/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/17/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger4Hej19:36
Ubuntubruger4Kan jeg få noget hjælp omkring Ubuntu?19:36

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!