/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/16/#ubuntu-pl.txt

Quintasan\o10:58
BlessJaho/11:20
zielony25Witam. Jak się zalogować jako root w live iso?13:14
shpaqsudo -i13:14
zielony25Dzięki13:14
zielony25Człowiek uczy się całe życie.13:15
BlessJahoO15:46
zielony25Witam. Zainstalowałem kubuntu beta 2. Czy przez aktualizację samo mi przejdzie na stabilną wersję?17:22
zielony25Za tydzień premiera17:22
kklimondatak17:25
zielony25To dobrze. Nie będę musiał instalować od nowa17:27
zielony25Czyli wystarczy instalować poprawki z repo?17:28
zielony25Dużo tych poprawek17:29
zielony2535717:29
uh4Jak tak patrze na ubuntu 13.04 to za dużo się nie zmieniło.18:00
kklimondadużo pracowali nad bebechami unity, by je przyspieszyć18:10
Quintasankklimonda: Tak xD18:16
Quintasankilka dni przed Feature Freeze 100 nowych dashy do unity18:16
QuintasanxD18:16
kklimondaQuintasan: podejrzewam, że inne osoby pracują nad unity, a inne nad dashami18:18
Quintasankklimonda: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/unity/+bug/115422918:18
Quintasansup18:18
kklimondaQuintasan: "After a recent review we have come to the conclusion that this feature is not at a stage that we'd like to see in Ubuntu and thus we are not pursuing to push this feature into Ubuntu 13.04." sup18:20
Quintasankklimonda: No tak tylko zwróć uwagę jak blisko było do przeprzchnięcia tego :P18:21
kklimondamhm, i może lepiej by było gdyby przeszło i ludzie mogli już testować18:24
QuintasanIMO nie po Feature Freezie18:24
kklimondaw ogóle miałem nadzieję, że zrobią rolling release + lts18:24
Quintasanlel18:24
QuintasanNie przeszłoby tak od razu18:24
kklimondafeature freeze poza LTSem nie ma moim zdaniem większego sensu jeżeli Canonical chcesz szybko iterować18:24
kklimondas/chcesz/chce/18:25
QuintasanCo do tego to się zgadzam18:25
kklimondaale ja w ogóle zawsze uważałem, że wydania nie-LTS to bety18:25
kklimondaniestety "management" Canonical się nie zgadzał z tym18:25
kklimondaba, pamiętam dyskusje czy może nie dałoby się bardziej zrównać zwykłych wydań z LTS18:26
kklimondapod względem nowych ficzerów18:26
kklimondaetch18:26
kklimondaech*18:26
Quintasanlol18:27
BlessJahkklimonda: dyskutowales z managmentem czy z developerami?18:33
kklimondaBlessJah: z Rickiem Spencerem18:35
kklimondaBlessJah: wtedy był albo manadżerem desktop teamu, albo czymś podobnym18:35
QuintasanTa, rspencer to Desktop Team18:58
=== kamil_ is now known as tajwanuser

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!