/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/11/#ubuntu-vn.txt

=== n0bawk` is now known as n0bawk
vubuntor596chaof car nhaf02:44
vubuntor596chào cả nhà02:44
vubuntor596ngày mới vui vẻ ạ02:45
n0bawkuh ngày nào có $$ cũng vui vẻ hết02:46
Dynamon0bawk: +102:47
vubuntor596hello03:05
vubuntor596các anh giúp em tí được ko ạ03:05
vubuntor596em dùng ubuntu 12.1003:05
vubuntor596nhưng cái pin ấy mặc dù đã sạc đầy nhưng nó vẫn cứ báo 83%03:06
vubuntor596và vẫn báo đang sạc03:06
vubuntor596nhưng sang win thì thấy nó báo 100% và đã ngưng sạc03:06
vubuntor596em sợ thế này vài bữa nó chai pin ạ :(03:06
C4NoC chắc calibrate chưa đúng thôi03:32
C4NoCmà chắc gì windoze đã đúng03:32
C4NoC:-/03:32
vubuntor596:) win thì đúng 100% ạ03:32
vubuntor596asus có cái power4gear nó báo đúng lắm03:32
vubuntor596nhưng sang đây thì mặc dù đèn báo sạc đã sang màu xanh03:32
vubuntor596nhưng ubuntu vẫn báo là 83% và vẫn đang sạc03:33
vubuntor596còn sang window thì nó báo full và đã chuyển qua dùng nguồn ạ03:33
=== Tux|DSP is now known as _Tux_
=== Cua_ is now known as ShutinCrab
=== ShutinCrab is now known as SteelCrab
=== SteelCrab is now known as InfestedCrab
=== C4NoC is now known as MutatedC4NoC
* Infested1rab ôm fleabag11:23
=== Infested1rab is now known as ChaosCrab
=== ChaosCrab is now known as Cua
=== Cua is now known as MelancholyCrab
=== MelancholyCrab is now known as Cua7Hoc
=== Cua7Hoc is now known as BurningCrab
vubuntor538alo17:18
vubuntor538có ai giúp e vấn đề về cái GCC ko ạ17:19
vubuntor538em cài driver linux theo hướng dẫn ở http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Quantal_Installation_Guide17:19
iSupyBot`Title: Ubuntu Quantal Installation Guide - cchtml.com (at wiki.cchtml.com)17:19
vubuntor538nhưng nó cứ báo lỗi unable to solve gcc17:19
vubuntor538e mới xài linux đc 1 tháng nên cũng chưa biết phải khắc phục thế nào17:19
vubuntor538có anh / chị nào có kinh nghiệm giúp dùm e với17:20
_Tux_vubuntor538: cài gcc17:24
_Tux_thì cài gói này là đủ17:24
_Tux_build-essentinal17:24
vubuntor538e vừa cài17:27
vubuntor538nó bảo cài rồi17:27
vubuntor538tại hồi trước có làm gì cái gcc ấy17:27
vubuntor538giờ trong terminal gõ gcc17:27
vubuntor538nó bảo là The program 'gcc' can be found in the following packages17:28
vubuntor538đang nghi là do không set đc variable enviroment17:28
vubuntor538:(17:28
_Tux_vubuntor538: echo $PATh17:30
_Tux_vubuntor538: echo $PATH17:30
vubuntor838hình như sau một hồi đổi tên file và đường dẫn thì giờ nó chạy đc rồi ạ17:33
vubuntor838thanks a _Tux_17:33
* _Tux_ chả làm gì cũng được thanks lol17:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!