/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/12/#ubuntu-tr.txt

ognyslm06:18
fnoyanisiselam11:40
Kartagis&mp add "^selam$" "echo sana da selam $who"12:08
f0undKartagis: The operation succeeded.12:08
fnoyanisif0und : selam12:09
f0undfnoyanisi: Error: ":" is not a valid command.12:09
fnoyanisiolmadı12:09
fnoyanisiselam12:09
f0undsana da selam fnoyanisi12:09
fnoyanisiselam12:09
f0undsana da selam fnoyanisi12:09
fnoyanisiselam f0und12:09
fnoyanisiselam12:09
f0undsana da selam fnoyanisi12:09
=== fnoyanisi is now known as fnoyanisi_away
fnoyanisi_awayselam13:57
f0undsana da selam fnoyanisi_away13:57
=== fnoyanisi_away is now known as fnoyanisi
fnoyanisiselam13:57
f0undsana da selam fnoyanisi13:57
turgays.a14:00
fnoyanisia.s14:00
fnoyanisiselam demen lazım14:00
fnoyaniside bakalım14:00
turgayselam14:00
f0undsana da selam turgay14:00
fnoyanisiselam14:02
f0undsana da selam fnoyanisi14:02
turgayse lam14:02
turgay:D14:02
fnoyanisiselma14:02
fnoyanisisselam14:02
fnoyanisiolmuyo14:03
turgayTeknoloji devi Microsoft, 12 yıl önce piyasaya çıkardığı ilk Windows yazılımı XP’yi 8 Nisan 2014’te resmi olarak emekli etme kararı aldı.14:32
turgaydah yaşıyormuymuş bu işletim sistemi14:32
fnoyanisiwin98 deb sonra iyiydi ama14:49
turgayvista vardı  rüzgar gibi geçmişti :D15:02
fnoyanisio biraz fiyasko oldu sanırım15:04
fnoyanisiama wi7 güzel mesela15:04
turgaynt sonrası tümü aynı sistem üzerinde geliştirildi diye biliyorum15:06
fnoyanisiöyle15:07
fnoyanisipmode15:07
fnoyanisiwin98 de pmode filan yoktu15:07
fnoyanisiondan bir sürü mavi ekran15:07
turgayson 8 sürümü yüzlerini güldürmemiş15:23
lessentselamlar...15:35
=== murat is now known as Guest32854

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!