/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/17/#ubuntu-vn.txt

vubuntor926co anh nao ngu day chua ah01:28
vubuntor926giup e voi01:28
n0bawk:))02:20
n0bawkTuxCHG: cái bạn cài qemu vẫn ếu cài đc :))02:20
TuxCHGn0bawk: lol02:36
=== GladiatorC4 is now known as PirateC4
vubuntor435xin chào các bạn04:26
vubuntor699Cho mình hỏi dấu & trong câu lệnh bin/mysqld_safe --user=mysql & có tác dụng gì nhỉ?08:34
PirateC4 chạy background08:35
TuxCHGPirateC4: đâu phải nhể08:36
PirateC4TuxCHG: chứ là jề08:38
vubuntor699Không có process nào có thể được thực hiện trên shell cho đến khi các process trước đó đã thoát khỏi shell. Các process này được gọi là đang chạy ở background08:39
vubuntor699đây là thông tin về  background hả bác08:40
Dynamovubuntor699: cứ hiểu đơn giản là nó chạy ngầm09:13
TuxCHGDynamo: daemon thì khác gì cái này?09:13
TuxCHGchạy ngầm mà log cứ phọt ra ầm ầm09:14
TuxCHG=))09:14
TuxCHGj/k09:14
TuxCHGDynamo: PirateC4 lệnh fg, bg09:14
TuxCHGcó tác dụng gì nếu process kia chạy background09:15
* TuxCHG có đôi chút chưa thông về cái process như nào gọi là background09:15
DynamoTuxCHG: đâu phải cứ chạy ngầm thì không ra log. Nó chỉ không hiển thị những thông tin mà tự thân nó phọt ra, còn những log thông báo cho người dùng thì nó vẫn out mà09:27
Dynamo fg thì tắt chạy nền09:27
Dynamobg thì chả có tác dụng gì với câu lệnh kia09:27
Dynamoquan trọng là cái background nó sẽ để tiến trình tự chạy và trả ngay về trạng thái chờ lệnh cho shell09:28
TuxCHG.g linux background process09:31
iPhennyTuxCHG: http://www.astro.ku.dk/comp-phys/tutorials/background.shtml09:31
iSupyBot`Title: Background Processes in Unix/Linux (at www.astro.ku.dk)09:31
TuxCHGDynamo: đọc nói phọt log là đùa mà09:31
TuxCHGDynamo: vậy fg có tác dụng với câu lệnh & không?09:31
TuxCHG(nhớ là không)09:31
TuxCHGnếu Ctrl-Z nó09:31
Dynamofg thì chuyển cái câu lệnh gần nhất sang không chạy nền09:31
TuxCHGthì fg sẽ có tác dụng09:31
Dynamouhm thì tất nhiên09:32
TuxCHGright?09:32
TuxCHGDynamo: try that09:32
Dynamobác cứ thử thì biết09:32
TuxCHG16:32  Dynamo> fg thì chuyển cái câu lệnh gần nhất sang không chạy nền09:33
TuxCHG^09:33
TuxCHG?09:33
Dynamobác cứ thử thế này nhé09:33
Dynamogõ ibus-daemon &09:33
TuxCHGDynamo: thôi khỏi09:33
TuxCHGok09:34
TuxCHGcó chút nhầm lẫn09:34
TuxCHG:D09:34
Dynamođó09:34
vubuntor699thks các bác, ngóng tin nãy giờ :D09:36
Dynamovubuntor699: không có giề09:37
=== Dynamo is now known as Dyn
=== Dyn is now known as Guest65019
=== Guest65019 is now known as Dynamo|away
=== TuxCHG is now known as Tux|Summoning
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== Tux|Summoning is now known as Tux7Love
=== Cua is now known as Cua7Study
vubuntor985Cho mình hỏi sự khác nhau giữa eth0 và wlan011:29
=== Tux7Love is now known as TuxZombie
TuxZombievubuntor985: wlan0 thường được kí hiệu cho card wireless11:34
TuxZombiecòn eth0 là thường kí hiệu cho ethernet11:34
vubuntor985còn lo11:36
TuxZombieloopback11:37
=== Dynamo|away is now known as Dynamo
=== TuxZombie is now known as TuxSnake
vubuntor493hien minh dang xai laptop dell inspiron 542013:00
vubuntor493minh ko cai duoc card mang13:00
=== TuxSnake is now known as Tux|Away
Stanley00!lspci | vubuntor49313:02
ubot2Factoid 'lspci' not found13:02
Stanley00vubuntor493: bạn chạy lspci -vvk rồi đưa kết quả lên đây xem13:03
Stanley00!paste | vubuntor49313:03
ubot2vubuntor493: Với nội dung dài hơn 4 dòng, xin mời copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com, điền tên, ấn nút paste, rồi gửi đường dẫn (link) vào đây13:03
=== CrabBot_ is now known as CrabBot
vubuntor699Mình đọc tài liệu về file /etc/group có nói trường thứ 4 là tên user thuộc group đó, Nhưng mình sử dụng lệnh: useradd -g tengroup tenuser thì tại ko thấy hiện tenuser trong trường 4 tengroup vậy?13:20
Stanley00vubuntor699: lệnh đó là set primary group mà, hình như primary group nó hơi đặc biệt tí thì phải13:22
Stanley00vubuntor699: primary group thì update trong file /etc/passwd nha bạn13:24
vubuntor699vậy trường 4 trong file /etc/group phải hiểu sao vậy bạn? :)13:26
Stanley00vubuntor699: thì nó dùng cho group bình thường. ví dụ bạn thuộc group sudo thì bạn xem tên group sudo trong /etc/group sẽ thấy tên bạn, thế thôi.13:28
vubuntor699mình tạo user bằng: #useradd kuteo, hệ thống cũng tạo luôn group kuteo, sau đó #ussermod -G kuteo kuteo có nghĩa là user kuteo vừa nhận group kuteo là primary vừa là group thứ luôn hả bạn?13:45
Cua_kuteo hẻ13:45
Cua_primary có 1 thôi chứ mấy13:45
vubuntor699vậy trường hợp root:x:0:root thì giải thích sao ta?13:46
Cua_hẻm biết :313:46
vubuntor699==.=13:47
* Cua_ ít khi phải đụng mấy cái thứ đó13:47
Cua_user thường thuần túy13:47
vubuntor699tại mấy bữa nay mình vẫn chưa thông chỗ này13:47
vubuntor699nãy Stanley có nói trường 4 trong /etc/group là group bình thường (thứ)13:48
Stanley00vubuntor699: của mình không có dòng "root:x:0:root" , khả năng là bạn đã làm gì đó để group promary của user root bị đổi rồi13:48
Cua_hẻm rõ lắm13:48
Cua_hí hí hí13:48
vubuntor699=.=13:49
vubuntor699mình có làm gì đâu, mình cài centOS13:49
Stanley00vubuntor699: chạy "sudo -i" rồi chạy lệnh "id" để kiểm tra lại group của root xem13:49
Stanley00vubuntor699: "id root" thôi cũng được rồi :-ss13:50
vubuntor699uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel) context=root:system_r:unconfined_t:SystemLow-SystemHigh13:50
vubuntor699đây bạn13:50
Stanley00vubuntor699: nhiều group quá vậy13:51
Stanley00uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)13:51
Stanley00của mình chỉ có nhiêu đó thôi. root rồi mà cần nhiều group như thế làm gì :-ss13:51
vubuntor699mình chưa chỉnh sửa gì hết13:52
Stanley00dự là có *ai đó* đã *chỉnh* lung tung lên rồi13:52
vubuntor699mới tạo 1 user kuteo13:52
vubuntor699mình tạo máy ảo thôi13:52
vubuntor699chưa có chỉnh gì lun tung :D13:52
vubuntor699ủa mà mình cài centOS server13:53
Stanley00vubuntor699: biết đâu mấy cái lệnh của bạn đã gõ *vô tình* chỉnh thì sao... nhìn lại cái lệnh đầu tiên bạn đưa lên trên này thì mình có căn cứ để nghĩ như thế13:53
vubuntor699bạn kêu mình #id root13:54
Stanley00vubuntor699: mình dùng Ubuntu, mình nghĩ bạn cứ tham khảo man page của hệ điều hành đang dùng là OK nhất. nó có manpage cho /etc/group đó bạn13:54
vubuntor699nên giờ lòi ra thêm 1 cái mình thắc mắc nữa rồi13:54
vubuntor699T.T13:55
vubuntor699mình có nên tạo topic để mọi người thảo luận hok nhỉ? T.T13:55
Cua_thoải mái13:56
Cua_nên tạo chứ13:56
* Stanley00 thì không thấy có gì cần thảo luận cả...13:56
vubuntor699hôm trước mình có viết status trên fanpage của forum mình13:58
vubuntor699nhưng vẫn chưa thỏa đáng13:58
vubuntor699nên vẫn chưa thông nỗi vấn đề này T.T13:58
Cua_yap13:58
Cua_không hiểu thì hỏi thêm, thảo luận thêm13:58
vubuntor699tại cái tính của mình nó cứ điên điên, cứ cái gì ko biết là cảm thấy khó chịu T.T13:59
Cua_yup14:00
Cua_thế thì tốt14:00
Cua_có vấn đề gì đâu14:00
vubuntor699âu cơ, thanks 2 bạn, tý nữa viết xong mình thử lập topic xem :D14:02
=== CrabBot is now known as Crabling
=== Crabling is now known as CrabBot
=== Cua is now known as Cua7study
vubuntor029co ai chi e lam cac hieu ung dep cho ubuntu 12.10 ko ah15:21
vubuntor029ko co anh nao het ah15:25
vubuntor029giup e voi may anh15:25
n0bawkko co'15:27
n0bawkở đây ko có ai dùng hiệu ứng gì hết15:27
vubuntor029lam sao de co thanh task  phia duoi anh, khi minh re chuot vao la no rung rinh do anh15:29
vubuntor029co anh nao chi cho em, thanh task o duoi cho no rung rinh dc ko ah15:35
=== Tux|Away is now known as TuxSnake
TuxSnakevubuntor029: dùng Windows đi15:50
TuxSnakechứ dùng Linux mà chỉ vì mấy cái rung rinh đó15:50
TuxSnakethì về Windows xài15:50
TuxSnakenó cũng rung rinh15:50
vubuntor029hehehe15:53
vubuntor029noi nhu anh thi dung co noi hay hon15:53
vubuntor029chi la de hoan thien hon cai laptop ca minh, muon no rung rinh ko dc ah15:53
TuxSnakenhạt15:56
TuxSnakemáy dùng làm việc15:56
TuxSnakeđể ngắm đâu15:56
vubuntor029@@15:56
Cuacó mấy cái15:56
Cuabar gì gì đó15:56
vubuntor029the cai ban lam viec ko can trang tri ah15:56
Cuaquên bố nó tên rồi15:57
Cuawell15:57
Cuacả ngày nhìn cái cửa sổ firefox15:57
* Cua còn chả biết cái wallpaper của mình hình gì15:57
Dynamovubuntor029: cairodock15:57
Cuaờ ờ15:57
Cuađúng, mấy cái dock15:57
vubuntor029da vang de em tim hieu15:57
vubuntor029noi nhu anh @cua ko de nghe ah15:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!