/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/17/#ubuntu-nl.txt

lordievaderGoede morgen07:55
BerryHGoedemiddag.14:52
lordievaderGoede middag.15:54
mlankhorsthoi16:02
lordievaderHey mlankhorst, hoe is het ermee?16:03
mlankhorstgoed, met jou?16:03
lordievaderMet mij gaat het ook goed.16:04
mlankhorstAh mooi, ik was bezig met apt.16:05
lordzettlo16:10
lordievaderHey lordzett16:11
lordzettlo lordievader16:12
lordievaderGoede avond18:58
OerHekshoi lordie19:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!