng windows, giờ chia sẻ cho các máy dùng ubuntu thì không được04:04
vubuntor116Các bạn cho mình hỏi đã ai làm với máy in hp m1132mfp chưa? và máy in này có hỗ trợ driver ubuntu không04:06
vubuntor116ah các máy còn lại của mình dùng ubuntu 12.0404:06
TuxZombiethường thì máy in HP sẽ làm việc tốt với Ubuntu04:07
vubuntor116của mình là cái máy in trên windows04:16
vubuntor116rồi chia sẻ, nếu dùng máy windows kết nối thì in bình thường04:16
vubuntor116nhưng khi dùng máy dùng ubuntu kết nối đến thì không in được04:17
vubuntor116chỗ mình đã thử dùng một con hp p2014 cũng dùng như thế để chia sẻ cho các máy ubuntu thì in bình thường04:18
vubuntor116nhưng khi dùng con m1132 thì lại không in được, mình vẫn setup như thế, khi kết nối đã chọn đúng loại máy in nhưng in thì không đưuọc04:19
vubuntor116có bạn nào biết không giúp mình với04:20
TuxZombiechịu04:20
* TuxZombie chưa cài máy in bao giờ04:20
vubuntor116hix04:21
vubuntor116có pro nào đã dùng máy in HP M1132 không?04:22
=== vubuntor315 is now known as Mandalord
vubuntor632hello có ai không ạ06:41
redlotus!ask06:43
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!06:43
TuxZombieredlotus: người ta đã đi rồi06:46
TuxZombie:sosad:06:46
redlotusukie06:48
=== TuxZombie is now known as Tux|DSP|Away
=== Cua is now known as CuaKute
=== CoconutCrab is now known as CrabBot
=== Cua is now known as Cua|zzz
=== Tux|DSP|Away is now known as Tux|DSP
=== Cua|zzz is now known as AppleCrab
=== Cua is now known as HappyCrab
vubuntor850:)13:43
vubuntor850chắc chỉ có bot ở đây quá13:43
=== HappyCrab is now known as LoveCrab
=== n0bawk` is now known as n0bawk

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!