/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/13/#ubuntu-tr.txt

fnoyanisiselam05:48
f0undsana da selam fnoyanisi05:48
fnoyanisiselam05:48
f0undsana da selam fnoyanisi05:48
fnoyanisiselam05:48
f0undsana da selam fnoyanisi05:48
ognygnydn06:13
f0undzbam!06:13
ElixirVitaeSelam #ubuntu-tr!12:23
f0undSelam ElixirVitae!12:23
fnoyanisiselam14:05
f0undsana da selam fnoyanisi14:05
fnoyanisiselam14:05
f0undsana da selam fnoyanisi14:05
ElixirVitaesana da selam fnoyanisi14:25
fnoyanisibit bot daha mı :)14:26
fnoyanisis/bit/bir14:26
turgayselam17:19
f0undsana da selam turgay17:19
fnoyanisiselam17:19
f0undsana da selam fnoyanisi17:19
fnoyanisiselam17:19
f0undsana da selam fnoyanisi17:19
fnoyanisiselam17:19
f0undsana da selam fnoyanisi17:19
turgaysana da selam f0und17:19
gamyoncuselamlar18:19
=== ekolojik is now known as Guest13083
ElixirVitaeSelam gamyoncu.18:24
gamyoncuselam ElixirVitae18:25
=== murat is now known as Guest17921
Guest17921slmlr20:14
Guest17921genc abi musaıtmısın20:15
=== Guest17921 is now known as hanzala
gencnedir sıkıntın20:23
hanzalasıkıntı yok abi20:24
hanzalasımdı ben ubuntuya kde kurdum o kde ıkonunu nasıl ubuntu ıkonuna cevıre bılırım dıye soracaktım20:25
genckde ayarlarından simgeleri degiştire bilirsin20:26
hanzalasayende tum sıkınıtıları astık20:26
genckde ile alakalı fazla bilgim yok20:30
hanzalaabı su ılk acılıstakı tornavıda harddısk net ve kde ıkonu varya onları dıyom20:30
hanzalaoda olmasın be abı20:31
hanzalaherseyı bılecen dıye bı kayde yokki20:31
gencgdm ekranından mı bahsediyorsun20:31
hanzalaevet20:33
genckde gdm kullandıgını sanmıyorum20:42
hanzalabılmem abı sen gdm dıyorsan odur20:42
gencacılış yöneticisi ve benzeri bir isim le ayarlar ekranında vardır20:43
gencoraya bak20:43
gencubuntu ilk deger olarok lightdm kullanıyor gnome shell yüklenince gdm gelebiliyor20:45
hanzalahttp://tr.pardus-wiki.org/NASIL:A%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C5%9F_ekran%C4%B1_g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCn%C3%BC_de%C4%9Fi%C5%9Ftirmek20:46
hanzalaabı ıste 2011 dekı goruntuye bakanmı20:47
hanzalaaradıgım yer orası20:47
hanzalao pars ıkonu bende kde olarak cıkıyo20:47
hanzalaben onu ubuntunun kı yabak ıstıyom20:47
hanzalaaha cevap burdaymış yaw20:48
hanzalademek sorun bendeymış googleyı adam gıbı kullanamıyomuşum20:55
hanzalaıyı aksamlr sıze21:01

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!