/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/16/#ubuntu-no.txt

lolcatSetter linux opp raid automagisk?00:39
lolcatJeg satt inn harddiskene, og rebootet, ved magi hadde jeg raidet satt opp00:40
lolcatfrister veldig aa kjope den icy boxen00:41
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
IvarBmorn06:07
lolcatmorn06:09
Mathiasmrn06:09
lolcathvis jeg faar lukket kabinettet saa har jeg serveren klar06:09
IvarBlol06:09
lolcatLedningene fra psuen er saa jaevlig stive, klarte aa knekke en av tilkoblingene, uten aa staa paa kabinettet tror jeg ikke det blir lukket06:10
IvarBda må du ha gjort noe feil?06:11
Mathiashent skjærbrenneren06:11
lolcattror bare kabinettet kombinert med chieftec suger06:19
Mathiasden saksbehandleren må ha mistet tastaturet ellernoe06:37
lolcathuh?06:38
Mathiasgått 24 timer siden h*n startet06:39
Mathias25 faktisk06:39
RoyKmrn06:48
RoyKhttp://vimeo.com/62980495 :)06:49
IvarBRoyK: så du link jeg postet for noen dager siden?10:13
IvarBdvs. i går for de med fungerende korttidshukommelse10:14
RoyKklokka cirka hva da?10:31
RoyKdet tastaturet?10:34
lolcatFaen da13:38
lolcatFikk mobilen i retur13:38
lolcatDe nektet aa reparere den13:38
lolcatMen naa funker den, lol13:38
geirhaDe nektet å reparere den fordi den fungerer? galskap!13:49
lolcatNei, de nektet fordi skjermen ikke fungerte, og fordi laddeporten var skitten, og fordi den hadde blitt utsatt for "en ytre pavirkning"13:54
lolcatgeirha: Men saa faar jeg den tilbake, sa fungerer den13:56
RoyKlolcat: gikk den i bakken eller noe+15:46
RoyK?15:46
lolcatRoyK: sann fem ganger :P15:49
lolcateller, fem for skjermen royk15:49
lolcatog noen ganger etterpa15:50
RoyKheh15:50
IvarBRoyK: denne linken: http://lifehacker.com/turn-a-raspberry-pi-into-a-squeezebox-for-streaming-mus-472949841?utm_source=feedly15:50
lolcatRoyK: Men ladderen sluttet spontant a virke15:52
RoyKprøvd å rense ladekontakta på telefonen med trykkluft?15:52
IvarBladder?15:52
* RoyK gjetter en ekstra d15:53
RoyKIvarB: jupp - så den - kul sak :)15:57
RoyKblir sikkert kulere med litt råere høyttalere også ;)16:05
RoyKIvarB: forresten - hva med den? virker jo som en grei sak, selv om det ikke akkurat er raketteknologi ;)16:17
IvarBmhm16:27
IvarBlurer på om noen kommer til å henrette bieber før eller siden16:27
RoyKIvarB: hehe16:36
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
Computron_Hi18:48
Computron_Snakker noen engelsk?18:49
RoyKComputron_: hvorfor spør du om det hele tida?18:50
Computron_Jeg trenger en setning oversettelse please.18:50
RoyKkjør på - om det er spam, ryker du på hue ut ;)18:51
Computron_:)18:52
RoyKIvarB: hva med den greia, forresten?18:52
Computron_"Police and paramedics are still on scene of the bombing. Area universities were being evacuated as a precaution."18:52
RoyK"politi og anbulanser er fremdeles på stedet. Universiteter i området evakueres av sikkerhetshensyn"18:53
RoyKor something like that18:53
Computron_:)18:59
IvarBRoyK: du spurte om noen viste om noe streaming greier for noen dager siden18:59
IvarBComputron_: what sort of scam are you running? why do you need this translated?19:00
Computron_http://en.wikinews.org - writing an article from english wikinews to norwegian wikinews19:01
IvarBhmmm19:01
IvarBwhy isnt a norwegian doing that? or someone fluent in norwegian?19:01
RoyKIvarB: joda, men strømming som med den dingsen der, funker ikke for massestrømming til noen tusen brukere19:01
IvarBRoyK: ah19:02
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
Computron_IvarB because I don't know anybody fluent in Norwegian :-)19:04
RoyKComputron_: what are you translating?19:04
Computron_http://en.wikinews.org/wiki/Two_people_confirmed_dead_in_Boston_Marathon_bombing19:04
IvarBbtw Computron_ google translate usually does a fine job of translating between .no and english19:05
Computron_ok19:05
RoyKnot really19:05
RoyKComputron_: try #wikipedia-no - some people in there will probably translate it easily19:06
Computron_na they're all busy and not many of them19:06
RoyKComputron_: why do you want to translate that thing into norwegian?19:08
RoyKalso, you were in here before that happened, asking around19:08
Computron_yes i was planning to write it19:09
Computron_RoyK for norweigan wikinews19:09
IvarBbut why exactly Norwegian?19:10
IvarBwhy not... german? or italian?19:10
IvarBor russian?19:10
IvarBComputron_: where do you live?19:12
Computron_uk19:15
Computron_Norwegian is the focus language given by the community19:16
RoyKlooked up your host and saw it pointed to a .to domain, the ip address was in .us or .ca19:16
RoyKand as always, we're a wee bit curious to help spammers translate stuff, so please excuse us for that19:18
Computron_RoyK yes gry has given me quassel client to use19:31
RoyKexplain19:34
Computron_RoyK what you mean?19:47
computron2I have connected directly from webchat19:48
RoyKwho is gry?19:49
computron2He is in #wikinews19:51
* RoyK thought gry was a woman's name19:52
IvarBcomputron2: why is it so important to translate this particular news article now=19:52
IvarB?19:52
RoyKanyway - try to stick to the wikipedians. they are probably better at this than the geeks in here19:53
computron2news is time sensitive19:53
IvarBcomputron2: this news article is days old19:53
RoyK(and somewhat outdated)19:54
IvarByep that too19:54
computron2which? under 24 hours old19:54
computron2Monday, April 15, 201319:54
* RoyK tar seg en øl og finner på noe annet19:54
=== pdxleif_away is now known as pdxleif

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!