/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/04/19/#ubuntu-nl.txt

joostvbmogge05:44
lordievaderGoede morgen.05:50
geurthola07:00
lordievaderGoeie morgen geurt, hoe is het ermee?07:07
geurtlordievader: ja lekker.. heeft iemand van jullie ervaring met HA crons? Het is de bedoeling dat een cronjob zeker wordt uitgevoerd maar niet meerdere keren08:10
geurtzat zelf aan lockfiles te denken zodat server 1 ziet dat server 2 al een lockfile heeft aangemaakt08:10
geurtof met heartbeat en crontabfiles aanpassen bij een  takeover of giveaway08:11
geurtmaar is beide niet waterdicht natuurlijk08:11
jpb_hoi10:16
mlankhorsthoi11:03
michael-mikegoedemiddag11:05
michael-mikeiemand hier een beetje verstand van xbmc11:05
michael-mikehem namelijk het probleem dat in xbmc me muis steeds vanzelf naar het midden van het scherm springt11:05
WolfeZHey lucki12:06
LuckiboyHoi WolfeZ.12:06
WolfeZHey\12:06
michael-mikegoedemiddag13:22
michael-mikekan iemand mij misschien helpen met een probleem met xbmc in kubuntu13:22
geurtgebruik zelf geen xbmc maar wat is je probleem?13:37
WolfeZHoi13:58
lotuspsychjelol14:00
mosasaurI het mogelijk om gnome-terminal zo in te stellen dat het scroll wheel van de muis de command history scrollt ipv de scrollbuffer?14:28
mosasauris14:28
mosasaurIs er niemand thuis, of is de vraag gewoon te moeilijk, te vreemd of te contrair?14:35
StefandeVriesIk denk het eerste.14:37
StefandeVriesIk werk niet met Gnome, ook.14:37
mosasaurnou een xterm mag ook wel14:37
mosasaurals ik maar niet door de history hoef te pijltoetsen14:38
geurtzou het zo niet weten..maar ik gebruik mijn muis praktisch niet als ik met de terminal bezig ben14:39
geurt!q14:40
geurtho.. ander raampje:P14:40
mosasaurdank je wel StefandeVries en geurt14:40
StefandeVriesvim error:  this is not vim. :P14:40
StefandeVriesIk werk in de terminal ook enkel met het toetsenbord.14:41
geurtbij mijn irc client irssi scrollt mijn muis al wel door mijn berichtgeschiedenis heen14:41
mosasaurik meestal ook, maar wil daar dus berandering in aanbrengen :P StefandeVries14:41
StefandeVriesmosasaur: ja dat snap ik. :P14:42
StefandeVriesMaar ik kan je dus niet helpen.14:42
geurtwelk ongemak probeer je op te lossen?14:42
geurtwellicht kan een toetsenbord je muis overbodig maken?14:43
geurtals je maar de juiste toetscombi kent14:43
mosasaurnou deze alias gebruik ik vaak: gh='history | grep  '14:43
mosasaurscheelt heel veel pijltjes14:43
mosasaurmaar vaak weet ik al dat het commando niet zo ver terug is14:44
mosasaurdus effe snel scrollwheelen zou wel lekker zijn14:45
geurtwellicht heb je wat aan control + r14:45
geurthttp://weichen.wordpress.com/2007/01/20/howto-quick-search-terminal-history-commands/14:45
mosasaurmwah, dat is langer dan "gh zoekiets"14:46
mosasaurhoe zou die irrsi het doen14:47
mosasaurhttps://www.linuxquestions.org/questions/linux-software-2/problem-with-scrolling-in-xterm-4175457724/14:50
mosasaurhaha de een zijn probleem is de ander zijn oplossing14:50
mosasaur"Using that scrolling worked fine in Vim, but instead of scrolling in the plain Xterm it now scrolls through the command history, totally unwanted behavior. "14:51
mosasaurgelukkig gebruikt er niemand vim14:51
geurtvim is de bom14:52
StefandeVriesVim is leuk.14:52
geurtgebruik het dagelijks14:52
geurtmaar opzich niet heel veel uitgebreide functies14:52
mosasauriedereen weet toch dat scite de perfecte editor is en soms nano als je enkel maar een terminal hebt14:53
geurtemacs -.-14:53
geurtvim werkt ook prima met enkel een terminal14:54
mosasaurbij mij niet, ik heb alleen nano14:55
* mosasaur gaat maar snel zijn .Xresources editen voordat er nog oorlog uitbreekt14:56
geurthaha15:04
geurtdoe mij maar weekend ipv oorlog15:07
joostvbvim ftw18:38
joostvbgebruikt nederlandsche waar, dan helpen wij elkaar18:38
joostvbvim, irssi, mutt en screen18:39
joostvbmeer heeft n mens niet nodig18:39
OerHeksIk gebruik Jif, of Cif zoals het nu heet.18:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!