/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/15/#ubuntu-pl.txt

buharinnie bylo wizarda?09:57
BlessJahnie bylo i nie bedzie09:59
buharinBlessJah, czemu?09:59
BlessJah`seen wizard10:11
PrzekliniakBlessJah: wizard was last seen in #ubuntu-pl 4 weeks, 5 days, 12 hours, 56 minutes, and 7 seconds ago: <Wizard> Zbanujcie mnie wreszcie i tyle.10:11
Dreadlishuh10:11
Dreadlishdawno10:11
BlessJahraczej o msg chodzi10:11
gjmAutoban.10:11
Dreadlisha ja go gdzieś widziałem10:11
BlessJahbuharin: lap go na query, na ircu sie pojawia10:12
buharin: (10:13
buharinodbanujcie go10:13
Dreadlishhm10:13
Dreadlishkonradb ma bana a dalej tu jest10:13
Dreadlishmagic10:13
gjmW sumie to przydałoby się posprzątać.10:14
Dreadlishno10:14
Dreadlishja wczoraj sprzątałem10:14
Dreadlishnawet czysto było10:14
Quintasano/10:45
BlessJahQuintasan: o/12:56
BlessJahsigh18:28
Quintasanhm?18:28
BlessJahQuintasan: machałem ci18:29
Quintasanco gdzie18:29
Quintasano 1518:29
BlessJahtak18:30
Quintasan\o18:30
Quintasanodmachłem18:30
BlessJaho 2018:31
QuintasanSzczegóły :D18:31
BlessJahsigh21:48
buharinhej, byl Wizard?22:12
BlessJahnie22:17
BlessJahatakuj go na query22:18
BlessJah1/22:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!