/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/14/#ubuntu-no.txt

* RoyK gir Mathias en tusj00:24
Mathiashaha00:25
Mathiasenten er det pga at jeg deler den med samba eller så er den en funky innstilling på maskinen, aner ikke hva som forårsaker det :\00:25
Mathiaslitt plagsomt når jeg skal skrive ut noe (f.eks. en bussrute), ser jo mongo ut00:26
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
RoyKhttp://www.youtube.com/watch?v=zX09WnGU6ZY00:30
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
Mathiasfi-fa-fo01:31
Mathiashvem er det som bruker min utedo?01:31
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
winbhost-it.no legger ned sine shelltjenester og jeg lurer på om noen av dere kjenner til noen gode shellprovidere? skal kun brukes til irc11:35
lolcatJeg bruker en vps til $5 i maaneden fra digitalocean11:45
lolcatwinb: Den funker brukbart11:46
IvarBjøss, billig11:51
IvarBfull kryptert?11:57
* RoyK har en egen vm for sånt12:08
Solskogenegen vm til irc?12:15
RoyKjau12:45
Solskogener det fordi du bruker BitchX fortsatt? :-)12:46
RoyKirssi :P12:57
winbJeg sliter med å spille av videoer i fra tv2s hjemmesider. lik som i denne linken http://www.tv2.no/underholdning/hjelperdeg/smaker-maten-egentlig-bedre-med-cola-zero-4026237.html totem spør om tilatelse for å spille av og når jeg godkjenner får jeg bare sort skjerm i avspillingsvinduet14:10
winbHvordan skal jeg gå frem for å få sett videosnuttene?14:10
RoyKser ut som om den bruker silverlight14:13
RoyKdet finnes bare for windoze og såvidt for os x14:14
RoyKmoonlight kan funke, men prosjektet er avslutta og koden muligens utdatert14:14
winbJeg sender en mail til tv2 hjelper deg. Dem burde klare å hjelpe meg ,)14:23
RoyKhehehe14:30
Malinuxwinb: det er jo en genial idè :D14:38
pineapplrhaha --> http://ithelpage.com/14:41
Malinuxcooool14:50
RoyK:)14:54
RoyK 14:58
IvarBlol15:12
pineapplrohai, driver litt med en bilsterio her, og lurer litt å en connector her, noen som kan hjelpe?16:28
pineapplrSkulle hatt en overgang muligens16:28
pineapplr2 sec laster opp bilde16:29
pineapplrhttp://dump.no/files/a35f401d2a59/20130414_172413.jpg16:30
Malinuxhm , den til venstre der passer jo i den til høyre16:51
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
MathiasRoyK: våken?21:29
Computron_Does anyone know English please?:-)22:29
Mathiasjeez22:44
vltMathias: ?22:48
Mathiashvorfor joine en norsk kanal om man ikke kan norsk?22:49
vltMathias: Jeg hadde allerede skrevt: /me lurer på hvordan noen kommer til #ubuntu-no og ...22:49
vltMathias: ;-)22:50
lolcater det den ekte gryllida?23:02
pineapplrHm, denne var interessant https://www.youtube.com/watch?v=oULO3i5Xra0 :-)23:25
lolcathvorfor er defautl mirror i ubuntu for norsk no.archive.ubuntu.com?23:36
lolcatden resolver you ikke23:36
lolcatder resolvet den23:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!