/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/12/#ubuntu-fi.txt

thaurwylthHei. Kuulkaapa. Minulla on kaksi riviä Denyhostsiin liittyvää tauhkaa crontabissa. Jos nyt vaikka käynnistän koneen uusiksi, niin tarvitseeko huolehtia mistään, vai saakohan pelkästään näillä kahdella halutun toiminnallisuuden?08:22
thaurwylth0,10,20,30,40,50 * * * * python /usr/share/denyhosts/DenyHosts/deny_hosts.py -c /etc/denyhosts.conf08:22
thaurwylth01 * * * * /usr/sbin/denyhosts --purge08:22
EchramathMitä tuossa btw. on tapahtuu?08:45
thaurwylthMitä kysymys tarkoittaa? Tuo ajelee välillä semmoisen selvityksen, että ketkä ovat mahdollisesti kolistelleet liikaa SSHD-porttia, jakaa niille yhteyskieltoja ynnä muuta denyhosts.confissa spesifioitua, ja sitten välillä poistaa tietyn logiikan mukaan tarpeeksi vanhat synnit listoilta.09:01
EchramathKyl toi äkkiä näyttää sitten ihan järkevältä.09:05
mjrjoo09:06
anacrontollanen pitäis kyll olla vakiona distroissa09:10
thaurwylthMitä tarkoittaa "pitäis"? Se voi nääs kriittisesti tarkoittaa kahta eri asiaa tässä.09:13
anacronthaurwylth: niin siis mielestäni sellainen pitäisi olla, kun sellaista ei nyt ole09:17
anacroneli haluaisin09:17
thaurwylthPeukku sille.09:18
puhurieikä fail2ban ole vakiona?15:54
puhuri* eikös, siis pakettina15:54
=== dominus_ is now known as rikut

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!