/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/19/#ubuntu-my.txt

* wandi slap mypapit 17:02
mypapitfuck up wandi 17:03
wandihahahaha17:03
wandigarang aihh17:03
wandiapa khabaq papit17:04
mypapitwandi, khabar baik17:04
wandihehe17:04
wandigaya taip cam cr0mok17:04
mypapithahaha17:04
mypapitsux sux17:04
mypapitdia lagi la x pernah jenguk irc dah17:04
wandiaku baru jinak217:05
wanditak reti17:05
wandi:P17:05
wandibuhsan ni17:05
wandisja jengok17:05
wandihuagrh17:09
mypapitwandi, hg kat mana ni17:22
wandiois17:31
wandiopis17:31
wandiapa cer?17:34
wandidah kawen ka17:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!