/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/17/#ubuntu-no.txt

=== pdxleif is now known as pdxleif_away
IvarBmorn05:54
lolcatmorn'06:11
lolcatHvilket 3g/wifi/bluetooth miniexpress half mini funker bra med ubuntu?10:53
RoyKlolcat: tror gugel vet best13:42
lolcatfinner ikke13:53
RoyKmener du alle tre - båden bt,wifi og 3g, på ei brikke?16:45
RoyKde fleste bærbare har vel i hvert fall wifi og bt allerede16:46
* RoyK har spist middag med Tor Åge Bringsværd og ser fram til eventuelle bøker fra ham under CC - han vurderer det sterkt, men lurer litt på hvordan han skal få det til med forlaget...17:19
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
RoyKjo-erlend: fikk du lest https://github.com/EFN/kodemus ?18:03
jo-erlendRoyK, kan du minne meg på hva det er for noe?18:04
RoyKei novelle som handler om at alle menneskenne går rundt med digitale "lillebrødre" tilknyttet sentraldatamaskinen - de kan spørre lillebror om alt, og lillebror hjelper (mens sentraldatamaskinen holder oversikt over alle og hva de gjør)18:05
RoyKnovella er av Tor Åge Bringsværd, skrevet i 196818:06
RoyKså han var kanskje litt forut for sin tid :)18:06
RoyKtar ikke rare tida å lese den, men gir litt innsyn i en rimelig oppegående forfatters tankegang18:07
RoyK19:19  * RoyK har spist middag med Tor Åge Bringsværd og ser fram til eventuelle bøker fra ham under CC - han vurderer det sterkt,  men lurer litt på hvordan han skal få det til med forlaget...18:12
jo-erlendmhm. Veldig interessant problemstilling, det der.18:14
RoyKjo-erlend: leste du den?18:49
kilonuxhei min thunderbird på ubuntu lucid har begynt å fryse hele maskina. Hjelp!18:58
RoyKkilonux: distroversjon?19:06
kilonuxRoyK, 2.6.32-45-generic #102-Ubuntu SMP19:07
jo-erlendRoyK, mhm. Interessant historie. Ikke helt unik, men det var vel ikke poenget heller.19:16
jo-erlendRoyK, fremsynt, litt på samme måte som Jim Morrison i dette intervjuet, som også er fra '68: http://www.youtube.com/watch?v=iS3dIyHpAgc19:19
jo-erlendDisse tingene blir imponerende fordi vi har en følelse av at smarttelefoner og tavler er noe som plutselig har oppstått. Sånn er det jo ikke. Bill Gates beskrev tavler i boka si, for eksempel. Star Trek har hatt de konseptene siden begynnelsen. Det har vært en villet utvikling, men teknologien har enten ikke eksistert, eller vært for kostbar for masseproduksjon. Det har vært veldig forutsigbart.19:32
RoyKjo-erlend: jeg synes den novella til Bringsværd er ganske unik19:34
RoyKså kan vi sloss om det senere19:34
jo-erlendhehe19:34
RoyKdet finnes få som har beskrevet noe sånt så tidlig19:35
RoyKja, det er startrek og ting19:35
RoyKmen ikke sånn19:35
jo-erlendjeg synes ikke at den er unik. Star Trek beskrev en sivilisasjon som gikk i oppløsning fordi sentraldatamaskinen mistet kontakten med lokaldatamaskinene. Men ettersom alle stolte på lokaldatamaskinene, var det ingen som kunne reparere sentraldatamaskinen og siden den ordnet alt for alle, gikk samfunnet i oppløsning.19:35
jo-erlendhar du sett filmen THX 1138?19:37
jo-erlenddet var svært mange interessante tanker som ble utviklet på 30-40-tallet som vi fremdeles ønsker å virkeliggjøre, men som vi må vente på fordi teknologien er for kostbar. Om tjue år kommer ungdommene til å tro at vi var dumme som ikke kunne se for oss at EEG var den mest effektive løsningen på IO. Men det er ikke det at vi ikke forstår det. Det er bare det at det koster for mye.19:39
jo-erlendfor min del, ville jeg ha blitt overrasket hvis vi ikke på et eller annet tidspunkt innså at det ville være fornuftig å implantere EEG-sensorer hos spedbarn så hjernen kunne gro naturlig rundt sensorene, for det er mye tryggere enn å stikke sensorer inn på overflaten av en voksen  hjerne og du ville komme mye nærmere den informasjonen du er ute etter. Det er uaktuelt i dag, men jeg ser det som et helt naturlig skritt videre.19:54
RoyKde THC-salene, ja20:46
jo-erlendhehe, hæ?22:17
jo-erlendah. THX 1138 ja.22:18
RoyKjo-erlend: leste du novella?22:54
jo-erlendja23:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!