/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/11/#ubuntu-dk.txt

=== ttc2k11 is now known as Thoben
ThobenDrmpw2k6Moseager07:45
Ubuntubruger1?spørsmål min computer kjører med ubuntu 12.10 og den fryser oftere og oftere, vet ikke helt hva jeg skal gjøre11:17
=== humle85L is now known as humle85
=== humle85 is now known as humle85|AFK

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!