/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/11/#ubuntu-no.txt

jo-erlendJeg har kjent til f00f i mange år, under mange forskjellige nicks. Han er og blir et troll. Jeg vet at han har litt kunnskaper, så jeg hadde håpet at han ville prøve å være konstruktiv her. Men det veier ikke opp.00:14
jo-erlendSlimG, RoyK: har dere fått snakket litt om hjemmesidene og sånt?00:19
lolbeekan grub boote fra ext4?00:59
lolbeefaenskapet vil ikke boote00:59
lolbeebooter til en _00:59
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
lolbeelol01:24
Mathias*gjesp*01:25
lolbeehvis man glemmer aa sette bootable flagget vil ikke ubuntu boote, lol01:25
Mathiassier du det?01:25
lolbee5 gangen jeg installerer ubuntu idag01:25
Mathiashahaha01:25
lolbeeville ikke boote01:25
lolbeeNaa satt jeg bootable flagget, haper den vil boote naa01:25
lolbeefaen01:43
lolbeeenna ingen boot01:43
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
geirhabootable-flagget er vel bare en windows-ting05:11
geirhaUbuntu bruker jo grub05:11
Atluxityog hvor ligger grub?05:28
geirhaden legger man vanligvis i mbr-en05:31
Atluxitymhm05:32
Atluxitygrub kan boote partisjoner uavhengig av bootable-flag ja05:33
Atluxitylolbee: kommer du til grub? har du kryptert disken?05:34
lolbeeAtluxity: raid05:37
lolbeenei05:37
lolbeenei05:37
lolbeeinstallerte paa nytt uten raid05:38
lolbeeda hadde jeg ikke nettverk05:38
lolbeelol05:38
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
SlimGjo-erlend: Han har fått tilgang, utenom det har vi ikke gjort noe mer med fremtidige prosjekt av ubuntu.no, jeg ønsker fortsatt å få startet opp et ubuntu norge subforum på ubuntuforums.org, men de svarer meg ikke der når jeg spør dem06:24
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
iorwethHei folkens07:59
Atluxityhei hei08:19
=== xt\ is now known as xt
IvarB o/10:37
IvarBtrøtt....11:30
Atluxitysamme11:45
lolbee.btc16:57
Mathiashvorfor skriver du det hele tiden?16:57
lolbeefor aa sjekke prise16:57
lolbeemen dette er feil kanal16:57
Mathiaser vel ikke noe sånt her? :P16:57
lolbeenei, jeg er bare vant til at 2 er en annen kanal16:58
lolbeealt + 2 .btc er gammel vane16:59
Mathiashaha16:59
lolbeeElkjop mente at mobilen min hadde skitt og irr inni ladderporten16:59
lolbeedrittsekker :P Jeg faar vel dyppe skiten i isopropanol17:00
IvarBdet er sånn dem unngår kunder med klagesaker17:06
Mathiaser sånn de unngår kunder17:06
IvarBdet og17:06
Mathiaser en god grunn til at jeg kun kjøper ting på nettet17:07
lolbeeJeg ba om aa faa bilder osv17:13
lolbeedet er vel ingen grunn til aa ikke ta det til FTU?17:14
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
virtuelvNoen her som har peiling på Samsnung-SSD-er?19:30
virtuelvspesifikt over-provisioning19:30
pineapplrRoyK: rsync ble ferdig sist natt, formaterer det nye volumet og kjører «mdadm --create --level=5 --raid-devices=2 --chunk=64 /dev/md0 /dev/sdc missing19:44
pineapplr» på det nye volumet?19:44
lolbeeRoyK: jeg installerer ubuntu paa raid, men den booter ikke19:54
pineapplrlolbee: Prøver å få sette opp raid5 her, RoyK hjalp meg med første disken. Men jeg satt oppe hele natta og husker ikke så mye av det, har loggen å støtte meg til. Men vet du hva jeg skal gjøre for å sette opp neste disk? Slik at det ikke blir noe feil19:56
lolbeepineapplr: forst legger du den til mdadm19:57
lolbeesaa grower du raidet med en disk19:57
pineapplrHar formatert neste disk nå, så jeg skal bare kjøre "mdadm --create --level=5 --raid-devices=2 --chunk=64 /dev/md0 /dev/sdv missing" den den?19:58
pineapplrSlik jeg gjorde på forrige disk19:59
pineapplrlolbee: mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb ?20:03
lolbeelager du nytt raid, eller legger du til en disk?20:04
pineapplrAltså, jeg tror raidet skulle være satt opp. Skal legge til to disker til. begynner med en20:05
virtuelvgrmph20:07
virtuelvdagens frust: samsungs kundestøtte20:07
virtuelvtrenger svar om SSD-ene deres, men samsungs websider gjør det $!@# vanskelig å finne ut hvordan jeg kontakter dem20:07
pineapplrAltså, ser det skjer noe i /proc/mdstat20:10
pineapplr:P20:10
pineapplrNoe som ser ut til å ta laaaang tid20:10
lolbeepineapplr: det er bra20:10
pineapplrlolbee: 510 min!20:11
Mathiasbare 8,5 timer det20:11
lolbeepineapplr: min tok mye lengre tid20:11
lolbeepineapplr: add en til og saa grow den20:12
pineapplrJeg bare adda den. Da jeg skrev mdadm --grow /dev/md0 fikk jeg mdadm: /dev/md0 is performing resync/recovery and cannot be reshaped20:13
lolbeepineapplr: ahh, da maa du vel vente20:14
pineapplrok20:14
Mathiaspineapplr: ta en middagshvil20:15
Mathiaslær deg å sjonglere med harddisker20:15
pineapplrMathias: Jeg har matteprøve imorgen!20:16
pineapplr:-P20:16
Mathiasfancy matte? :P20:16
lolbeeMathias: trenger du 4tb lagring til i morgen?20:16
pineapplrderivasjon og antiderivasjon og med trigonometri funksjoner, vektorer og matriser20:17
Mathiasja, driver liksom å laster ned stargate i 720p, så 200 gb, dobbelt så mye som disken er på20:17
virtuelvsigh20:18
Mathiasfancy da20:18
virtuelvsupportwebsidene til samsung virker ikke i chrome20:18
pineapplrTror det inkluderer både R1 og R2 matte, er vel aka forkurs matte :P20:18
virtuelvog når du ved litt sniking og rask musing klarer å omgå det20:18
Mathiasvirtuelv: alle supportsidene til alle fabrikantene suger ræv20:18
Mathiasspesielt dell sine20:19
virtuelvså finnes ikke supportsystemet deres oppdatert20:19
virtuelvså disken jeg skal ha support på står faen ikke der20:19
Mathiasmå innom 650 sider for å laste ned en halv driver20:19
pineapplrhehe20:19
virtuelvog de krever at jeg oppgir telefonnummer og hjemmeadresse for å få lov til å sende dem en epost20:19
virtuelvdisse folkene skal være glad jeg ikke er Jeremy Clarkson20:20
virtuelver mest frista å sende en regning til dem for kjøp av Windows-lisens20:20
Mathiasdoit20:21
virtuelveventuelt å finne en annen måte å fortelle trehundreogfemti millioner mennesker at de bør tas ut i bakgården og skytes20:21
virtuelvalt jeg prøver å finne ut er20:21
Mathiasvirtuelv: UBUNTU OR DIE20:21
virtuelvDe har et SSD-verktøy som heter "Magician", evt. "SSD Magician"20:22
virtuelvsom bare virker under windows20:22
virtuelv(og ikke _tenk_ på Wine - dette snakker direkte med hardware, og kødder med partisjonstabeller)20:22
Mathiasvbox? :P20:22
virtuelvikke mye nytte20:22
virtuelvi det verktøyet kan man konfigurere noe som heter "over provisioning"20:23
virtuelvkort sagt hvor mye plass man skal reservere som SSD-en selv kan bruke til å adminisitrere20:23
virtuelvdet øker ytelse og levetid20:23
virtuelvdet er det første som er viktig for meg i det tilfellet her, i og med at jeg driver og tuller med mange lydkanaler i sanntid20:24
virtuelv(spiller inn, altså)20:24
Mathiaskult20:24
virtuelvmen: det finnes ingen dokumentasjon på _hva_ denne over provisioning-saken faktisk gjør, rent teknisk20:24
virtuelvaltså: lager den en magisk partisjonstabell20:25
virtuelvrekonfigurerer den firmwaren?20:25
pineapplrmagi :D20:25
Mathiaskanskje den holder på med heksekunster?20:25
pineapplraka hex art20:25
virtuelveller skjønner SSD-en bare helt av seg selv at den kan bruke upartisjonert plass på slutten av disken til dette formålet?20:25
Mathiasbtw, hvor i landet ligger denne virtuelle elven? :P20:26
virtuelvMathias: har mer med elvis å gjøre enn elver20:26
Mathiasoh?20:26
virtuelvegentlig bare en konsekvens av at jeg ikke kan bruke det vanlige nicket mitt på freenode20:27
virtuelvmen, altså: siden det å oppdage om seks måneder at jeg gjorde denne over-provisioningen på feil måte, vil koste meg mye mer tid enn å faktisk finne det korrekte svaret, så prøver jeg reseach først20:28
virtuelvog researchen min tilsier at dette er det første og siste samsung-produktet jeg kjøper som krever at jeg på noe som helst tidspunkt involverer noe som helst av software20:29
virtuelv(eller at jeg noensinne vil anbefale det - ergo er Samsung Galaxy herved strøket av lista over ting jeg foreslår til folk som ikke vil ha iPhone)20:30
virtuelvjeg har fått bra kundestøtte fra andre firmaer, men å ikke få lov til å kontakte samsungs live-chat fordi lagringsproduktene deres ikke finnes i dropdownen, eller å ikke kunne kontakte dem på epost fordi samsungproduktet jeg visserlig har kjøpt ikke finnes i kundestøttesystemet er mer inkompetent enn selv hva HP20:32
virtuelvmakter20:32
virtuelv(A\;/20:33
Mathiasprøver du engelsk eller norsk support?20:33
virtuelvbegge20:33
Mathiaswow20:33
virtuelvaltså, jeg innser at selve spørsmålet mitt er litt over middels avansert - men jeg kommer jo ikke så langt at jeg får lov til å spørre20:34
virtuelvjeg skjønner ikke hvorfor disse megakorporasjonene skal være så gjennomfiendtlige mot kundene20:35
virtuelvden eneste av dem jeg ikke har ræva erfaring med er Apple20:35
virtuelvjeg bestilte en iPhone fra dem som hadde en feil med skjermen da jeg fikk den20:35
virtuelven liten telefon til dem, og jeg hadde to forskjellige budbiler på døra to dager etter20:36
virtuelvden ene for å plukke opp den ødelagte telefonen20:36
virtuelvog den andre for å gi meg en ny20:36
Mathiasmen så koster jo telefonen så mye at du kan ansette en tjener i 10 år for det du betaler20:37
virtuelvnei, realprisen på iPhone og Samsung Galaxy er nokså lik20:37
virtuelvså det er vel mer et spørsmål om man i første omgang synes smarttelefoner er noe godt poeng i utgangspunktet20:39
virtuelvog deretter om hva man foretrekker20:39
virtuelv(uten at jeg skal gå inn i den debatten - jeg foretrekker den telefonen jeg gjør, og driter strengt tatt i hva andre liker - men jeg anbefaler ikke fabrikanter med beviselig ræva kundestøtte20:40
virtuelvikke fordi folk vanligvis trenger support, men det forteller mye om hva som kommer til å skje den gangen du trenger en garantireprasjon20:41
virtuelv)20:41
virtuelv /rant20:45
pineapplrMathias: Dette er eksamen fra i fjor http://athena.angawar.net/NITH_23_mai_2012.pdf20:48

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!