/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/16/#ubuntu-nl.txt

lordievaderGoede morgen07:59
Jaaphallo08:59
Jaapik heb een vraag over the terminal08:59
Jaap ik heb een script geschreven die een webpagina  opent08:59
Jaapmaar dan wacht hij weer dat deze gesloten is08:59
Jaapmaar deze pagine mag niet sluiten maar het scrip moet wel verder gaan .09:00
Jaaphoe kan ik dit doen??09:00
Jaapik open de url met09:00
Jaapchromium-browser  -url09:00
Jaapkan iemand mij helpen?09:00
Jaapof moet ik in een anderre chat room daar voor zijn??09:03
lordievaderMaak van je chromium regel "chromium-browser -url&" dan draait het process in de achtergrond, ik neem aan dat je het over bash-scripting hebt?09:05
Jaapja09:09
Jaaphoe draai ik dir op de achter grond??09:09
Jaapdir=dit09:10
lordievaderZoals ik zei "chromium-browser -url&"09:10
Jaapdus "chromium-browser -url& http://www.google.nl"09:11
lordievaderNee de & moet na het commando ofwel "chromium-browser -url http://www.google.nl/ &" (hoogstwaarschijnlijk moet je de / ook gaan escapen).09:12
Jaapoke zal het even testen09:13
Jaaperror09:17
Jaaphij weet niet of het een file or dir is09:17
lordievaderKun je de volledige error laten zien? (Als het meerdere regels zijn gebruik dan pastebin (http://paste.ubuntu.com/))09:18
Jaapline 6: chromium-browser  -url http://www.google.nl/ &: No such file or directory09:20
Jaap"chromium-browser  -url http://www.google.nl/ &"09:22
lordievaderWat krijg je als je die regel gewoon in je terminal uitvoert?09:22
Jaapbash: chromium-browser -url http://www.google.nl/ &: No such file or directory09:24
lordievaderProbeer het eens zo: chromium-browser -url "http://www.google.com/"&09:26
lordievaderDat is vreemd "chromium-browser -url http://www.google.com&" werkt bij mij.09:27
jw_sorry voor interrupting : moet er wellicht nog ./ voor?09:27
lordievaderjw_: ./ Waarvoor?09:28
jw_voor chromium-browser09:28
lordievaderJaap: Dat commando werkt zelfs in sh ;)09:29
lordievaderJaap: Nee, ./ is relatief. De executable zou gewoon in je path moeten staan.09:29
Jaapmaar als de sh sluiten sluit de webpagina ook09:30
lordievaderJaap: Je kunt ook "/usr/bin/chromium-browser -url http://google.com&" proberen.09:30
lordievaderJaap: Chromium is wel geinstaleerd?09:30
Jaapja09:31
lordievaderAls je "chromium-browser" uitvoert krijg je wel het programma te zien?09:32
Jaapbash: chromium-browser -url http://www.google.nl&: No such file or directory09:32
Jaapja09:33
lordievaderJaap: Oke dus zonder argument werkt het wel.... dat is vreemd.09:33
lordievaderJaap: Werkt dit: chromium-browser -url google.com&09:34
Jaapja maar als ik de terminal sluit, sluit  chromium-browser ook09:35
mlankhorst'disown'09:36
Jaap??09:36
jw_lordievader: nu je toch bezig bent ;-) hoe krijg je backgrounded proces in de bash weer op de voorgrond?09:37
lordievaderJaap: Dat hoort niet, als je er & achtergooit draait hij in de achtergrond... Je kan zeker ook geen andere commando's draaien als chromium draait?09:37
Jaapniet in de zeldfe terminal09:38
lordievaderjw_: Ligt eraan hoe je hem naar de achtergrond gooit... als je het via ctrl+z; bg, hebt gedaan is het simpel weg fg, anders word het verrekte lastig.09:38
lordievaderJaap: Dat dacht ik al, probeer eens of "ctrl+z; bg" werkt, dit toets/druk je in als chromium draait, allebei in de terminal.09:39
Jaapen dan??09:41
Jaapbash: bg: job 1 already in background09:41
lordievaderJaap: Aha hey, het draait dus wel in de achtergrond ;)09:41
Jaapok09:42
lordievaderJaap: Als het goed is kun je nu gewoon je terminal sluiten zonder dat chromium ten onder gaat.09:43
Jaapnee sluit toch09:44
mlankhorstals je dan ook disown doet?09:44
Jaapyes09:45
Jaapin de terminal werkt het09:46
Jaapin in de sh09:46
lordievadermlankhorst: Ik kende de hele disown niet, thanks :) weer wat geleerd.09:48
Jaaphelaas nog niet09:51
Jaapdis own in een sh werk anders, maar hoe???09:57
mlankhorstheb je /bin/bash als shell?10:05
Jaapja10:06
mlankhorstprobeer eens /usr/lib/chromium-browser -url http://google.com >/dev/null 2>&1 &10:08
Jaaphelaas10:18
Jaapals ik disown uitvoer in een sh moet ik dan het procces id hebben ??10:23
lordievaderJaap: Job id, alleen die heb je niet echt in een script...10:24
lordievaderIk zou zeggen dat je moet kijken of je de background-process ding kunt fixen.10:26
Jaapals ik de job _id heb is het dan disown(job_id) or disown<job_id>10:28
lordievaderJob-id != PID, maargoed disown <job-id>10:29
Jaapoke10:30
JaapPPid?10:31
lordievaderhttp://linux.about.com/cs/linux101/g/ppid.htm10:37
Jaapchromium-browser -url http://www.google.nl& < ctrl > Z; gb; disown -h %110:57
Jaapdeze werkt10:57
mlankhorstxdg-open http://google.nl ?10:58
Jaap?10:58
Jaapik heb nog een anderre vraag11:00
Jaapals ik mijn systeem langere tijd heb draaien valt hij nog wel eens in user login page, kan ik dat uitzetten??11:03
mlankhorstzegt hij dat het scherm geblokkeerd is?11:11
Jaapnee logt gewoon uit11:16
Jaapalles staat op max of uit11:17
mlankhorstwelke release?11:17
Jaap10.1011:18
mlankhorstis niet meer ondersteund :/11:19
Jaapik weet niet als ik hem ga updaten dat alles nog blijft draaien11:22
Jaapmaar is het wel optelossen??11:24
mlankhorstzonder meer informatie durf ik dat niet te zeggen11:24
Jaapwat wil je weten11:25
Jaap?11:27
Jaapzeg het maar?11:30
mlankhorstIk kan niet de toekomst voorspellen, dus ik durf dat niet te zeggen. :P11:33
khildinweet iemand een tool om te zien of de verbinding met een server intact blijft? (en dan niet een ping over lange tijd)11:35
mlankhorstvrij onmogelijk om te zien zonder dat je data verstuurt..11:35
Jaapmlankhorst: ik bedoelde de user login page11:36
Jaapof dat dat hard uitgezet kan worden??11:36
mlankhorsthet is een crash, meer niet11:36
Jaapklopt alls mijn sofware draait dan niet meer11:36
Jaapen kan niet opafstand inloggen11:37
Jaapdan staat dus lalles stil11:37
mlankhorsthet is niet meer ondersteund dus nee11:39
Jaapkan het in vesie 12 wel11:40
Jaapof 1311:40
mlankhorst12.04 moet gewoon werken vziw11:40
Jaapdus met een update/upgreate ben ik van dat probleem af??11:41
mlankhorstwsl11:47
Jaapweet je is  jambase in 12 draait??11:48
lordievaderJaap: De 25ste komt 13.04 uit, mooie tijd om te upgraden zou ik zeggen ;)11:51
Jaaphaha11:51
Jaapik zal eens een  test systeem op zitten om tezien dat alles blijft draaien11:52
Jaapzitten zetten11:53
mlankhorstlordievader: nou 12.04 blijft wat langer ondersteund en krijgt ook nieuwe xserver en zo van 13.0411:54
lordievadermlankhorst: Klopt, maar 13.04 draait ook lekker stabiel. :)11:59
Jaapkan ik in xserver multiple terminals aan sturen??12:02
Mickeytjehoe bedoel je jaap12:08
Mickeytjejebedoeld zelfde sessies in sync?12:08
Jaapnee verschillende12:08
Mickeytjekan je precies uitleggen wat je bedoeld12:09
Jaapik heb een script die meerde terminals kan aan roepen om verschillende jobs uittevoeren12:10
Jaapsoort hotfolder idee12:10
Mickeytjehotfolder?12:10
Mickeytjewil je gewoon meerdere session in 1 scherm?12:11
Mickeytjeof meerdere sessies op bijv. verschillende servers die in sync lopen12:11
Jaapfile in folder->in  -> procces  -> folder out12:11
Mickeytjeje hebt ht over terminals12:11
Mickeytjeniet over gui's12:11
Jaapja12:11
Jaapnee termilas12:12
Mickeytjedus again12:12
Mickeytjewil je zeg maar twee terminals in 1 window?12:12
Jaapnee12:12
Mickeytjeof tabs12:12
Mickeytjeof sync12:12
Mickeytjeik snap je ding niet zo12:12
Mickeytjeprobeer eens uit te leggen zonder folders12:13
Mickeytjewant folders is een gui uitdrukking12:13
Jaapik draait 1 script die kijkt of er iets in een folder staat zo ja pak ik de file name en open een sh script die woord uitgevoert12:13
Mickeytjeen wat wil je dan met een terminal12:14
Jaapen sh script draait toch in een terminal?!12:14
Mickeytjeja, maar je probleemstelling is niet duidelijk12:15
Jaapxserver is toch een server based on terminal  en niet zo als de desktop versie met een echt desktop?12:16
Mickeytje...12:16
Mickeytjeje wordt steeds vager12:16
Mickeytjewat is je probleem en wat wil je bereiken?12:17
lordievaderJaap: Xserver is je display server: http://en.wikipedia.org/wiki/X.Org_Server12:17
Jaapoke12:18
Jaapdus als ik het goed begrijp heb je ubuntu server die kan je benaderen met xserver??12:19
lordievaderJaap: Nee, je begrijpt het niet goed. Xserver is de display server. /usr/bin/X <-- is Xserver.12:22
Jaapoke domme vraag maar wat is dan een display server12:25
Mickeytjeeen server benaderd je vaak in de regel met ssh12:26
Mickeytjeje kan ook gui's benaderen door -x12:26
Jeeves_-X12:26
Jaapoke12:26
Mickeytjeja -X12:27
Mickeytjeik heb die in .bashrc als alias gegooit, maar ja dat is hem :)12:27
Mickeytjeman ssh12:27
Jaapik zet ubuntu desktop in al een server12:29
Jaapik heb een software die in de terminal draait12:29
Mickeytjewaarom wil je een 'desktop' in een server12:29
Jaapen veer proccesser en geheugen vraagt12:29
Jaapomdat ik niet weet hoe ik het in een server verzie moet maken .12:30
Mickeytjekan je proberen12:31
Mickeytjehttp://jimmysoikromaverpleegplan.wikispaces.com/PES-methode12:31
Mickeytjehet zo te beantwoorden, dan is het duidelijk voor iedereen12:31
Mickeytjeja, dat is voor de zorg, maar werkt perfect voor omschrijvingen van je probleem, want je bent nogal abstract12:31
Jaapik snap wat mijn probleem is12:33
Jaapen heb het opgelost door de desktop verzie tedraaien12:33
Mickeytjejij wel.12:33
Jaapmaar  ben aan het kijken of het mogelijk is om op de server versie dit tedraien12:37
Mickeytjeen wat is de X in het verhaal?12:37
mlankhorstals je er nou gewoon van uit gaat dat wij het antwoord niet hebben en terug komt als je daadwerkelijk problemen hebt ipv met 'als dit' beginnen :p12:38
Mickeytjeals je problemen wilt kan ik die wel veroorzaken12:38
Jaapdat ik niet weet hoe omtegaan met de server versie12:39
Mickeytjegeef maar de root pass en je ipadres12:39
Jaap:p12:39
Jaapmaar jongens toch bedankt voor jullie hulp !! en een fijne dag verder12:40
Mickeytjehttps://www.youtube.com/watch?v=LV25YlVZDUA12:41
Mickeytjevoor jaap dit liedje12:41
Jaapthks12:42
Jaapben blij dat jij meteen kon lopen !!12:42
Mickeytjenee....dat was: doel: lopen probleem: niet kunnen lopen oplossing: oefenen met lopen12:43
Jaapben gewoon een beginner !! die zijn eerst stapje probeer tezetten !12:44
MickeytjeDat snap ik en dat is niet erg12:44
Jaapnou dan zeik me niet af12:45
Mickeytjeo-012:45
Jaapzo één heb ik er thuis al zitten!!12:46
JaapMickeytje : toch nog een fijn dag12:49
Bobby_Hoe kan ik op dit forum zoeken naar de laatse, nieuwe en of onbeantwoorde posts?14:49
Bobby_Meestal is er in de zoek optie een  optie als new or unanswered14:53
Bobby_Opps, al gevonden,  ** en 1 dag, dat help al behoorlijk14:56
lordzettlo ppl17:55
lordievaderHey lordzett17:56
lordzetteej lordievader17:56
lordzettimand een idee hoe ik de licht sterkte van mijn scherm met software aan kan passen of een leuk tooltje er voor?21:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!