/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/12/#ubuntu-no.txt

=== pdxleif is now known as pdxleif_away
lolbeeRoyK: hva heter den nettbutikken?02:58
lolbeeden som er i oslo02:58
lolbeesom er butikk ogsaa02:58
lolbeehunden knuste skjermen saa jeg har enn unskyldning til aa kjope en ssd02:58
=== lolbee is now known as lolant
=== lolant is now known as loldog
=== loldog is now known as lolcat
=== lolcat is now known as TheOne
=== TheOne is now known as lolcat
RoyKlolcat: digital impuls07:10
lolcatma bare bestemme meg for en ssd07:37
RoyKIntel 520 er mye for penga07:59
lolcatpris og storrelse?08:00
lolcatjeg vil ikke ha en tregere en Forcen min08:01
carestadsamsung er vel bra og?08:07
RoyKcarestad: joda, det meste funker nok08:08
RoyKsammenlikna med snurredisk er *alt* bedre08:08
carestadhehe, joda08:09
carestadjeg har en Samsung 830 256 GB i hvert fall. frisk og fin, den :)08:09
lolcat250MB/s write virker kjedelig08:10
RoyKheh08:14
RoyKdet holder08:14
RoyKdet som er viktig, er IOPS08:14
RoyKog selv de billige, gir deg godt over 5000 iops - med 7200RPM snurredisk, får du 100 IOPS på en god dag08:15
carestadlolcat: 830-en har jo 520/400 MB/s08:19
RoyKlolcat: har du SATA2 eller -3?08:19
RoyKmed SATA2 er du jo begrensa nedad til 3Gbps (300MB/s)08:27
RoyKmen igjen - det er IOPS som virkelig teller08:28
jo-erlendDette blir spennende! Dama har en PowerBook G4. Hun har rota bort litt data på den, så jeg skal prøve å finne ut av det. Men selve systemet er også litt krøkkete, så jeg skal installere Ubuntu på den. Aldri installert Ubuntu på en Mac før og hvertfall ikke en PPC-basert en.12:23
RoyKtror jeg hadde kjørt opp en eldre os x for ppc i stedet12:26
RoyKhar du fått ut dataene?12:26
jo-erlendikke enda. Jeg kjenner ikke verktøyene i OS X godt nok.12:27
jo-erlendhvorfor heller en eldre OS X enn en ny Ubuntu?12:27
jo-erlendogså hadde jeg ingen ekstern disk. dd er vel tilgjengelig i OS X vil jeg tro? Så kan jeg eksperimentere litt.12:37
RoyKdu har dd i os x også, ja12:53
RoyKfunker sikkert med ubuntu også, kanskje lubuntu12:53
RoyKmen os x er kanskje noe lettere12:53
RoyKtype lettvekter12:53
RoyKi så fall trenger du 10.5, som var den siste med ppc-støtte12:55
* RoyK har12:55
pineapplr«[>....................]  reshape =  0.3% (6824384/1953513408) finish=1822.9min speed=17797K/sec» Ser det riktig ut etter å ha kjørt «mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices=4» ?13:14
RoyKjau13:14
pineapplrOki, da er det vel bare å vente, også vet man at man har en disk til etterpå13:15
RoyKom du skulle legge etil to disker i raidet, kunne du ha gjort det i én operasjon13:15
RoyKeller - om du skal legge til en idsk til, og ikke trenger plassen umiddelbart, så kan du jo kjøre raid-613:16
pineapplrStarter den automatisk etter reboot? Når jeg mounter den(har ikke lagt den til i fstab enda)13:21
RoyKdet gjør den, men du må konfe det riktig for at den skal bli hetende md0 hver gang13:22
RoyKmdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf13:22
RoyKog så13:23
RoyKupdate-initramfs -u13:23
RoyKsjekk at ikke mdadm.conf inneholder noe gammelt først13:23
pineapplrOk, det så ut som den la til den samme linja som lå der fra før i den gamle13:26
pineapplrok, men tar en middagslur13:27
jo-erlendRoyK, men hvordan er det med programvare til OS X 10.5 nå? Er ikke det meste utgått?13:36
RoyKlitt usikker - mye funker nok13:36
jo-erlendfår ikke noe LibreOffice for eksempel?13:36
RoyKlibreoffice sier MacOSX 10.4 (Tiger) or higher;13:39
RoyKintel og ppc http://www.libreoffice.org/download/system-requirements/13:39
RoyKmye minne har du på den?13:39
Mathias*gjesp*14:02
Mathiasmrn14:03
jo-erlendRoyK, mye jeg ikke vet om den maskinen.14:42
jo-erlendjeg har jo ikke til hensikt å anbefale OS X fremfor Ubuntu med mindre OS X gir et svært mye bedre resultat. Og det stiller jeg meg tvilende til, så lenge vi har gode drivere, etc.14:43
* jo-erlend har stadig lyst til å implementere en høy-ytelses Unity i LXDE. 14:46
lolcatFor Guds skyld, ikke gjor det15:31
Malinuxee/go 3116:49
Mathias*gjeeeeeesp*16:49
xtMathias: bind ctrl-G til /go, så slepper du å skrive /go16:50
xterr. sooryy. Malinux :16:50
Mathiaspff16:50
Mathiasjeg trenger bare å skrive /31 ellernoe så hopper irssi ditover16:50
xtalt-j 31 i weechat16:51
xteller ctrl-g 3116:51
Mathiasda er man egentlig like langt :P16:51
xtforskjellen er at i wechat kan du skrive ctrl-g ubuntu16:51
Mathiasnumpad er <316:52
Mathiasfår vel snøvle opp windowsen så jeg får spille ksp16:53
Malinuxxt: det kunne vært noe ja :)16:53
Mathiasraskt spørsmål: hvordan låser jeg kernelen i apt-get? (så den ikke prøver å oppgradere)17:05
IvarBhttp://askubuntu.com/questions/178324/how-to-skip-kernel-update17:06
IvarBtok meg 10 sekunder å google :P17:06
Mathiasingen av de funket, apt maser fortsatt at den ikke kan erstatte kernelen :\17:12
=== alexander is now known as Guest25933
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
RoyKaften19:22
RoyKjo-erlend: om os x vs linux, så tror jeg os x vil funke bedre, yte bedre, og via os x ports, ha støtte for det meste av programvare tilgjengelig19:28
RoyKjo-erlend: men opp til deg, som vanlig19:28
RoyKmen lubuntu vil kanskje funke fint19:37
RoyKunity kan du nok drite langt i19:38
IvarBDa Vinci's Demons var jo litt bra tv-serie19:57
* RoyK lurer på hva slags film han skal se20:04
IvarBRoyK: har du sett Cloud Atlas?21:01
RoyKnei - ser the green mile21:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!